Ett måste när jag är i Paris.

Ett måste när jag är i Paris.

Min arbetsvecka fick en trevlig start. Igår var FARs motsvarighet i Frankrike – Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) – nämligen värd för en dialog med nordiska branschföreträdare.

Energin i rummet blev särskilt påtaglig när vi kom in på den nordiska standarden för revision i mindre företag (Nordiska standarden). Intresset för vårt initiativ är stort, för behovet av anpassad revision tycks finnas överallt på vår jord.

Vi var överens om att revisionen måste förnyas för att förbli relevant och bättre kunna matcha förväntningar på snabb och tillförlitlig information, såväl finansiell som icke-finansiell. Vi konstaterade samtidigt att trycket på förändring och innovation utmanar branschen att lämna sin trygghetszon. Det är kanske därför som det är så mycket spänning runt Nordiska standarden.

Sedan finns det de som säger att möjligheten till innovation begränsas av att branschen, inte minst revisionsdelen, är så reglerad. Men då måste vi komma ihåg att forskaren Mattias Axelson under Branschdagarna gav uttryck för den motsatta uppfattningen – det är i själva verket enklare att ”innovera” när det finns många utgångspunkter och allianser med intressenter.

Hursomhelst, vi konstaterade i Paris att det nu finns ett ”window of opportunity”, också för Nordiska standarden. EU-reglerna medger ju att revisionen i mindre företag sker på ett anpassat sätt. Lika viktigt är att de löpande kontakterna med globala standardsättaren IAASB, EU-kommissionen och de nordiska tillsynsmyndigheterna bidragit till att hålla fönstret öppet, åtminstone tillräckligt mycket på glänt.

Nu på måndag, 19 oktober, passeras ytterligare en milstolpe i processen. Då är det deadline för att lämna respons på den nordiska remissen. Det blir oerhört intressant att ta del av all feedback, tycker jag. Och frågan ligger i luften: Hur öppet kommer fönstret av möjligheter att vara efter måndag?