Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: blame game

Den eviga frågan om ansvar

Det finns ett uppdämt behov att diskutera ansvar – så inledde jag FAR:s seminarium i Almedalen om just ansvarsfrågor.

Samtalet med Lotta Gröning, Thomas Idergard, Alice Teodorescu och Lars Trägårdh blev dynamiskt med oväntade och humoristiska inslag. Som när Thomas Idergard beskrev historiens första ”blame game” – Adam skyllde på Eva och Eva på ormen. Och så har det tyvärr fortsatt. Det räcker att nämna exempel som Nya Karolinska, Transportstyrelsen, Nuon, HQ, SCA och Svenska Akademien för att belysa att ansvarstagandet inte alltid är på topp. Istället skyller alla på alla.

Men vi får inte ge upp ambitionen att sträva mot ett tydligare ansvar. Vi måste dessutom lägga fakta på bordet och bli betydligt bättre på att lyssna på varandra. Allt detta och mycket annat är avgörande för att vi ska uppnå det förtroende och den tillit i näringsliv och samhälle som behövs för att klara samhällsutmaningarna.

Här ser jag att branschen har potential att fylla en avgörande roll, inte minst revisorn. Men det förutsätter att vi till fullo inser hur förväntningar på oberoende och integritet ändras över tid och att vi omprövar gamla förhållnings- och arbetssätt.

En sak är säker – dialogen om ansvar måste fortsätta.

Kommentera

Ingen bryr sig om skandaler

Skandaler följer ett givet schema. När bomben har släppts startar alltid ett s.k. blame game. Alla skyller på alla och ”annanismen” känner inga gränser. Vi såg det i Skandia för 10 år sedan, i HQ 2010 och nu i vapenaffären med Saudiarabien. Mediernas fokusering på detta blame game gör också att själva sakfrågorna kommer i skymundan. Och då minskar förutsättningarna för det viktiga lärandet.

Vad lärde vi oss av Skandia? Inget. I alla fall gav det rättsliga efterspelet ingen annan lärdom än att åklagaren hade jagat fel bolagsorgan, ledningen istället för styrelsen.

Vad har vi hittills lärt oss av HQ? Inget. Det kvarstår allt för stora frågetecken om vad som egentligen hände eller inte hände. Och efter Revisorsnämndens tydliga beslut gör jag bedömningen att ingen kommer att fällas för någonting.

Hur ska vi då lära av skandalerna? För det är väl viktigt att göra det, eller bryr vi oss inte? I HQ-fallet tror jag fortfarande på behovet av en kommission som tar ett helhetsgrepp och klarar ut sak- och ansvarsfrågorna. Annars kommer vi fem år från nu bara undra vart HQ tog vägen och varför det en gång i tiden var så stora rubriker.

Andra förslag?

 

Kommentera

Powered by lovecraft Anders Norén