Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: bolagsstyrning Sida 2 av 10

Bättre bolagsstyrning på Finforum

Det slår aldrig fel, på höstkanten dyker det alltid upp ett måste för alla som arbetar med noterade företags bolagsstyrning och kommunikation med omvärlden. Jag tänker naturligtvis på Finforum som äger rum 25 november hos Nasdaq. Årets tema är ”Bättre bolagsstyrning”.

Från Elanders till Scania – från ett bolag med en stark huvudägare och ett väl fungerande styrelsearbete till ett bolag med komplex ägarstruktur och många agendor. Detta har Svenskt Näringslivs Caroline af Ugglas lovat att tala om inför en debatt om hur bolagsstyrning konkret kan lyftas till nya höjder.

Seminariet om hur EUs revisionspaket påverkar revisorernas kunder drar säkert en stor publik. Men jag måste erkänna att inslaget om hur den nya revisionsberättelsen har tagits emot på kapitalmarknaderna i Nederländerna respektive Storbritannien blir särskilt spännande.

Nu ska ju revisorn bli mer transparent i sin rapportering från revisionen i företag av allmänt intresse, dvs. noterade och finansiella företag. Så vad händer när revisorn öppnar sin svarta låda – vad säger aktieägarna och företagen? Och vad säger revisorn? Svaren får vi på Finforum!

Om du vill vara säker på att få en plats, gör du klokt i att anmäla dig idag!

Vad aktieägare verkligen måste få veta

För att skapa förtroende behövs en hög grad av öppenhet och transparens, det är nog alla överens om. Och sedan flera år är just transparens ett frekvent begrepp i samband med bolagsstyrning och såväl finansiell som icke-finansiell rapportering i större företag.

Samtidigt finns det en strävan att förenkla de mindre företagens rapportering, något som ju kan leda till minskad transparens. Ett exempel är förslaget att mikroföretag inte ska behöva lämna upplysningar om väsentliga händelser. Men då uppkommer risken att årsredovisningen inte längre är ett bra beslutsunderlag.

På vilken nivå ligger då förväntningarna om transparens? Ska aktieägare och andra intressenter få veta ”allt”? Eller väcker det bara nya frågor? Behovet av fyllig information har i vart fall medfört att de noterade bolagens årsredovisningar har blivit minst sagt voluminösa, kanske så omfattande att läsekretsens storlek går mot noll. Det är ju inte bra om årsredovisningen ska vara ett relevant beslutsstöd.

Trycket på ökad transparens påverkar också revisorn. Snart är epoken med ”rena revisionsberättelser” över i företag av allmänt intresse, dvs. noterade och finansiella företag. För nu ska revisorn – sin tystnadsplikt till trots – börja rapportera om sin syn på särskilt betydelsefulla områden och risker för väsentliga felaktigheter.

Allt detta gör att det nu finns anledning att diskutera vad som kan anses vara optimal transparens. Tillsammans med Nasdaq, Institutet för Näringslivsforskning och Transparency International arrangerar FAR seminariet ”Transparens – vad aktieägare verkligen måste få veta” torsdagen 23 april på eftermiddagen. Vi kommer då att belysa ämnet ur olika vinklar, bland annat ska Skanska berätta om sina erfarenheter och det blir även en internationell utblick (läs mer om seminariet och anmälan här).

Jag hoppas att du också vill komma med dina erfarenheter och funderingar kring hur företag praktiskt ska kunna möta bl.a. aktieägarnas förväntningar om öppenhet och transparens. Så väl mött 23 april!

Synen på revisorn

Ansvarets sköna börda.

Ansvarets sköna börda.

Förra veckan uppmärksammade jag en ny bok om den framgångsrika nordiska modellen för bolagsstyrning. Och nu kan jag inte låta bli att citera nestorn i svensk bolagsstyrning, nämligen Hans Dalborg. I boken ”Ansvarets sköna börda” berättar Hans Dalborg om Nordeas utveckling under de 20 år han var Vd respektive styrelseordförande. På en sida ger Hans Dalborg också sin syn på revisorn, och han har tillåtit mig att återge följande:

”Revisorn har en väsentlig roll i att skapa god bolagsstyrning. En god revisor är värdefull inte enbart för ägarna utan också för styrelse och ledning. En dålig revisor är inte bara dålig utan kan vara en katastrof. Revisorn ska ha hög integritet, gott omdöme, hög teknisk kompetens och vara tillförlitlig. En god revisor ska kunna samarbeta och stimulera ledningen till produktivitet, inte vara alltför kompromissvillig utan stå för sin uppfattning. Det gagnar kunden, som till syvende och sist är ägarna. Detta hindrar inte att revisorn är idérik och konstruktiv, med förmåga att lyssna och förstå kunden och kundens omvärld, särskilt om kunden verkar i flera länder.

Förmågan att skilja på stor och smått, på väsentligt och oväsentligt, är avgörande för kundens förtroende för revisorn. Jag tycker också att revisorn ska vara ett föredöme, och inte för egen del använda det mest tveksamma skatteupplägget.”

Hur stämmer detta med din syn på revisorn?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén