Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: BDO

HD sätter gränser för revisorns ansvar

Under lång tid har vi väntat på hur Högsta domstolen (HD) skulle bedöma räckvidden för revisorns ansvar i det s.k. BDO-målet. Idag kom beslutet.

HD konstaterar att revisorns granskning av en årsredovisning kan skydda den som lägger årsredovisningen till grund för ett affärsbeslut. En sådan tillit till granskningen är befogad om årsredovisningen utgör en väsentlig del av ett beslutsunderlag. Däremot, menar HD, är en genom börskursen förmedlad tillit till årsredovisningens riktighet i allmänhet otillräckligt för att en revisor ska kunna hållas skadeståndsansvarig. För skadeståndsansvar krävs också att det finns ett orsakssamband mellan revisorns oaktsamhet och en skada.

HD finner i BDO-målet att det, med hänsyn till omständigheterna, inte kan antas att beslutet om att delta i en apportemission skulle ha blivit ett annat om årsredovisningen hade varit riktig i påtalade avseenden. Årsredovisningen har således inte haft relevans för det aktuella affärsbeslutet. Revisorn och revisionsbyrån BDO är dämed inte skyldiga att betala skadestånd.

Min kommentar är att en revisor självfallet ska stå för sin del av en skada, men det förutsätter – precis som HD skriver – att det finns ett orsakssamband mellan påstådd oaktsamhet från revisorns sida och skadan. Ett sådant orsakssamband saknas i BDO-målet. Sedan är det naturligtvis glädjande att HD, i spåren av Prosolviadomen, nu sätter gränser för revisorns ansvar.

Revision med glöd och inspiration

Här är ISA - Kåre Rödssäteren, EY i Oslo.

Här är ISA – Kåre Rödssäteren, EY i Oslo.

Revisionen i mindre företag diskuteras över hela världen. En fråga handlar om huruvida den globala standarden ISA är bästa lösningen för sådan revision.

Under flera år har vi från svenskt och nordiskt håll utmanat normgivaren IAASB och efterlyst en specialdesignad revisionsstandard för mindre företag. Tyvärr har något sådant ännu inte kommit upp på IAASBs agenda. Men vi kan inte låta tiden gå, utan något måste göras.

Hemma i Sverige har vi nyligen lanserat Revisionshandboken och utbildningar som resultat av projektet ”K2-revision”. Syftet är att öka både kvaliteten och effektiviteten i revisionen. Men går det att göra mer? Ja, det gör det alltid …

Igår träffade FAR sina nordiska systerorganisationer vid ett möte i Köpenhamn. FAR företräddes av John Osser, BDO och undertecknad. Huvudpunkten var brainstorming kring möjligheten att ta fram en nordisk standard för revision i mindre företag – en revision som bygger på god kunskap om kundens verksamhet och stort utrymme för det professionella omdömet, en mer värdeskapande revision som inte tyngs av dokumentation.

Rummet fylldes av glöd och inspiration, och alla fick en hemläxa inför nästa möte som äger rum på FAR i april. Vi har för övrigt redan informerat IAASB som vill följa vårt arbete med stort intresse.

Visst finns det hinder på vägen, men möjligheterna är större.

Tala om scenförändring

Den som ser ”Searching for Sugar man” blir påmind om hur snabbt allt förändras. För 14 år sedan var det fortfarande möjligt att vara en stor stjärna i en annan del av världen, utan att veta om det. Det är först 1998 som fansen i Sydafrika och Rodriguez i Detroit upptäcker varandra, och jublet känner inga gränser när Rodriguez samma år kliver ut på scenen. Och detta är ingen påhittad historia!

Ja, världen förändras snabbt. Igår träffade jag BDO i Göteborg, och vi förde ett spännande samtal om branschens utveckling. Hur ser vi ut om 14 år?

Vi vet hur scenen ska riggas den närmaste tiden. Det handlar bl.a. om införandet av Reko, version 2, och det viktiga valet mellan K2 och K3. En annan komponent är FARs arbete med K2-revisionen, som medarbetarna på BDO för övrigt uttrycker stark support för. Vidare utvecklas FARs koncept för auktorisation av redovisningskonsulter och rådgivare. På Branschdagarna är allt detta självfallet i fokus.

Men scenen om 14 år – hur ser den ut? Jag tecknade en bild där Big 4 har blivit Big 6. Kina har nämligen fullföljt planen att etablera en global aktör och branschens Ryanair – en firma som arbetar och tar betalt på ett annorlunda sätt – är på plats. All rapportering av finansiell information sker sedan länge elektroniskt (”rymdskeppet” XBRL landade till slut även i Sverige) och de noterade bolagens redovisning publiceras i realtid. Sedan är själva rapporteringen starkt förändrad, eftersom integrerad rapportering och arbetet för hållbar utveckling har fått ett stort genomslag. Den svenska branschen exporterar nu Reko, version 10, och andra upplägg för redovisningstjänster samtidigt som revisionen äntligen har diversifierats även på global nivå – den svenska K2-revisionen drog igång något riktigt stort! Och den svenska modellen med auktorisation av branschens alla professioner har förstås blivit en förebild runt vår jord.

Vi tar sats på Branschdagarna! Om vi vill, om vi vågar …

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén