Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Balans Sida 2 av 5

Nära till Balans

Många har efterfrågat att få tidningen Balans i digital version. För dig som föredrar att läsa på skärm finns nu Balans som digitaltidning.

Innehållet är detsamma som i papperstidningen. Men det digitala formatet innebär nya möjligheter, exempelvis för att dela artiklar i sociala medier eller skicka artiklar via e-post.

För egen del ser jag en stor fördel i att alltid ha nära till Balans …

För mycket transparens gör att man ser sämre

Precis när jag börjar skriva på den här ledaren öppnas stämman i SCA. En händelse som ser ut som en tanke, för jag tänker skriva om transparens. Och är det något bolag som i år har tvingats till extra öppenhet och transparens så är det väl SCA.

Förutom den ordinarie revisionen har det genomförts två granskningar inför stämman i SCA. Aktieägarna har därigenom fått ett mer omfattande beslutsunderlag än normalt. Jag noterar dock att ”mycket vill ha mer”. Det har ju höjts flera röster för att göra ytterligare och mer heltäckande granskningar.

Så här skrev jag på min blogg för något år sedan: ”Trust me”, säger James Bond till sin medföljande (ofta en så kallad Bond-brud) före hoppet från klippan eller ut ur flygplanet. Om han först hade redogjort för alla fysiska förutsättningar för hoppet hade förtroendet eller tilliten minskat. Alltför mycket kontroll och transparens leder fel.”

Kanske en lustig jämförelse, men är det säkert att det blir bättre med maximal öppenhet och transparens? Ska aktieägarna verkligen få veta precis allt? Jag svarar nej!

Jag vill självfallet att det ska vara ordning och reda i ett företag. För förtroendet och tilliten måste beslut tåla ljuset och vara ekonomiskt och etiskt försvarbara. Men utredning på utredning riskerar att man till slut går vilse och inte ser vad som är verkligt väsentligt. Så någonstans tror jag att det finns en optimal transparens.

Jag kan inte låta bli att fundera på vad som kommer att hända när revisorn från och med räkenskapsåret 2016 utvidgar sin rapportering i företag av allmänt intresse, det vill säga noterade och finansiella företag. När revisorn öppet börjar berätta om risker för fel och om sådant som varit särskilt problematiskt dyker det säkert upp nya frågetecken hos aktieägare och andra intressenter. Hur ska det hanteras i praktiken?

Det finns en möjlighet som sällan utnyttjas, nämligen att aktieägarna på stämman uppdrar åt revisorn att granska särskilda områden utöver vad som följer av det ordinarie uppdraget. Det måste ju vara bättre än att i efterhand fråga revisorn varför det och det inte täcktes av revisionen.

Jag må vara en drömmare, men jag vill aldrig ge upp hoppet om att årsredovisningarna ska utvecklas till att bli transparenta och bra beslutsunderlag. Årsredovisningen ska berätta om företagets resa – både bakåt och framåt i tiden – utan att för den sakens skull behöva vara särskilt omfattande. Jag tror för egen del att tyngdpunkten efter hand kommer att flyttas från den finansiella rapporteringen till den icke-finansiella. Siffrorna förutsätts vara rätt, men det intressanta för den som konsumerar informationen måste vara att förstå hur företaget kan skapa värde på lite längre sikt. Det är också därför jag hoppas på utvecklingen mot så kallad integrerad rapportering där den finansiella informationen integreras med relevant information om styrning, hållbarhet, möjligheter och risker.

Tills en sådan redovisning blir verklighet i såväl små som stora företag kan mycket ändå göras. Den stora potentialen ligger i förvaltningsberättelsen. Det kommer då och då propåer om att förvaltningsberättelsen kan tas bort i mindre företag. Det tycker inte jag, tvärtom är förvaltningsberättelsen en viktig del av reseskildringen.

Redovisningskonsulter och revisorer kan här aktivt bidra till att informationen inte blir alltför knapphändig. Det bästa knepet är att sätta sig i en bekväm fåtölj, gärna med fötterna på bordet, och studera årsredovisningen ur olika perspektiv. Oj, vad man ser bra då!

Sedan är tillgänglighet till informationen förstås en viktig delkomponent i transparens. Vad hjälper det om årsredovisningen är perfekt i alla avseenden om ingen får se den förrän sex eller sju månader efter bokslutsdagen?

Till sist konstaterar jag att även transparens har olika teman över tiden. Tidigare var ersättningar och bonusar under luppen. Nu har uppmärksamheten kring SCA gjort att kultur, moral och etik kommit högt upp på agendan. Vad blir nästa område?

Ledare i Balans #5/2015

Ibland är intensiteten så hög att tankarna går till Fame

Beatrice Brorsson hälsar välkommen till FAR.

Beatrice Brorsson hälsar välkommen till FAR.

Varmt välkommen till FAR på Kungsbron 2, alldeles nära Stockholms Centralstation. Faktum är att huset bokstavligt talat delvis hänger över järnvägsspåren.

Jag vill berätta om vilka vi är och vad vi gör. Men du får inte ha för bråttom, för då kan det gå så här:

En arbetssökande kommer till oss lätt försenad och kastar sig in i hissen. Där upptäcker han att det inte finns några knappar att trycka på, förutom larmet och för att öppna eller stänga dörren. Imponerad av denna high-tech säger han högt och tydligt: ”Våningsplan nio”! FAR håller ju till på nionde våningen, men hissen låter sig inte rubbas. Det hjälper inte hur mycket han än ökar röststyrkan. Den stackars hissen förstår inte att den ska lyfta. Han ger upp, går ut ur hissen och upptäcker där de rätta knapparna.

Väl uppe på våningsplan nio möts du av en ganska oansenlig dörr. Men när du ringer på välkomnas du av Beatrice in i ljusa och moderna lokaler. Det är härifrån som 60 medarbetare – alla anställda i FAR:s enda dotterföretag FAR Akademi – hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle.

Tack vare den transparenta glasväggen ser du rakt framför dig redaktionen för tidningarna Balans och Resultat. På en vägg kan du faktiskt följa hur nästa nummer växer fram, och bortom journalisterna skymtar marknadsmänniskorna på FAR. Det är ju många böcker, utbildningar och digitala tjänster som hela tiden ska presenteras för både medlemmar och kunder.

Men nu vill jag visa dig mer. Vi går först en sväng åt höger i kontoret, åt Norra Bantorget till. Här arbetar redovisningskonsulter, revisorer och jurister med att ge råd till FAR:s medlemmar inom områden som redovisning, revision och bolagsrätt. Det kostar inget extra utan ingår i medlemskapet, och målsättningen är att alltid återkoppla inom 24 timmar. Att besvara remisser och att medverka i det internationella arbetet är andra uppgifter.

Vi passar på att säga hej till Camilla och Bengt som har fullt upp med den lokala verksamheten. Här finns också FAR:s sekretariat för kvalitetskontroll som servar kvalitetsnämnderna för redovisnings- respektive revisionsverksamhet. Vi träffar även juristerna som är redaktörer i förlagsverksamheten. Böcker av högsta kvalitet produceras i strid ström – hela 30 titlar per år – samtidigt som de digitala tjänsterna växer i betydelse. Flaggskeppet FAR Online har närmast blivit ett måste för den som vill vara uppdaterad.

Vi går tillbaka, förbi receptionen till konferensrummen som alla har namn kopplade till järnvägsspåren. Stambanan är förstås störst. FAR vill vara en mötesplats där viktiga frågor för näringsliv och samhälle förs framåt. Och självklart vimlar det här av FAR-medlemmar som är engagerade i olika nämnder, styr-, policy- eller arbetsgrupper. Ibland är intensiteten så hög att tankarna osökt går till filmen eller tv-serien Fame om dans- och teaterskolan i New York. Glädje, energi och utveckling!

Vi hälsar på Annelie, vd för FAR Akademi, och går sedan parallellt med Kungsbron i riktning mot Kungsholmen. Här arbetas det med HR och kommunikation. Vi stannar även upp hos Bettan och Bittus som hjälper till med administrationen kring medlemskapet. Därefter möter vi teamen som arbetar med kundservice, ekonomi och IT.

Till slut öppnar sig kontoret till ett landskap med utbildning i fokus – hela 400 kurstillfällen för 10 000 deltagare på årsbasis. Ofta är det ganska folktomt eftersom många av medarbetarna är ute och stöttar lärarna på kurserna. En spännande utveckling är också framväxten av digitala utbildningar. Webbinarierna om moms- och skattenyheter är bra exempel.

Men så har ju FAR också en ­framåtlutad vision: Steget före – när förtroende räknas.

Visionen förpliktar och påminner oss om att vi proaktivt ska söka bästa vägen framåt. Inte minst för att skapa medlemsnytta för de uppemot 6 000 medlemmarna som ju representerar branschens alla professioner – redovisningskonsulter, revisorer, skatterådgivare och andra rådgivare. Andra givna inslag i FAR:s arbete är branschens förtroende- och framtidsfrågor.

Det finns mer att berätta, så hör av dig om du vill göra rundvandringen ”IRL”!

Ledare i Balans #2/2015

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén