Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: elektronisk rapportering

Svårt att göra enkelt?

Mitt i semestertider lanserade näringsminister Mikael Damberg ett förenklingspaket för företag. Bland annat får Tillväxtverket i uppdrag att utreda dels hur ny teknik kan nyttjas för att skapa bättre informationsutbyten mellan myndigheter, dels hur olika handläggningstider kan kortas.

Detta är lovvärt, men jag har mina dubier. När det gäller informationsutbytet mellan myndigheter fick Bolagsverket m.fl. ett liknande uppdrag hösten 2011 av den dåvarande regeringen. Visionen om ett förenklat uppgiftslämnande till myndigheter och ”En uppgift en gång” (eller ”One Stop Shop”) har därför funnits länge nog. För att detta ska bli verklighet måste vi dessutom tillämpa elektronisk ingivning av årsredovisningar, men alla försök och utredningar till trots är detta ännu inte på plats i Sverige. Det tycks vara svårt att göra det enkelt, men enkelt att göra det svårt …

Sedan funderar jag på om vi verkligen behöver fler utredningar på samma tema. Det som krävs är beslut, inte mer information. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Sätt ner foten, Mikael Damberg.

FAR:s branschdagar tar vi självfallet upp behovet av förenkling, bland annat genom en spännande dialog med Regelrådets ordförande Pernilla Lundqvist och näringsdepartementets statssekreterare Niklas Johansson. Här behövs din röst, så missa inte att anmäla dig!

Mikroföretag redan 2017

Vi får en ny företagskategori – mikroföretag – i redovisningslagstiftningen. Det föreslår redovisningsutredningen som nu har överlämnat sitt 734 sidor tjocka slutbetänkande ”En översyn av årsredovisningslagarna” till regeringen. Och det råder ingen tvekan om att det är mikroföretaget som är den stora nyheten!

Jag måste erkänna att jag är lite överraskad av tempot i genomförandet. För utredningen föreslår att alla de nya bestämmelserna ska träda i kraft redan 1 januari 2017 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

De föreslagna gränsvärdenivåerna för mikroföretag är följande; medelantal anställda 3, balansomslutning 1,5 miljoner kronor och nettoomsättning 3 miljoner kronor. De gränsvärdena känner vi igen från vad som gäller för frivillig revision. Ett företag som utgör ett företag av allmänt intresse, t.ex. ett finansiellt företag, ska inte kunna utgöra mikroföretag. Detsamma ska gälla investmentföretag och stiftelser.

EUs redovisningsdirektiv gör det möjligt att låta mikroföretags balans- och resultaträkningar upprättas enligt mycket summariska uppställningsscheman. Utredningen lyfter istället fram den möjlighet som mindre företag har redan i dag, men sällan utnyttjar, nämligen att upprätta balans- och resultaträkningarna i förkortad form. Mikroföretagen kommer vidare att undantas från vissa upplysningskrav.

Betänkandet omfattar även intressanta punkter som exempelvis:
undertecknande och offentliggörande av årsredovisningshandlingar
elektronisk ingivning av årsredovisningen
ytterligare förenklingsfrågor

Så nu finns det verkligen mycket att läsa och reflektera över. Och alldeles säkert återkommer jag med ett och annat inlägg!

För sent att vara sen

Idag är sista dagen för 255 000 aktiebolag att skicka in årsredovisningen för 2013 till Bolagsverket. Men egentligen är det alldeles för sent om årsredovisningen ska utgöra ett bra beslutsunderlag för kunder, leverantörer och andra intressenter. ”It’s too late to be late again” sjunger David Bowie i en låt, och jag kan inte låta bli att tänka på den strofen varje gång vi passerar 31 juli.

Här har du min vision för årsredovisningar:

  • Årsredovisningen måste finns hos Bolagsverket senast fyra månader in på det nya räkenskapsåret. Jag träffar byråer som har detta som policy, men min önskan är att alla auktoriserade redovisningskonsulter och revisorer ska verka för detta. Redovisning är färskvara och snabbhet är en viktig komponent i kvaliteten.
  • Självfallet ska årsredovisningen rapporteras elektroniskt till Bolagsverket. Att Sverige ännu inte har infört krav på rapportering i XBRL kallar jag för den bortglömda förenklingen. Digital rapportering innebär en stor potential för samhällsnytta och besparing för företag och näringsliv, men hittills har det politiska intresset varit minst sagt svalt. Sverige riskerar här att bli sist! Det bristande intresset har också medfört att Bolagsverket har stängt tjänsten.
  • Sist, men inte minst, vill jag att alla årsredovisningar ska fokusera på själva verksamheten (och inte bara på formella krav) och verkligen visa på det värde som allt arbete och slit resulterar i. Det måste också finnas med en beskrivning av företagets fortsatta resa som ju alltid inrymmer både möjligheter och risker. Du som följer mig på bloggen vet att jag hoppas mycket på s.k. integrerad rapportering.

Hur länge ska detta behöva förbli en vision? Och vilken av de tre punkterna kommer först att bli verklighet?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén