Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Big 4 (Sida 1 av 3)

Fel att dela upp Big 4

Revisionens oberoende är åter på tapeten. Den här gången är det tveksam bolagsstyrning och redovisning i det brittiska byggbolaget Carillion som triggar debatten. Från myndighetshåll i Storbritannien höjs röster om att dela upp Big 4 eller att firmorna helt ska avstå från rådgivningsverksamhet.

Och hemma i Sverige refererar Dagens Industri på ledarsidan oväntat till turerna kring Allra. Det är svårt, för att inte omöjligt, att se kopplingen.

Mot den här bakgrunden skriver jag idag på balans.se att det är fel att dela upp Big 4. För det är inte kliniskt oberoende som är svaret. Det handlar istället om att revisorn alltid måste ha integritet, och den låter sig inte finnas genom drastiska alexanderhugg. Vägen till tuffa revisorer med stor integritet stavas omfattande utbildning och träning, utbyte med kollegor kring etikfrågor, intern och extern kvalitetssäkring samt ersättningssystem som främjar revisionens kvalitet. Det är med andra ord ett idogt arbete som bara branschen själv kan ta ansvar för. Det vill vi också fortsätta att göra.

Kommentera

Breaking up is never easy

Återigen höjs det röster för att Big 4 ska delas upp genom att rådgivningsverksamheten inte får finnas kvar. Den här gången är det främst brittiska tillsynsmyndigheten FRC som driver frågan. Bakgrunden är att intäkterna från rådgivningen överstiger arvodena från revisionen (relationen är 68/32).

Är detta ett problem? Om ja, för vem? Till bilden hör att rådgivningen i allt högre utsträckning riktar sig till icke-revisionskunder. Och var finns exemplet som visar att rådgivning leder till sämre revision? Jag känner inte till något. Debatten är hursomhelst igång och några av argumenten återfinns i denna FT-artikel. Att marknaden för revision i större företag domineras av Big 4 kommer också upp.

De brittiska revisorerna tar förstås frågan på allvar. Läs gärna kollegan Michael Izzas tänkvärda inlägg Breaking Up the Big Four där han bland annat lyfter koncentrationen till Big 4. Izzy kommenterar insiktsfullt att det finns inga enkla lösningar, och gör man något måste det ske globalt och på ett sätt som gagnar revisionens syfte – att medverka till förtroende.

För egen del förstår jag inte hur konkurrensen på revisionsområdet skulle öka om separation från rådgivningen vore enda förändringen. Fokus borde istället vara på att underlätta för fler revisionsfirmor att verka på marknaden för större företag. Eller ska vi hoppas på Kina? För åtta år sedan indikerade Kina att man skulle sätta upp 10 globala revisionsfirmor, då hade vi haft Big 14. Bara att Kina startade upp en sådan firma vore minst sagt spännande för marknaden, även för FAR.

Kommentera

Peter Norman till Finforum

Finansmarknadsminister Peter Norman ska debattera revision vid Finforum 6 december. I debatten ”Revisionen av börsbolag blir dubbelt så dyr?” träffar vi även styrelseproffset Caroline Sundewall och Industrivärdens VD, Anders Nyrén, liksom ledande företrädare för Big 4.

Innan själva debatten går igång ska jag på Finforum-scenen presentera EU-kommissionens skarpa förslag till ny reglering av revisionen i företag av allmänt intresse. Kommissionens förslagspaket förväntas ju bli offentligt 23 november.

Hittills har Sverige visat en enad kritisk front mot mycket av det kommissionären Michel Barnier förväntas föreslå. Det ska bli intressant att se om man kan tala om en enad svensk front även efter debatten på Finforum, en debatt där du kan göra din egen röst hörd.

Med tanke på det starka programmet för årets Finforum kan jag inte låta bli att uppmuntra till tidig anmälan. Det lär bli utsålt …

1 kommentar

Sida 1 av 3

Powered by lovecraft Anders Norén