Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: bokföringsjäv Sida 1 av 2

Sent men inte för sent

Regeringen vill lindra effekterna av HD-domen i fallet Stjärnsmäll AB där bokföringsbrott utdömdes eftersom årsredovisningen hade upprättats för sent två år i rad. Men regeringen säger nu i sin lagrådsremiss att den inte är beredd att avkriminalisera försenad årsredovisning, utan åklagare ska kunna åtala företagare och styrelseledamöter om årsredovisningen har upprättats för sent. Vid ringa bokföringsbrott ska åtal bara få väckas om det är påkallat från allmän synpunkt.

Var går då gränsen för ringa bokföringsbrott, dvs. ”sent men inte för sent”? I lagrådsremissen hänvisas till Ekobrottsmyndighetens uppfattning att brottet kan bedömas som ringa om årsredovisningen har upprättats mindre än tre månader för sent. Justitieminister Beatrice Ask skriver i SvD att ”den företagare som i ett enskilt fall lämnar in sin årsredovisning upp till tre månader för sent i normalfallet inte kommer lagföras för förseningen”. Jag blir därför osäker på om gränsen går vid nio eller tio månader efter bokslutsdagen. Men det spelar kanske mindre roll, för gränsen kommer ändå att röra på sig i takt med ny rättspraxis.

Regeringens lösning skapar inte den tydlighet som krävs för att undanröja obehaglig rättsosäkerhet. För att få årsredovisningarna att skickas till Bolagsverket i tid är det dessutom mycket enklare och effektivare att istället tillämpa företagsbot. Ett annat sätt är att höja förseningsavgiften till Bolagsverket. Sådana åtgärder biter bättre men innebär inte att tusentals företagare görs till brottslingar.

Samtidigt säger regeringen att den gör ett omtag i förenklingsarbetet och sätter nya mål för regeljakten. Det är lovvärt, men för att visa att förenklingsglöden verkligen har tänts måste de aktuella förslagen om försenade årsredovisningar och bokföringsjäv omarbetas.

Det är sent – men inte för sent – för regeringen att ändra sig.

Missad chans att förenkla

Jag väntar tålmodigt på regeringens pressmeddelande om Svensson 3, men nu måste jag skriva av mig. För idag har regeringen beslutat om den viktiga lagrådsremissen om bokföringsjäv, bokföringsbrott vid försenade årsredovisningar, revisorns skadeståndsansvar, antalet revisorskategorier m.m. Det enda som har offentliggjorts gäller frågan om bokföringsjävet. Tyvärr avstår regeringen från chansen att förenkla för de mindre företagen, och här kan du se och höra hur olika justitieminister Beatrice Ask och jag ser på detta.

Ytterst handlar det ju om att företag som behöver hjälp med både redovisning och revision ska kunna få det utan att krångliga och otidsenliga regler står i vägen och driver kostnader. Jag förstår faktiskt inte varför man hänvisar till behovet av en oberoende revision. Det finns ju andra regler som tar hand om den viktiga frågan om revisorns opartiskhet och självständighet.

Men vi ger oss inte så lätt, utan nu ska vi uppvakta ett antal riksdagsmän och berätta varför det är viktigt att ta bort de särsvenska jävsreglerna från förra århundradet. Det är inte över förrän det är över.

Svensson 3, var är du?

Dag efter dag går utan att regeringens lagrådsremiss om Svensson 3 dyker upp.

Vi måste få besked, för Svensson 3 innehåller många viktiga frågor. Jag tänker främst på det särsvenska bokföringsjävet. Jävsreglerna gör det svårare för de minsta företagen att dra nytta av kompetensen i revisions- och rådgivningsbranschen. Ineffektivt och dyrt, dessutom alldeles i onödan.

Nu måste vi faktiskt få veta om regeringen menar allvar med sin ambition att förenkla. Min uppmaning till regeringen är därför: Ta bort bokföringsjävet!

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén