Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: automatisering Sida 2 av 6

Vem är det som kör egentligen?

DFK samlar branschen från jordens alla hörn

DFK samlar branschen från jordens alla hörn

Så var det dags för ytterligare ett internationellt byrånätverk att konferera i Sverige. Förra veckan arrangerade DFK en global konferens i Stockholm med svenskt deltagande i form av företrädare för byråer knutna till Sverev.

Jag var inbjuden att hålla det avslutande anförandet och gav mig själv rubriken: ”The future of the profession is what we make of it”.

Med utgångspunkt i vår framtidsstudie talade jag om automatiseringen och hur vi möter den. Här nämnde jag bl.a. att redovisningskonsulter kan bli personliga tränare – PT som går bredvid kunden. Jag diskuterade också vikten av att branschen differentierar revisionstjänsten till olika behov på marknaden. Den nordiska standarden för revision i mindre företag är ett tydligt exempel.

Till min stora glädje hade innovation varit på agendan tidigare under veckan. Därför var det ovanligt lätt att tala om nya tidens tjänster (som ju är temat för årets Branschdagar) och om ledarskapets betydelse för att den nödvändiga innovationsloopen i en byrå ska komma i funktion.

Mot slutet tryckte jag på att branschen måste återta initiativet när det gäller att utveckla spelplanen och tjänsterna. För vem är det som nu sitter i förarstolen, vem är det som kör egentligen? Musse Pigg och Kalle Anka är lika frågande varje julafton när Janne Långben uppenbarligen inte sitter i förarstolen under deras berömda campingtur. Men hur är det i vårt fall? Min bild är att efter Enron så befolkas förarstolen av det politiska systemet. EUs revisionspaket och EUs påverkan på nya revisionsberättelsen från IAASB är aktuella bekräftelser på detta.

Det är hög tid att branschen kravlar sig tillbaka till förarstolen. Men det förutsätter att vi visar hur vi tar ansvar för att tjäna både näringsliv och samhälle, och att vi åtnjuter tillräckligt förtroende.

Så frågan är: Är förtroendet för branschen tillräckligt starkt? Om inte, hur kan det stärkas?

Nya tidens tjänster i fokus under årets Branschdagar

Vad ser du framför dig när du hör ord som automatisering, digitalisering och robotisering? För mig har bilden varit lite diffus, men häromdagen lyssnade jag till professor Gunnar Karlsson, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som beskrev robotens närmast mänskliga egenskaper.

Att roboten har god motorik har vi sett prov på i industriella sammanhang, men när egenskaper som kommunikativ förmåga, sinnen och tankekapacitet beskrivs anar jag hur även tjänstesektorn kommer att förändras. För roboten kommer att kunna göra det mesta, och den jobbar dessutom 24/7 utan att vare sig äta eller vila.

Med skräckblandad förtjusning tog jag till mig denna insikt och viskade till min bänkgranne på seminariet att etiska dilemman måste väl ändå människan få behålla monopol på att lösa. Den omedelbara repliken blev: Ja, etiska dilemman blir människans sista utpost.

Nu blir ju inte framtiden som vi tror utan vad vi gör den till. Och därför är framtiden egentligen bara en enda stor möjlighet. Vi ska som bransch självfallet dra nytta av ny teknik och till och med påskynda utvecklingen. För när roboten sitter bredvid oss eller svävar i molnet kan vi skapa ännu större kundnytta.

På förra årets Branschdagar föddes några tankar som också medverkar till kundnytta. Ett exempel är att branschen kan erbjuda proaktiva personliga tränare (PT) till företagare som behöver hjälp att utveckla sin verksamhet. På FAR förbereder vi nu den första PT-utbildningen. Vi börjar med att erbjuda den för redovisningskonsulter som i takt med tilltagande automatisering kan och måste öka inslaget av analys och rådgivning.

Jag glömmer heller inte den spontana applåden på Friends Arena när jag berättade att vi på nordisk basis tar fram en ny standard för revision i mindre företag. Behovet av ”Standard for Audits of Small Entities” (SASE), som den kommit att kallas, är stort och ett uttryck för den differentiering av tjänster som framtidsstudien pekar på. Under årets Branschdagar kommer vi självfallet att belysa och utmana den nya standarden. Jag är för egen del övertygad om att den genererar ökad kundnytta.

På tal om framtidsstudien kan jag utläsa i vårens medlemsundersökning att hälften av FARs medlemmar har tagit del av rapporten från Kairos Future som ju beskriver branschens resa fram till år 2025. Det är en hög andel, men jag vill ändå rekommendera alla som ingår i andra hälften att låta framtidsstudien ingå i sommarlektyren. För den ger insikter, mod och inspiration till förändring och utveckling av såväl små som stora byråer. Jag vågar säga det eftersom så många byråer vitsordar detta.

Från FARs sida vill vi oförtrutet och på alla sätt hjälpa branschen att göra ännu större nytta för näringsliv och samhälle. I affärsplanen för innevarande räkenskapsår läggs fokus på områdena förtroende, framtid och medlemsnytta. Med ambitionen att förstärka positionen som förtroendebransch ska vi utveckla proaktiv opinionsbildning, öppna upp branschen och arbeta nära branschens intressenter. Under rubriken framtid ska vi hjälpa branschen att bli vinnare i digitaliseringen. Det handlar konkret om att utnyttja automatiseringen, utveckla nya tjänster och pusha för modernare och bättre regler på branschens spelplan. När det gäller medlemsnyttan är målsättningen att leverera en medlemsnytta som lockar fler. Och här har vi en lång lista på konkreta initiativ som kommer att presenteras under Branschdagarna.

Temat för branschdagarna i år är Nya tidens tjänster, och 24–25 september på Friends Arena blir två dagar fyllda med utmaningar, inspiration och lärande. Vi hoppas även på ”all time high” i deltagande, minst 500 personer. För det är när vi träffas över byrågränser och gemensamt tar ut färdriktningen som vi tar det ansvar som följer av att vara en profession. Att det dessutom sker under trevliga former är en bonus.

Jag måste erkänna att jag längtar till Branschdagarna. Men först ska vi unna oss en fin sommar med avkopplande och välbehövlig ledighet.

Trevlig sommar!

Ledare i Balans #6/2015

På turné med framtidsstudien

Jag är på turné med vår framtidsstudie. Förra veckan träffade jag ledande företrädare för Praxity Alliance, där bl.a. Mazars ingår, för en dialog om branschens möjligheter och utmaningar. Och igår höll jag ett anförande på samma tema för nätverket BKR International. Det är kul att framtidsstudien väcker så stort intresse internationellt. Och jag är naturligtvis glad att kunna berätta hur svenska byråer låter sig utmanas och inspireras av den.

Jag trycker alltid på hur förväntningar på öppenhet och transparens från branschens sida ökar. Möjligen skakar jag om en och annan kollega, men för att klara förtroendet måste vi öppna upp branschen.

Jag säger också att vi som bransch måste återta positionen i förarsätet och målmedvetet arbeta med utveckling och innovation. För det är inte politikerna som ska utveckla branschens tjänster. Här är EUs revisionspaket ett avskräckande exempel. Verklig innovation uppkommer när modiga redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare gör saker på nytt sätt i kundarbetet. Men mycket är vunnet om varje byrå har en egen ”innovationsloop” på plats. På samma sätt måste vi som profession även på det globala planet skapa utrymme och processer för det angelägna utvecklingsarbetet.

Vi kommer även in på att det är hög tid att överge timmarna som bas för arvodesdebitering. I takt med tilltagande automatisering måste värdet av tjänsterna baseras på nytta, kvalitet och faktisk leverans.

Med stor glädje berättar jag att FAR nu startar upp en utbildning av personliga tränare (PT) till företagare. Vi börjar med de auktoriserade redovisningskonsulterna som ju står inför den största omställningen.

Lika kul är det att presentera att vi lanserar en ny nordisk standard för revision i mindre företag (Standard for Audits of Small Entities – SASE). Många huvuden nickar bifall, och det ser jag som tecken på att vi är på rätt väg. Det är många som längtar efter att få använda hela spektrat av sitt professionella omdöme snarare än checklistor.

Om någon vecka fortsätter framtidsstudien och jag vår turné …

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén