Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Big 4 (Sida 1 av 3)

Breaking up is never easy

Återigen höjs det röster för att Big 4 ska delas upp genom att rådgivningsverksamheten inte får finnas kvar. Den här gången är det främst brittiska tillsynsmyndigheten FRC som driver frågan. Bakgrunden är att intäkterna från rådgivningen överstiger arvodena från revisionen (relationen är 68/32).

Är detta ett problem? Om ja, för vem? Till bilden hör att rådgivningen i allt högre utsträckning riktar sig till icke-revisionskunder. Och var finns exemplet som visar att rådgivning leder till sämre revision? Jag känner inte till något. Debatten är hursomhelst igång och några av argumenten återfinns i denna FT-artikel. Att marknaden för revision i större företag domineras av Big 4 kommer också upp.

De brittiska revisorerna tar förstås frågan på allvar. Läs gärna kollegan Michael Izzas tänkvärda inlägg Breaking Up the Big Four där han bland annat lyfter koncentrationen till Big 4. Izzy kommenterar insiktsfullt att det finns inga enkla lösningar, och gör man något måste det ske globalt och på ett sätt som gagnar revisionens syfte – att medverka till förtroende.

För egen del förstår jag inte hur konkurrensen på revisionsområdet skulle öka om separation från rådgivningen vore enda förändringen. Fokus borde istället vara på att underlätta för fler revisionsfirmor att verka på marknaden för större företag. Eller ska vi hoppas på Kina? För åtta år sedan indikerade Kina att man skulle sätta upp 10 globala revisionsfirmor, då hade vi haft Big 14. Bara att Kina startade upp en sådan firma vore minst sagt spännande för marknaden, även för FAR.

Kommentera

Peter Norman till Finforum

Finansmarknadsminister Peter Norman ska debattera revision vid Finforum 6 december. I debatten ”Revisionen av börsbolag blir dubbelt så dyr?” träffar vi även styrelseproffset Caroline Sundewall och Industrivärdens VD, Anders Nyrén, liksom ledande företrädare för Big 4.

Innan själva debatten går igång ska jag på Finforum-scenen presentera EU-kommissionens skarpa förslag till ny reglering av revisionen i företag av allmänt intresse. Kommissionens förslagspaket förväntas ju bli offentligt 23 november.

Hittills har Sverige visat en enad kritisk front mot mycket av det kommissionären Michel Barnier förväntas föreslå. Det ska bli intressant att se om man kan tala om en enad svensk front även efter debatten på Finforum, en debatt där du kan göra din egen röst hörd.

Med tanke på det starka programmet för årets Finforum kan jag inte låta bli att uppmuntra till tidig anmälan. Det lär bli utsålt …

1 kommentar

Vem är det som kör?

Nätverket Crowe Horwath har i dagarna haft ett internationellt möte i Stockholm. Jag var inbjuden att kommentera utvecklingen för den svenska revisions- och rådgivningsbranschen. Men jag passade på att även kommentera de drastiska förändringar som EU-kommissionären Michel Barnier tänker utsätta branschen för.

På en punkt fick jag mothugg. Det handlade om Barniers förslag att kräva gemensam revision, dvs. att två revisionsbyråer delar på uppdraget, i större företag. Avsikten med gemensam revision är att öka dynamiken i branschen så att fler aktörer kan konkurrera om de stora revisionsuppdragen. Crowe Horwath ser stora möjligheter i ett sådant upplägg, medan jag bestämt avvisar det.

Efter diskussionen kom jag att tänka på PowerPoint-bilden ”Vad tycker Far?” som jag använt i ett annat sammanhang. Där framgår att viktiga utgångspunkter för Fars tyckande är:

  • förtroende – regler m.m. måste alltid medverka till förtroende, öppenhet och jämförbarhet
  • nytta för näringsliv och samhälle – lösningar måste skapa hållbara värden
  • förenkling – onödiga och kostsamma regler bör tas bort eller bytas ut
  • självreglering framför lagstiftning – självreglering är snabbare, mer flexibel och leder till ett högre ansvarstagande
  • principer framför regler – det måste finnas ett stort utrymme för det professionella omdömet
  • harmonisering över gränser – det är länge sedan Sverige kunde ha egna isolerade regelsystem

I fallet gemensam revision trycker jag främst på avsaknaden av nytta för näringslivet. Idag är Frankrike det enda landet i Europa som har krav på gemensam revision. Danmark lämnade nyligen det systemet, varpå den stora majoriteten företag snabbt övergick till att enbart anlita en revisionsbyrå. Självfallet finns det undantag, så också i Sverige. Här spelar naturligtvis kostnads- eller förenklingsaspekten in. Gemensam revision ökar normalt kostnaden för revision utan motsvarande höjning av nytta eller kvalitet. Jag har i alla fall inte hört någon som på ett övertygande sätt visat att det finns en matchande ökning av värdet i revisionen.

Men vi kan inte bara säga nej. Branschen har ett ansvar för att komma upp med lösningar, också på Big 4-problematiken. Annars blir vi, som nu, ett offer för politiska initiativ. I Fars respons till EU-kommissionen pekar vi på behovet av förändrade regler för skadeståndsansvar samt fortsatt förenkling och harmonisering av regelsystemen för att bana väg för fler aktörer på marknaden för storföretagsrevision. Förändringen kommer inte över en natt, men enligt Fars modell får vi då en mer marknadsdriven lösning.

Jag tycker alltså att det räcker med en revisor i förarsätet.

Vem kan ens leka med tanken att ett företag ska ha två VDar eller två styrelser?

 

Kommentera

Sida 1 av 3

Powered by lovecraft Anders Norén