Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: bokslut

Med båda fötterna på bordet

Lena Sjöblom och Eva Törning på Redovisningskonsultveckan

”Gör inte mini mini”, säger Eva Törning på Redovisningskonsultveckan. Det är en sak att lagen inte alltid kräver koncernredovisning eller kassaflödesanalys, en annan att användarna av årsredovisningen behöver informationen. Därför är det viktigt att inte bli slav under bokslutsprogrammen.

Lena Sjöblom föreslår att man tillbakalutad och med fötterna på bordet ska utvärdera sitt förslag till årsredovisning. Går det att utläsa hur företaget utvecklas? Är förvaltningsberättelsen en berättelse värd namnet? Och är den samlade bilden verkligen rättvisande?

Eva varnar också för att okritiskt använda bokslutsprogrammens klassificering av poster. Har företaget ingen tillverkning så har man inga maskiner, och då ska det heller inte heta ”Maskiner och inventarier”.

Engagemanget hos de auktoriserade redovisningskonsulterna säger mig att årsredovisningarna aldrig blir desamma.

Jag njuter från bakersta bänken.

Bokslut som håller måttet

Ett årsskifte innebär bokslut i både privata och offentliga verksamheter. Återigen ska en kombination av ord och siffror måla upp en rättvisande bild av året som gick.

Erfarenheten visar vilka förödande konsekvenser ett missvisande bokslut kan få för ett enskilt företag och dess omgivning. Under de två senaste åren har vi dessutom blivit än mer varse betydelsen av kvalitetssäkring av offentliga räkenskaper. Grekland är det tydligaste exemplet.

Men vi har problem på betydligt närmare håll. Jag tänker främst på den bristfälliga redovisningen av de svenska kommunernas pensionsskulder. Och tyvärr verkar det som att få tar det på allvar. SKL:s inställning får mig att tänka på Per Albin Hanssons uttalande 1939 om att ”vår beredskap är god”.

Utanför fönstret blåser det våldsamt. Det för mina tankar till den oroliga marknaden och ett nytt ord i min vokabulär: skuldstorm. Det får mig också att tänka på vikten av att bokslut inte bara är historia. Om årsredovisningen ska fungera som ett beslutsunderlag krävs att den även ger en bild av framtiden, hur svårt det än är. Vilka är riskerna och osäkerhetsfaktorerna, och hur kan de påverka de verksamheten? Och vilka är möjligheterna?

Självfallet har revisions- och rådgivningsbranschen en viktig uppgift och ett stort ansvar att medverka till bokslut som håller måttet, inte minst i tider med osäkerhet kring kassaflöden, finansiering och andra förutsättningar för fortsatt drift. Branschens främsta företrädare på europeisk nivå, FEE, har därför kommit med ett nytt uttalande samtidigt som branschens globala organisation, IFAC, har dammat av ett uttalande från 2009 som alltjämt är relevant.

Jag kan för egen del inte låta bli att peka på betydelsen av det professionella omdömet hos alla som upprättar respektive granskar bokslut. I det ligger också förmågan att ompröva gamla lösningar. Problemen är ju ofta nya.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén