Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: baks & co

En arbetsvecka i förändringens tecken

Det är måndag morgon vecka 37. Jag träffar revisorer i börsföretag och finansiella företag vid ett möte på FAR. Under en stund flödar dialogen fritt. Vi stannar upp inför hur digitaliseringen förändrar arbetsinnehållet i branschen. Några av möjligheterna och utmaningarna som framkommer i nya framtidsrapporten – Nyckeln till framtiden – kommer på tal. Alla är överens om att förändringarna bidrar till branschens attraktionskraft eller som någon uttrycker det: ”Jobbet kommer att bli intressantare.”

Ännu en spännande arbetsvecka i branschens tjänst inleds med positiva förtecken. På måndag eftermiddag filmas jag inför en konferens om Standard Business Reporting och XBRL 4 oktober i Stockholm. Sedan är det dags att ladda inför ett besök hos Riksrevisionen dagen därpå. För flera månader sedan fick jag en inbjudan att tala om trender samt revisionens möjligheter och utmaningar vid myndighetens tisdagsmöte.

Jag måste erkänna att det känns lite pirrigt. Jag har ju varit aktiv i debatten och tydligt deklarerat att samtliga riksrevisorer måste avgå till följd av vad som framkommit genom Dagens Nyheters granskning. Som jag ser det har riksrevisorerna brustit i grundläggande revisorsetik samtidigt som förtroendetappet kan påverka allt vad revision heter negativt. Det blir ett mycket konstruktivt samtal hos Riksrevisionen kring områden som revisionens relevans, nya revisionsberättelsen, digitalisering och etik, och jag har nog aldrig fått så bra frågor. Jag tror det är angeläget att dialogen mellan FAR och Riksrevisionen fortsätter. Vi har ett gemensamt intresse av att revisionen i landet utvecklas på bästa sätt.

Under onsdagen diskuterar jag konsekvenser av EU:s revisionspaket med Företagsekonomiska Föreningen som förlagt sitt lunchmöte till Deloitte i Stockholm. En hand viftar och Edward Waller, som var min vd i dåvarande Hagströms Revisionsbyrå när jag började i branschen, säger med övertygelse: ”Jag hade hellre jobbat under de nya reglerna. De ställer större krav på kunskap om kundföretaget, och det gör jobbet intressantare.”

Torsdagen blir intensiv med förberedelser inför de innehållsrika Branschdagarna, bland annat en avstämning med inspirationsföreläsaren Milad Mohammadi som brinner för mångfald och hur vi gemensamt kan skapa ett hållbart samhälle. Mitt i allt detta kommer nyheten att den tredje riksrevisorn avgår, och tidningen Balans vill genast få en kommentar.

Det är fredag, och jag får göra det som är allra roligast i mitt jobb – att träffa medlemmar ute i landet. Den här gången är det baks & co som konfererar på Vildmarkshotellet intill Kolmårdens djurpark. Det märks att redovisningskonsulterna och revisorerna har varit på safari och stått öga mot öga med lejon. De är inte rädda för någonting. Tvärtom, de diskuterar redan redovisning och revision i realtid. Ur Nyckeln till framtiden hämtar jag inspiration och fyller på med hur tillgången till Big data och nya analysverktyg kommer göra att vi vänder kikarsiktet från historia till framtid. Och jag berättar hur artificiell intelligens (AI) blir ett oslagbart stöd i kundarbetet.

Jag diskuterar även FAR:s PT-utbildning för redovisningskonsulter som hjälper till i omställningen från traditionella redovisningstjänster till ett mer proaktivt kundarbete. Den positiva vändningen kring revisionen i mindre företag måste jag också berätta om. Den globala standardsättaren IAASB har ju äntligen frågan högt upp på agendan.

Vi kommer till sist in på hållbarhet – en given följeslagare under branschens fortsatta förändringsresa. När stort hopp sätts till att det främst är företagen som ska rädda världen har vår bransch en fantastisk möjlighet att bidra. I smått och stort. Som rådgivare och revisorer men också genom ideella insatser.

Arbetsveckan avslutas med att Yvonne Jansson, Mazars, och jag diskuterar hennes medverkan på ett hållbarhetsseminarium under Branschdagarna.

På tåget hem till Göteborg reflekterar jag över hur positiva alla är till att bidra till förändringen.

Ledare i Balans #8/2016

Tillbaks hos baks & co

Baks & co på Vildmarkshotellet.

Baks & co på Vildmarkshotellet.

Det har gått fyra år sedan jag senast träffade baks & co. Den här gången träffas vi på Vildmarkshotellet intill Kolmårdens djurpark, och märkligt nog har de blivit yngre. Bland redovisningskonsulterna och revisorerna vid kontoren i Tranås, Linköping, Vimmerby och Eksjö finns några som är alldeles nyanställda. Därför är det också extra spännande att diskutera branschens förändringsresa.

Vi kommer in på hur branschen kan dra nytta av digitaliseringen. Jag passar då på att läcka något ur framtidsrapporten Nyckeln till framtiden som ska presenteras under Branschdagarna. Medarbetarna inom baks & co är positiva till förändringarna som väntar. Och jämfört med dialogen för fyra år sedan har det hänt saker. Då talade vi om att årsbokslut alltid borde vara upprättade inom tre månader. Nu hade redovisning och revision i realtid varit uppe på agendan innan jag anslöt till konferensen. Det är bra, för det är dit vi är på väg.

Jag läste i en artikel om Finansbarometerns årliga undersökning att branschen skulle vara famlande inför digitaliseringen. Mitt intryck efter mötet med baks & co är snarare att redovisningskonsulterna och revisorerna är nyfikna, utforskande och ivriga att ta till sig allt det nya.

Jävet är som grus i dojan

Ambitionen är att bokslut och revision ska vara på plats inom tre månader efter bokslutsdagen! Jag blev glad när jag läste att det är så baks & co vill serva sina kunder. Utmärkt, för redovisning är färskvara.

Jag blev ännu gladare när jag igår fick träffa gänget som gärna erbjuder ”trerätters” genom att göra rätt sak rätt i rätt tid. Och framtidstron var det inget fel på. En stor och viktig uppgift i kundarbetet är nu att ge goda råd i det viktiga valet mellan K2 och K3. Sedan väntar redovisningskonsulterna på nästa version av Reko. Och jag såg och hörde på revisorerna att de välkomnar FARs initiativ att anpassa den internationella standarden ISA till en K2-revision.

Men på en punkt klämmer det i skon. Det gamla särsvenska bokföringsjävet är ett hinder för ett effektivt kundarbete. Det medför krångel och kostnader eftersom de mindre företagen inte fullt ut kan nyttja redovisningskonsulters och revisorers kompetens. Därför står det högt på önskelistan hos baks & co att regeringen äntligen tar bort bokföringsjävet. Snart kommer också regeringen med en lagrådsremiss utifrån ”Svensson 3”, och då får vi se om man menar allvar med ambitionen att förenkla. Sällan har väl ett förslag för övrigt fått ett så starkt stöd från remissinstanserna. Men, inget är klart förrän det är klart. Kanske får vi ett besked under Branschdagarna, för då ska vi diskutera frågan med regeringen.

Jag tvekar inte. Regering och riksdag måste ta bort det onödiga bokföringsjävet. Genom analysmodellen finns det ju sedan länge andra regler om revisorns opartiskhet och självständighet.

Vad tycker du?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén