Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Erik Emilsson

Vinnande rådgivning

För att öka kundnyttan behöver redovisningskonsulter och revisorer bli mer proaktiva och innovativa i sitt kundarbete. Det förutsätter i sin tur god kännedom om kundens verksamhet och en palett av paketerade rådgivningstjänster. Automatiseringen av branschens traditionella tjänster triggar också en satsning på rådgivning.

Allt detta låter självklart, men hur skapar man en vinnande rådgivning? Och hur påverkas byråns affärsmodell och lönsamhet? Detta vet Hanna Montoya på Keeper (listat som ett Superföretag 2019) och Erik Emilsson på Revideco (Årets framtidsbyrå 2019).

Hanna och Erik har lovat att dela med sig av sina erfarenheter och insikter på Revisionsvärldens seminarium Avspark 2020. Vi får då även höra FAR:s Karin Apelman, Srf konsulternas Mikael Carlson och Aspias nya vd Ola Gunnarsson diskutera branschens rådgivning.

Att Bolagsverkets Nina Brede ger oss senaste nytt om Nordic Smart Government – det kanske mest omvälvande branschen varit med om – är ett givet inslag på Avspark 2020. Som grädde på moset kommer NRF:s Helene Agélii att berätta om arbetet för en anpassad SME-revision och hur revisionen i stort ska förändras.

Gissa om jag ser fram emot 9 januari och Avspark 2020.

Alla behöver en personlig tränare

Britt-Inger Andersson och Ulrika Öhlund är FAR-ambassadörer i Skellefteå.

Britt-Inger Andersson och Ulrika Öhlund är FAR-ambassadörer i Skellefteå.

När ett 60-tal medarbetare från byråer i Skellefteå träffades i går kändes det som en lokal uppföljning av förra veckans Branschdagar.

Jag hade förmånen att få moderera en paneldebatt där både små och lite större lokala företag samt banker, advokatbyråer och inkubatorer var företrädda. Fokus låg på hur redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare kan göra ännu större nytta för sina kunder men också för näringsliv och samhälle i stort. Det var glöd och energi i debatten, och Erik Emilsson på Revideco tog i så han var tvungen att ställa sig upp.

En intressant punkt handlade om hur den finansiella rapporteringen från mindre företag egentligen borde se ut. Från bankhåll var det tydligt att snabba bokslut och kassaflödesanalyser låg högt på önskelistan. Många var överens om att behovsstyrd rapportering vore att föredra framför formella och lagstadgade årsredovisningar. Dessutom kommer årsredovisningar ofta fram för sent för att kunna utgöra beslutsunderlag. Det gav mig associationer till hur det ser i USA där boksluten i de små företagen kan se väldigt olika ut. Så nu är vi på väg till vilda västern?

Vi kom också in på behovet av differentierade tjänster, inte minst på revisionsområdet. Jag fick därför anledning att kommentera det nordiska projektet om en ny standard för revision i mindre företag (The Nordic Audit Approach).

Sedan diskuterade vi naturligtvis de möjligheter som den nya tekniken innebär för redovisning och revision i realtid inom såväl privat som offentlig sektor. Här luftades spännande tankar, så det finns helt klart ett stort utrymme för innovation och nya tjänster. Men det höjdes samtidigt kritiska röster om att lagstiftningen sätter käppar i hjulet. Kraven kring hantering av verifikationer och lagring av räkenskapsmaterial nämndes som exempel på hämmande reglering.

Nya tekniken till trots, det största avtrycket gjorde nog diskussionen om betydelsen av det personliga mötet. För alla entreprenörer och företagare behöver en ”personlig tränare”. Någon som kan företagets verksamhet och som har förmågan att lyssna. Men som också analyserar och klär siffror i ord. Och tack vare allt detta ger goda råd.

Ekot från Branschdagarna

Att branschens resa blir omvälvande och annorlunda var kanske givet på förhand. Men att rådgivningen förväntas ”ta över” hade i vart fall inte jag klart för mig när vi startade upp arbetet med framtidsstudien. Utgångspunkten var istället att vi skulle gå mot att bli en redovisnings- och revisionsbransch med ökad tyngdpunkt på redovisning.

Det är också intressant att se hur framtidsstudien utmanar branschen att sätta sig i förarsätet (politikerna får då maka på sig) för att utveckla spelregler och tjänster som är bättre anpassade till kundernas olika behov. Differentiering är nyckelordet – one size doesn´t fit all. Och vi är bara i början av teknikutvecklingen och automationen av tjänsterna. Marknaden springer dessutom fort, därför måste branschen på både global och nationell nivå hitta nya sätt att innovera tjänster för att kunna vara steget före. Det går inte att fortsätta som nu!

Anna-Clara af Ekenstam, Hans Åkervall, Marianne Sandén Ljungberg och Erik Emilsson i byråledardebatten om framtidsstudien

Anna-Clara af Ekenstam, Hans Åkervall, Marianne Sandén Ljungberg och Erik Emilsson i byråledardebatten om framtidsstudien

Det var hursomhelst kul att se hur framtidsstudien togs emot när Kairos Future presenterade den på Branschdagarna. I debatten med byråledarna framhölls behovet av en framåtlutad bransch som verkligen levererar vad marknaden efterfrågar – idag och imorgon. Samtidigt skapar bland annat risken för ändrad skadeståndspraxis nya orosmoln, men det är ingen som har sagt att det ska vara enkelt.

Det som hände på Branschdagarna var bara början på framtidsresan. Smällen från startskottet måste nu ge eko i branschen över hela landet. För första gången i modern historia finns en samlad framtidsstudie för branschen, och jag önskar att den under hösten diskuteras på varje byrå, på varje kontor och i varje grupp. För studien ger en bild om vart vi är på väg och därmed angelägen input till både små och stora byråers affärsplaner. Men studien har så klart också stor påverkan på individuella vägval.

Och vi måste faktiskt ta oss tid för framtiden. Du kan därför vara säker på att jag återkommer i ämnet.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén