Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: elektronisk ingivning

Svårt att göra enkelt?

Mitt i semestertider lanserade näringsminister Mikael Damberg ett förenklingspaket för företag. Bland annat får Tillväxtverket i uppdrag att utreda dels hur ny teknik kan nyttjas för att skapa bättre informationsutbyten mellan myndigheter, dels hur olika handläggningstider kan kortas.

Detta är lovvärt, men jag har mina dubier. När det gäller informationsutbytet mellan myndigheter fick Bolagsverket m.fl. ett liknande uppdrag hösten 2011 av den dåvarande regeringen. Visionen om ett förenklat uppgiftslämnande till myndigheter och ”En uppgift en gång” (eller ”One Stop Shop”) har därför funnits länge nog. För att detta ska bli verklighet måste vi dessutom tillämpa elektronisk ingivning av årsredovisningar, men alla försök och utredningar till trots är detta ännu inte på plats i Sverige. Det tycks vara svårt att göra det enkelt, men enkelt att göra det svårt …

Sedan funderar jag på om vi verkligen behöver fler utredningar på samma tema. Det som krävs är beslut, inte mer information. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Sätt ner foten, Mikael Damberg.

FAR:s branschdagar tar vi självfallet upp behovet av förenkling, bland annat genom en spännande dialog med Regelrådets ordförande Pernilla Lundqvist och näringsdepartementets statssekreterare Niklas Johansson. Här behövs din röst, så missa inte att anmäla dig!

Stoppa missbruket av aktiebolag

På DI Debatt skriver Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Håkansson och jag att missbruket av aktiebolag måste stoppas. Aktiebolaget har nämligen blivit ett effektivt verktyg för ekonomisk brottslighet, och bakgrunden är bland annat den slopade revisionsplikten i mindre aktiebolag.

Till bilden hör också att riksdagen nyligen uppmanade regeringen att överväga om fler aktiebolag kan undantas från kravet på revision. Det är oroande, för uppenbarligen saknas de kontrollstationer och övriga mekanismer som behövs när det är tomt i revisorsbåset.

För att stävja ekobrotten föreslår vi i artikeln en rad åtgärder som att:
• förkorta tiden för att en årsredovisning ska vara upprättad och klar från sex till fyra månader och på så sätt minska tiden mellan brott och upptäckt (samtidigt blir ju årsredovisningarna mer relevanta som beslutsunderlag)
• lagstifta om att årsredovisningar ska lämnas in i digital form, vilket förenklar den processen samtidigt som spårbarhet i brottsutredningar underlättas
• ställa krav på att det i årsredovisningen ska framgå om bolaget har anlitat professionell hjälp med redovisningen.

Men framför allt bjuder vi in till dialog om hur vi kan stoppa missbruket av aktiebolag. Så därför undrar jag nu: Vad tycker du?

Mikroföretag redan 2017

Vi får en ny företagskategori – mikroföretag – i redovisningslagstiftningen. Det föreslår redovisningsutredningen som nu har överlämnat sitt 734 sidor tjocka slutbetänkande ”En översyn av årsredovisningslagarna” till regeringen. Och det råder ingen tvekan om att det är mikroföretaget som är den stora nyheten!

Jag måste erkänna att jag är lite överraskad av tempot i genomförandet. För utredningen föreslår att alla de nya bestämmelserna ska träda i kraft redan 1 januari 2017 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

De föreslagna gränsvärdenivåerna för mikroföretag är följande; medelantal anställda 3, balansomslutning 1,5 miljoner kronor och nettoomsättning 3 miljoner kronor. De gränsvärdena känner vi igen från vad som gäller för frivillig revision. Ett företag som utgör ett företag av allmänt intresse, t.ex. ett finansiellt företag, ska inte kunna utgöra mikroföretag. Detsamma ska gälla investmentföretag och stiftelser.

EUs redovisningsdirektiv gör det möjligt att låta mikroföretags balans- och resultaträkningar upprättas enligt mycket summariska uppställningsscheman. Utredningen lyfter istället fram den möjlighet som mindre företag har redan i dag, men sällan utnyttjar, nämligen att upprätta balans- och resultaträkningarna i förkortad form. Mikroföretagen kommer vidare att undantas från vissa upplysningskrav.

Betänkandet omfattar även intressanta punkter som exempelvis:
undertecknande och offentliggörande av årsredovisningshandlingar
elektronisk ingivning av årsredovisningen
ytterligare förenklingsfrågor

Så nu finns det verkligen mycket att läsa och reflektera över. Och alldeles säkert återkommer jag med ett och annat inlägg!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén