Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: dokumentation

Nyckeln till kvalitet är att förstå verksamheten

Jag träffade nyligen en
 vd som hade frågat sin revisor: Hur tycker du att verksamheten utvecklades under 2013? Revisorn hade svarat genom att kommentera resultatet och andra nyckeltal. Jag anade en besvikelse. I stället för att få procentsatser upprabblade fanns en förväntan om något bortom alla siffror, mer en analys av hur företaget hade klarat olika utmaningar och uppnått sina verksamhetsmål.

Att verkligen förstå kundföretagets verksamhet men också uppdragsgivarens behov avgör kvaliteten, både den tekniska och den kundupplevda. Det gäller naturligtvis för såväl redovisnings- som revisionstjänster. Den angelägna analysen bör dessutom alltid kläs i ord och siffror som ackompanjerar varandra, aldrig bara siffror. Och det måste hänga ihop. Jag glömmer aldrig när en styrelseledamot plötsligt begravde sitt ansikte i handlingarna och förtvivlat ropade: Varifrån kommer alla siffrorna i det här företaget?

I nya utgåvan av Svensk standard för redovisningstjänster, Reko uppmärksammas kvalitetsfrågan i ett särskilt avsnitt. Till min stora glädje beskrivs redovisningskvalitet som något mer än bara teknisk kvalitet. Om en årsredovisning ska utgöra det beslutsunderlag för intressenterna som den är tänkt att vara bör ju frågorna besvaras innan de ens hinner ställas.

Jag är lite orolig inför tillämpningen av K2-regelverket för redovisning. 
Jag gillar förenkling, men det är inte samma sak som att det alltid ska vara ”mini mini”. Det måste gå att utläsa hur företaget utvecklas. Är förvaltningsberättelsen värd namnet och den samlade bilden verkligen rättvisande? Förenkling får inte leda till att värdet av årsredovisningen minskar. Användarnas behov av information sätter ribban, inte minimikraven i lagstiftning och annan normgivning. Redovisning och revision är och förblir konstarter som kräver kompetens bortom formella krav och checklistor.

Branschen har här en stor uppgift. Jag brukar säga att redovisningskonsulten och revisorn måste sätta sig i en bekväm fåtölj – gärna med fötterna på bordet – och kika på årsredovisningen ur lite olika perspektiv innan hon eller han skriver under sin bokslutsrapport eller revisionsberättelse. För att kvaliteten ska bli riktigt bra bör man stanna upp och fråga sig om årsredovisningen besvarar intressenternas frågor. Vad ska den annars användas till?

Jag tänker även på den artikel som dåvarande FAR-ordföranden Svante Forsberg och jag skrev i Balans nr 10/2009 – ”Stäng av datorn och börja revidera!”. I artikeln tryckte vi på att revisionen måste fokusera på kundens verksamhet, på det som är verkligt viktigt: strategierna, lönsamheten, likviditeten, hyllvärmarna, avtalen, organisationen, människorna – ja också kulturen i företaget. En revision är som mest värdefull och nyttig om den handlar om samma frågor som företagsledningen brottas med.

En av FAR:s systerorganisationer – Den norske Revisorforening – genomförde i höstas en enkät bland mindre företag. På frågan om vad som behövs för att värdet av branschens tjänster ska öka efterlyste företagen fyra saker:

större initiativförmåga, en mer ”framåtlutad” hållning
• mer rådgivning utifrån kunskapen om företagets ekonomi
• större branschkännedom
• bättre kunskap om företagets verksamhet och situation

Utfallet må komma från en norsk undersökning, men jag tror att slutsatserna gäller även för den svenska marknaden. När redovisningskonsulten, revisorn eller rådgivaren är ”framåtlutad” och ivrig att verkligen förstå kundens verksamhet lyfter kundnyttan och kvaliteten i tjänsterna av bara farten.

Egentligen är detta självklart, men som bransch måste vi alltid diskutera hur kvaliteteten kan förbättras.
 Jag tror för egen del att hemligheten ligger i en förskjutning från det tekniska och tyngande dokumentationskrav till ett ökat fokus på kundens verksamhet.
 Detta är också utgångspunkten
 i de diskussioner som nu förs om ett nordiskt projekt kring revision i mindre företag. På
 samma sätt kan ytterligare steg
 tas även i Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Så det är bara att vi reser oss upp ur fåtöljen. Och lutar oss lite mer framåt än tidigare. Allt för att bättre stötta kunden.

Ledare i Balans # 4/2014 

Räkna med krig

Under våren kommer PCAOB till Sverige. Det är inte något nytt virus som är på gång. Nej, PCAOB svarar för tillsynen av revisorer i USA. Men myndigheten inspekterar även revisionen i utländska företag med koppling till amerikanska börser.

En stor delegation från PCAOB besökte nyligen ett av våra grannländer för att på plats kika (milt uttryckt) på revisionen. Och som de kikade. I två veckor genomlystes en revisionsbyrå och en handfull uppdrag.

Tro inte annat än att jag vill se en tuff tillsyn av revisorer, men den måste också vara relevant. Här ska ni få höra vad som hände i vårt grannland.

På ett uppdrag fick revisorn stark kritik för bristfällig granskning och dokumentation avseende prövning av nedskrivningsbehov (impairment test). Revisionsteamet hade inte dokumenterat hur riskerna för krig och en ny finanskris kunde påverka nedskrivningsbehovet. Oj oj oj!

Vid en sådan här granskning måste revisorn självfallet utmana företagets antaganden och göra en känslighetsanalys, men riskerna för krig och finanskris … Visserligen är krigsrisken på ropet genom rapporteringen från Folk och Försvar, men allvarligt talat: Är vi verkligen på rätt väg?

Tyvärr verkar det som om människan har drabbats av en övertro på reglering och dokumentation. Vad blir nästa steg? Att räkna på risken för att månen ramlar ner. Det har den inte gjort hittills, men det kan ju hända …

Det finns en linje mellan vad som är vettigt och vad som inte är vettigt. Den gränsen måste alltid försvaras så att det oumbärliga omdömet får plats.

Den farliga dokumentationen

Lite i skymundan för Valborg och första maj hör jag att regeringen ska ta itu med överdrivna dokumentationskrav i skolans värld. Annars är den vanligaste rubriken att det är poliser som fastnar bakom skrivbordet. Men det är inte bara lärare och poliser som sitter i dokumentationsfällan. Kravet på dokumentation och olika slags protokoll har på många håll ökat explosionsartat.

De tuffa kraven på dokumentation finns också i vår bransch, inte minst inom revisionen. Och jag hör många säga att den nu tar utrymme från det som är verkligt viktigt. Det bästa blir det godas fiende, och det är en fara för kvaliteten.

Varifrån kommer då kravet? Ja, jakten på den skyldiga är inte alldeles enkel. Jag tror för egen del att det är den amerikanska rättstraditionen som spökar någonstans i bakgrunden. För att undkomma skadeståndskrav måste jag därför dokumentera både det jag gör och det jag inte gör. Det måste dessutom finnas en marginal som minskar min risk.

Det handlar också om hur vi ser på ansvar. Vill vi se ansvarighet eller ansvarsfullhet? Detaljerade regler eller utrymme för professionellt omdöme?

Oj, vad det blev svårt! Men ändå inte. För om ingen konsumerar min dokumentation, och om jag inte förstår varför jag upprättar den har jag ett ansvar att säga stopp och verka för förändring. Annars fortsätter ju pendeln åt fel håll.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén