Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: eurokris

Att lyfta offentlig redovisning måste upp på agendan

Som så många andra följer jag det grekiska dramat. Dagens stora händelse är att eurozonens finansministrar träffas i Bryssel för att hantera Greklands akuta ekonomiska kris. Det måste ske på ett ansvarsfullt sätt och förtjänar all uppmärksamhet, men det finns sådant jag saknar i rapporteringen. Det är tyst om bakgrunden till krisen. Det är ännu tystare om vad som behöver göras för att historien inte ska upprepas.

Greklands nationalräkenskaper visade sig ju vara direkt missvisande. Detta bidrog starkt till skuld- och eurokrisen som blommade ut 2010, och snart höjdes röster om att EUs medlemsländer borde införa en enhetlig redovisning av nationalräkenskaperna. Siktet ställdes in på en offentlig redovisning baserad på bokföringsmässiga grunder så att alla skulder verkligen skulle redovisas. Det internationella regelverket IPSAS var ett givet alternativ. Men EU ville, som så ofta, gå sin egen väg och därför skulle en egen variant – EPSAS – utvecklas. Men nu låter det som att det angelägna projektet har stött på patrull. Ekonomistyrningsverket gav en direkt nedslående lägesbild för några dagar sedan. Mycket oroande, tycker jag.

Det är lätt för politiker att ställa krav på hur företag ska redovisa, men när det handlar om förväntningar på rättvisande och jämförbar offentlig redovisning blir det genast svårt (mer om det i den utmärkta artikeln Government Accounting – Making Enron look good). Men, EU-ländernas nationalräkenskaper måste självklart hålla måttet. Även Sverige har en del kvar att göra. Förra måndagen larmade Riksrevisionen att det inte finns någon enhetlig bild av statens ekonomiska ställning, och landets kommuner redovisar 2015 inte alla pensionsskulder i sina balansräkningar.

Min slutsats är att arbetet med att lyfta offentlig redovisning inom EU måste högt upp på agendan! Om vi vill undvika att återigen hamna i en liknande situation är det alldeles nödvändigt!!

Lösningen på Europas problem

Jag har just kommit tillbaka från SNS Tylösandskonferens som i år handlade om Europa. Vi var där för att lösa Europas kris. Inga problem, på plats fanns ju ekonomer, experter på Europa och politiska bedömare. För att inte tala om den starka representationen från näringslivet.

Men jag kom på det för sent. Det finns ju en fantastiskt bra lösning … som i vart fall motverkar att vi en gång till får en onödig finanskris med en, minst sagt, darrig euro. Det som behövs är en offentlig redovisning värd namnet! Självfallet ska alla EU-länder redovisa sina nationalräkenskaper efter enhetliga standarder. Och exemplet Grekland visar att det dessutom krävs en oberoende revision av redovisningen.

För mig är det därför en gåta att frågan om enhetlig redovisning och revision av ländernas räkenskaper inte ligger högst på agendan. Är det för enkelt? Så självklart att man inte ser det? Är det kanske politiskt omöjligt?

Eller har jag helt fel?

Jag längtar i alla fall efter att Riksrevisionen i sin revisionsberättelse avseende Sveriges räkenskaper ska kunna hänvisa till internationella redovisningsstandarder som t.ex. IPSAS. Och inte – som nu – till budgetlagen!

Men det räcker inte att Sverige lyfter redovisningen. Alla EU-länder måste göra det!

Nu är det Cypern som kör

Idag tar Cypern över ordförandeskapet i EU, och det är ingen lätt uppgift med tanke på skuld- och eurokrisen. Trots att det alltså måste finnas betydligt viktigare frågor än EU-kommissionens revisionspaket har Cypern uttalat ambitionen att intensifiera förhandlingarna inom Ministerrådet om spelreglerna för revisions- och rådgivningsbranschen. För att klara detta kommer Cypern att få support från bl.a det avgående ordförandelandet Danmark och Storbritannien. Parallellt pågår förhandlingarna inom EU-parlamentet. Det sker främst inom utskottet för rättsliga frågor respektive utskottet för ekonomi- och valutafrågor. Under hösten kommer de båda utskotten att arbeta fram var sin första rapport om möjliga lagförslag. Och efter årsskiftet tar Irland över ordförandeklubban i EU. Även Irland har uttryckt att revisionspaketet är en prioriterad fråga.

Det är med andra ord en mycket komplex beslutsprocess i Bryssel. Men vi på FAR är med och påverkar på olika sätt, bl.a. genom direktkontakt med såväl EU-kommissionen som svenska EU-parlamentariker. Samtidigt för vi naturligtvis en nära dialog med den svenska regeringen.

Det är fortfarande för tidigt att ge en prognos om det slutliga utfallet. Klart är att de allra flesta avfärdar förslaget om att revisionsbyråer i vissa fall enbart ska få ägna sig åt revision – ”pure audit firms”. Samtidigt görs försök att få tillbaka regler om gemensam revision i paketet i utbyte mot längre mandatperioder vid byrårotation. En annan stridsfråga handlar om sättet att reglera framtidens revision. Kommissionen vill att revisionen i företag av allmänt intresse ska regleras genom en förordning och inte via EU-direktiv. Många stora länder (och Sverige) protesterar mot detta, eftersom en tvingande förordning är svår – för att inte säga omöjlig – att synka med nationella regelsystem på t.ex. bolagsstyrningens område.

EU-paketet har för övrigt redan visat sig ha en lång räckvidd. Ett exempel är att IAASB i dagarna har presenterat ett förslag till en ny revisionsberättelse som en direkt respons på EU-förslaget. Som bekant är FAR mycket aktiv också i denna fråga.

Men, min slutkommentar handlar om det tragiska i att det är Cypern och det politiska systemet som sitter i förarsätet. Det borde naturligtvis vara branschens sak att ta ansvar för att utveckla revisorsrollen och revisionen. Det är därför som jag ifrågasätter om revisionen överhuvudtaget ska vara lagstadgad. Politikerna riskerar nu att förstöra revisionen, det är bättre att släppa den fri. Då kan branschen utveckla en revision som verkligen matchar marknadens krav och förväntningar i små respektive stora företag. På sikt är en sådan lösning det allra bästa också för det allmänna (”the public interest”).

Så tror jag. Vad tror du?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén