Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Civilekonomerna Sida 1 av 2

Alexander Beck har lämnat byggnaden

Alexander Beck lämnar byggnaden.

Alexander Beck lämnar byggnaden.

Det blir ett stort tomrum när Alexander Beck nu går i pension och lämnar uppgiften som utredningschef hos Civilekonomerna.

Jag har lärt känna Alexander som en riktig eldsjäl. Under lång tid har han arbetat oförtrutet med kvalitetsfrågor i ekonomutbildningen. Därför var det också många från akademin vid gårdagens avtackning.

På senare år har Alexander och jag kämpat sida vid sida för att tillsammans med företrädare för akademin och politiker försöka åtgärda den lärarbrist som ämnet redovisning förväntas drabbas av. För övrigt en ödesfråga för branschen.

När Annelie Dahlqvist, vd på FAR AB, och jag deltog vid avtackningen av Alexander kunde jag inte låta bli att tänka tanken: Vem tar vid? Vem orkar driva den här typen av frågor år ut och år in?

Alexander har ofta verkat i det tysta, men han får inte ”lämna byggnaden” obemärkt.

Akut lärarbrist hotar tillväxten

Tillsammans med Civilekonomerna och en rad ledande professorer skriver jag i SvD om hur den akuta bristen på lärare i redovisning hotar kvaliteten i ekonomutbildningen. I förlängningen medför detta negativ påverkan på tillväxt och sysselsättning i näringsliv och samhälle. Givetvis försvåras också branschens kompetensförsörjning.

Våra universitet och högskolor måste därför ta sitt samhällsansvar och satsa på ekonomutbildningen. Målsättningen måste självklart vara att vi ska utbilda Europas bästa ekonomer. Det kräver i sin tur riktad satsning på forskar­utbildning och forskning i redovisning. Här har rektorer med sin prioritering av forsknings- och utbildningsresurser ett stort ansvar för utvecklingen. Det är också angeläget att regering och riksdag ­backar upp denna viktiga satsning.

Ekonomutbildningen måste genomsyras av etik

Henrik Lundin, EBM, och jag vill se etikinslag i ekonomutbildningen.

Henrik Lundin, EBM, och jag vill se etikinslag i ekonomutbildningen.

Jag deltog tidigare under veckan i en paneldebatt arrangerad av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) och Civilekonomerna. Diskussionen handlade främst om etikinslagen i ekonomutbildningen eller snarare frånvaron av etik, för cirka hälften av studenterna på civilekonomutbildningen uppger att de inte har de inslagen. Ändå finns det uttryckliga krav i högskoleförordningen.

Panelen och auditoriet, som bestod av både studenter och lärare från lärosäten runt om i landet, var överens om betydelsen av att träna sig på att lösa etiska dilemman. Detta gäller under studietiden men också under hela arbetslivet, inte minst för att minska risken för korruption. Här refererade jag till Skanska som målmedvetet arbetar med etikfrågorna.

För att öka inslaget av etik i utbildningen konstaterade vi att lärarna är nyckeln. Och säkert behöver de själva etikträning för att i sin tur kunna arbeta in etikfrågorna i utbildningen. Jag tryckte hårt på att etiken måste integreras i andra ämnen som skatt och juridik. På det sättet blir de etiska aspekterna en naturlig del i alla beslutsprocesser.

Jag vill tacka S.E.R.O. och Civilekonomerna för ett mycket bra initiativ. Alla studenter och lärare som var med på seminariet måste åka hem och påverka den egna utbildningen. Men det räcker inte, utan alla goda krafter måste samverka för att etiken blir ett naturligt inslag i ekonomutbildningen. FAR vill vara en sådan kraft.

Sverige är i korruptionshänseende det tredje ”renaste” landet, och det ger oss en betydande konkurrensfördel. Men korruption tycks tyvärr alltid lura i vassen, och därför måste etiken genomsyra ekonomutbildningen!!

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén