Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: bostadsrättsföreningar Sida 2 av 4

Att vägleda i valet mellan K2 och K3

Kerstin Fagerberg, SEB, på Aktualitetsveckan.

Kerstin Fagerberg, SEB, på Aktualitetsveckan.

K2 och K3 är inget oöverstigligt bergsmassiv om man strukturerar arbetet med att välja mellan de båda redovisningsregelverken, säger SEBs redovisningsexpert Kerstin Fagerberg på Aktualitetsveckan.

Jag har respekt för att valet mellan K2 och K3 inte alltid är givet och att många företag och deras rådgivare därför väntar in i det sista. Men nu går det inte att dröja så länge till för årsredovisningarna i aktiebolag och ekonomiska föreningar för 2014 ska ju upprättas enligt något av de två regelverken (om det inte ställs krav på IFRS förstås). Av det skälet lystrar jag extra noga när Kerstin delar med sig av sina tankar kring en bra process i det oundvikliga valet.

Valet handlar alltså mellan regelstyrda K2 och det principbaserade huvudregelverket K3. Den som väljer K2 måste dessutom göra ett antal val inom K2 utifrån olika förenklingsregler. Det kan t.ex. handla om avskrivningar där den bedömda nyttjandeperioden kan avvika från förenklingsregelns 5 år. Förenkling är bra, men om årsredovisningen ska tjäna som ett beslutsunderlag måste utgångspunkten naturligtvis vara ett återge den bästa bilden av företagets ekonomiska utveckling.

För att komma framåt i processen menar Kerstin att man ska börja med det enklaste – att sortera ut de mest givna fallen. Allra enklast är att konstatera vilka som måste tillämpa K3; det är ju större företag enligt årsredovisningslagens definition. Sedan kan det finnas företag som t.ex. vill kunna aktivera utvecklingsutgifter (egenupparbetade immateriella tillgångar) för att redovisningen ska ge en bra bild. Då är K3 det givna alternativet eftersom K2 inte medger sådan aktivering.

Näst enklast är att identifiera de minsta företagen med okomplicerad verksamhet där K2 ger en tillräckligt bra avbildning av verksamheten. Av kostnadsskäl kan det också vara klokt att inte överdriva precisionen i bokslutet och därför kan ett företag nyttja möjligheten i K2 att inte periodisera inkomster och utgifter understigande 5 tkr.

Nu är de givna K3- respektive K2-företagen på plats. Det är då det knepiga börjar, för hur gör man med ”gruppen i mitten” som står och väger mellan K2 och K3? Det finns böcker och artiklar på webben som ger råd. Men Kerstin trycker på betydelsen av att diskutera med andra och lyssna på argumenten bakom de val som redan har gjorts i olika branscher.

Det finns dessutom ofta anledning att konkret skissa på hur utfallet blir beroende på valet av regelsystem. Här tänker jag återigen på avskrivningar där K3 ju föreskriver komponentavskrivning. Av betydelse är också att det ställs tuffare krav för aktivering av underhållsutgifter i K2. Hur slår detta i exempelvis en bostadsrättsförening?

För att lyckas i sin vägledning är det klokt att tidigt involvera kunden som ju måste känna igen sin verksamhet i redovisningen. Men hur omsorgsfullt man än gör valet första gången kommer det säkert att bli ”fel” i många fall. Så det tar säkert några år innan alla företag har landat rätt.

Ja, jag kan inte låta bli att förmedla dessa reflektioner efter Kerstin Fagerbergs dragning.

Stolt och nöjd

 Professorerna Carl Svernlöv och Daniel Stattin tillsammans med FARs ordförande Jonas Svensson.


Professorerna Carl Svernlöv och Daniel Stattin tillsammans med FARs ordförande Jonas Svensson.

Jag är stolt, så stolt över hur medarbetarna på FAR arrangerade årets Branschdagar. Från första planeringsmötet till hur dagarna om ”Nya tidens byrå” faktiskt genomfördes igår och i förrgår. TACK!!!

Ett stort tack också till alla deltagare, medverkande och utställare! Utan er hade det ju blivit ganska tomt på Friends Arena. Men nu var vi rekordmånga i det angelägna professionella och sociala utbytet över byrågränser.

Jag kan inte låta bli att rikta ett särskilt tack till David Lega, som i sin berättelse berörde och inspirerade. Tänk hur vi kan lyfta varandra genom kärlek, stöd, krav och beröm.

Sedan är jag också nöjd med att vi igår kunde gå ut med tre positiva pressmeddelanden …

… och att arbetet vi gör tillsammans med borättsorganisationerna uppmärksammades i både DN och DI. Professorerna Carl Svernlöv och Daniel Stattin presenterade också sitt utlåtande om ansvar vid underskott i bostadsrättsföreningar under Branschdagarna. Nu fortsätter vi att utveckla en redovisning för bostadsrättsföreningar som gör att bl.a. köpare av bostadsrätter får ett bra beslutsunderlag.

Temat för dagarna var alltså ”Nya tidens byrå”. Vi behöver också vara ”Nya tidens FAR”. För vi vill hjälpa branschen att ta tillvara möjligheterna i alla förändringar och så påverka hur framtiden blir.

Några ord från den inledande filmen i torsdags dröjer sig kvar: Utmaningarna är många. Möjligheterna är fler.

Redovisning i bostadsrättsföreningar

Måste en bostadsrättsförening (brf) höja avgifterna på grund av de nya avskrivningsreglerna? Vilket ansvar har styrelseledamöterna i en brf om föreningen nu tvingas att redovisa stora underskott? Är dagens årsredovisning för en brf relevant som beslutsunderlag för en köpare av en bostadsrätt?

Ja, det är några av de frågetecken som restes i samband med att Bokföringsnämnden beslutade att förbjuda progressiv avskrivning av byggnad vid tillämpning av redovisningsregelverket K2.

Det har nu blivit dags att räta ut alla frågetecken kring ansvar och redovisning i en brf. Därför arrangerar vi på FAR en särskild utbildningsdag 19 september om brf i anslutning till Branschdagarna. Under ledning av FARs vice ordförande Jonas Svensson belyses allt från nyproduktion och ekonomiska planer till redovisning och revision i en brf.

Dessutom kommer resultatet från en utredning om ansvar vid underskott i brf att presenteras under utbildningsdagen. Det är FAR som tillsammans med HSB, Bostadsrätterna, SBC och Riksbyggen har bett professor Daniel Stattin och advokaten, tillika adjungerade professorn, Carl Svernlöv att utreda vad som faktiskt gäller. Högintressant, inte minst med tanke på kopplingen till avgifterna i en brf!

Den som sitter i en styrelse i en brf eller arbetar med redovisning eller revision i en brf vill därför knappast missa utbildningen 19 september. Här kan du anmäla dig.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén