Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: ekonomen skapar flest jobb

Lärare i redovisning efterlyses

Politiker, akademin och branschen diskuterar ekonomutbildningen.

Politiker, akademin och branschen diskuterar ekonomutbildningen.

Om 15 år finns det inga lärare i redovisning vid landets universitet och högskolor, och därmed hotas bl.a. branschens kompetensförsörjning. Mot den bakgrunden samlades företrädare för såväl politiker som akademin och branschen vid ett möte på FAR.

Det finns fog för att nu tala om en redovisningskris. Antalet disputerade och forskningsaktiva akademiska lärare är nämligen alldeles för få i förhållande till antalet studenter som läser externredovisning och revision som fördjupning. Forskarutbildningen har helt enkelt inte byggts ut i samma takt som grundutbildningen. Det handlar också om bristande styrning vid universiteten och högskolorna. Ekonomutbildningen får helt enkelt inte sin rättmätiga tilldelning. För jobb, tillväxt och välfärd är det ytterst angeläget att Sverige har en bra utbildning av ekonomer.  Det är ju ekonomen som skapar flest jobb!

Inför nästa möte i maj ska vi skissa på hur en nationell forskarskola skulle kunna bli verklighet. Om landets universitet och högskolor gemensamt gör en sådan satsning kan vi få till en doktorandutbildning på mycket hög internationell nivå. Vi kommer även att studera möjligheten att etablera ett nationellt forskningscentrum som underlättar för redan disputerade lärare att fortsätta meritera sig. Dessa initiativ syftar alltså till att säkerställa en hög kvalitet på framtida ekonomutbildning.

Branschen har en viktig roll i utbildningen av ekonomer. Medverkan genom föreläsningar och intervjuer i samband med uppsatser är alltid uppskattade. Men vi måste också göra det lättare för medarbetare på en byrå att kunna gå mellan arbete och utbildning/forskning – det vinner alla på i längden. Idéer om hur det kan gå till?

Hur som helst, från FARs sida ger vi oss inte förrän redovisningskrisen är löst!

Ekonomen skapar flest jobb trots snål utbildning

En god vän frågade för några dagar sedan om jag kunde ordna fram ett exemplar av Fars Samlingsvolym från 2009. Den gode vännen känner i sin tur någon som studerar företagsekonomi.

Men vad har en student som läser företagsekonomi våren 2011 för nytta av en regelsamling från 2009?

Just nu är det lätt för ekonomer att få jobb. Men jag vill peka på att vi i Sverige inte utnyttjar den potential som den viktiga utbildningen av ekonomer innebär. Den fackliga organisationen Civilekonomerna visar i en studie att resurserna som tilldelas en svensk ekonomistuderande ligger långt under vad som gäller för en teknikstuderande. Jämförelsen med grannländerna är också nedslående, för Sverige satsar minst på utbildning av ekonomer. Detta är minst sagt kontraproduktivt eftersom ekonomen är den akademiker som skapar flest jobb.

En bättre ekonomutbildning ger kanske inte fler röster, men för tillväxtens och välfärdens skull är det angeläget att vi får fram riktigt bra ekonomer. Och det finns redan goda idéer om hur man kan lyfta ekonomutbildningen.

Vad glad jag blir om regeringen i morgondagens vårproposition överraskar med att satsa på den värdefulla ekonomen!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén