Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: bokföringsbrott Sida 1 av 2

Sen årsredovisning ska inte vara brott

Anne Ramberg och jag skriver idag på DI Debatt. Det är ”den försenade årsredovisningen” som återigen är på tapeten.

Advokatsamfundet och FAR begärde 2005 att regeringen skulle avkriminalisera försenade årsredovisningar. Bakgrunden var HD-domen i fallet Stjärnsmäll AB hösten 2004. Regeringen försöker nu visserligen lindra effekterna av HD-domen, men propositionen till riksdagen är allt annat än tydlig. Den innebär istället att många kanske kommer att vara brottslingar. Det är inte acceptabelt.

HD-domen från 2004 medförde en rättsosäkerhet som nu riskerar att permanentas i lagstiftningen. Därför måste riksdagen säga nej till regeringens proposition.

Lagrådet om Svensson 3

Lagrådet har nu uttalat sig om lagrådsremissen kopplad till Svensson 3. Regeringens förslag angående bokföringsbrott vid för sent upprättad årsredovisning är det enda som lagrådet kommenterar. Tyvärr stannar det enbart vid en tvekan från lagrådets sida. Regeringen får alltså grönt ljus för alla sina förslag med anledning av Svensson 3.

Jag hävdar fortfarande att det vore bäst att avkriminalisera en för sent upprättad årsredovisning. Företagsbot och/eller höjda förseningsavgifter är mycket effektivare åtgärder, men den stora vinsten ligger i minskad rättsosäkerhet för tusentals företagare och styrelseledamöter.

Men jag är kanske ensam om den uppfattningen …

Sent men inte för sent

Regeringen vill lindra effekterna av HD-domen i fallet Stjärnsmäll AB där bokföringsbrott utdömdes eftersom årsredovisningen hade upprättats för sent två år i rad. Men regeringen säger nu i sin lagrådsremiss att den inte är beredd att avkriminalisera försenad årsredovisning, utan åklagare ska kunna åtala företagare och styrelseledamöter om årsredovisningen har upprättats för sent. Vid ringa bokföringsbrott ska åtal bara få väckas om det är påkallat från allmän synpunkt.

Var går då gränsen för ringa bokföringsbrott, dvs. ”sent men inte för sent”? I lagrådsremissen hänvisas till Ekobrottsmyndighetens uppfattning att brottet kan bedömas som ringa om årsredovisningen har upprättats mindre än tre månader för sent. Justitieminister Beatrice Ask skriver i SvD att ”den företagare som i ett enskilt fall lämnar in sin årsredovisning upp till tre månader för sent i normalfallet inte kommer lagföras för förseningen”. Jag blir därför osäker på om gränsen går vid nio eller tio månader efter bokslutsdagen. Men det spelar kanske mindre roll, för gränsen kommer ändå att röra på sig i takt med ny rättspraxis.

Regeringens lösning skapar inte den tydlighet som krävs för att undanröja obehaglig rättsosäkerhet. För att få årsredovisningarna att skickas till Bolagsverket i tid är det dessutom mycket enklare och effektivare att istället tillämpa företagsbot. Ett annat sätt är att höja förseningsavgiften till Bolagsverket. Sådana åtgärder biter bättre men innebär inte att tusentals företagare görs till brottslingar.

Samtidigt säger regeringen att den gör ett omtag i förenklingsarbetet och sätter nya mål för regeljakten. Det är lovvärt, men för att visa att förenklingsglöden verkligen har tänts måste de aktuella förslagen om försenade årsredovisningar och bokföringsjäv omarbetas.

Det är sent – men inte för sent – för regeringen att ändra sig.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén