Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Branschdagarna Sida 1 av 4

Ekot från Branschdagarna

Att branschens resa blir omvälvande och annorlunda var kanske givet på förhand. Men att rådgivningen förväntas ”ta över” hade i vart fall inte jag klart för mig när vi startade upp arbetet med framtidsstudien. Utgångspunkten var istället att vi skulle gå mot att bli en redovisnings- och revisionsbransch med ökad tyngdpunkt på redovisning.

Det är också intressant att se hur framtidsstudien utmanar branschen att sätta sig i förarsätet (politikerna får då maka på sig) för att utveckla spelregler och tjänster som är bättre anpassade till kundernas olika behov. Differentiering är nyckelordet – one size doesn´t fit all. Och vi är bara i början av teknikutvecklingen och automationen av tjänsterna. Marknaden springer dessutom fort, därför måste branschen på både global och nationell nivå hitta nya sätt att innovera tjänster för att kunna vara steget före. Det går inte att fortsätta som nu!

Anna-Clara af Ekenstam, Hans Åkervall, Marianne Sandén Ljungberg och Erik Emilsson i byråledardebatten om framtidsstudien

Anna-Clara af Ekenstam, Hans Åkervall, Marianne Sandén Ljungberg och Erik Emilsson i byråledardebatten om framtidsstudien

Det var hursomhelst kul att se hur framtidsstudien togs emot när Kairos Future presenterade den på Branschdagarna. I debatten med byråledarna framhölls behovet av en framåtlutad bransch som verkligen levererar vad marknaden efterfrågar – idag och imorgon. Samtidigt skapar bland annat risken för ändrad skadeståndspraxis nya orosmoln, men det är ingen som har sagt att det ska vara enkelt.

Det som hände på Branschdagarna var bara början på framtidsresan. Smällen från startskottet måste nu ge eko i branschen över hela landet. För första gången i modern historia finns en samlad framtidsstudie för branschen, och jag önskar att den under hösten diskuteras på varje byrå, på varje kontor och i varje grupp. För studien ger en bild om vart vi är på väg och därmed angelägen input till både små och stora byråers affärsplaner. Men studien har så klart också stor påverkan på individuella vägval.

Och vi måste faktiskt ta oss tid för framtiden. Du kan därför vara säker på att jag återkommer i ämnet.

Prosolvia fortsätter spöka

Idag har PwC och revisorn Nils Brehmer träffat en förlikning med konkursboet i Prosolvia. Förlikningen innebär att PwC ska betala 742,5 miljoner kronor.

Jag har stor förståelse för att PwC inte vill avvakta ett eventuellt prövningstillstånd från Högsta domstolen och ytterligare några års processande. Samtidigt är jag mycket bekymrad över att hovrättens dom i Prosolvia nu inte kommer att prövas. Risken är stor att Prosolvia fortsätter spöka och att hovrättsdomen blir vägledande för andra skadeståndsmål rörande revisorer förstås, men även i mål där styrelseledamöters och VDs ansvar prövas. Hovrättens sätt att bevilja bevislättnad kan ju också komma att tillämpas i skadeståndsmål utanför företagssfären.

Jag nämnde härom dagen för en professor i associationsrätt att Prosolvia har gett oss amerikanska skadeståndsnivåer. Hans respons var snabb och tydlig: ”Det är värre än i USA”.

Vad säger regeringen om detta? Vill vi verkligen ha en ny skadeståndspraxis? Eller måste lagstiftaren nu göra en översyn av ansvarsfrågorna? De frågorna ska jag ställa till statssekreteraren Magnus G. Graner vid justitiedepartementet när jag intervjuar honom på Branschdagarna nu på torsdag.

Vad är god revisionskvalitet?

Nästa torsdag blir det extremt svårt att välja mellan de parallella seminarierna på Branschdagarna.

Under senare tid har revisionens innehåll och kvalitet varit i fokus. En orsak är bl.a. EU-kommissionens ambitioner att stärka revisionen. Men de politiska processerna slutar ofta med att man enbart reglerar det jag kallar ”utanpåverket”. Så verkar det bli även den här gången. Ett exempel är den stora fokuseringen på byrårotation, dvs. kravet på att ett företag måste byta revisionsbyrå efter en viss period. Tänk om revisionens kvalitet hade ägnats samma uppmärksamhet …

Johan Bygge, EQT, diskuterar revisionskvalitet

Johan Bygge, EQT, diskuterar revisionskvalitet

Men på Branschdagarna vill vi diskutera revisionskvalitet med olika intressenter. Revision kan ju uppfattas som en abstrakt tjänst för många som upphandlar och köper den. Och den viktiga dialogen om omfattning och inriktning på revisionen förs inte alltid på det sätt som optimerar kvaliteten. Vi har därför bjudit in Åsa Nisell, Swedbank Robur, att företräda ägarperspektivet och Johan Bygge, COO vid EQT, att ge företagsledarens syn på revisionen. Revisorsnämndens chefsjurist, Adam Diamant, kommer att i debatten svara för tillsynsmyndigheten uppfattning. Och moderator är Johan Rippe, PwC, som också är ordförande i FARs sektion för revisorer.

Kanske kan debatten hjälpa oss att få fram verktyg som hjälper beställaren av revisionstjänsten att faktiskt få ut än högre kvalitet, inte bara i teknisk mening utan också avseende områden som kommunikation, tillgänglighet, kompetens etc.

Kom och var med i den viktiga debatten om kvalitet!!

Sida 1 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén