Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Eva Törning

Omringad av IFRS

Revisionen kan aldrig bli mer relevant än den finansiella rapportering eller information som är föremål för revision. Det var en av mina utgångspunkter när jag härom dagen dristade mig att debattera IFRS omgiven av verkliga specialister. Grant Thornton, med Eva Törning i spetsen, hade nämligen samlat sin IFRS-expertis från världens alla hörn till en konferens i Stockholm.

Jag refererade till vad svenska intressenter som ägare, styrelseledamöter, CEOs, CFOs m.fl. säger till mig om IFRS, nämligen att regelverket är alldeles för komplext. Redovisningen av verkligt värde medför stor osäkerhet, och årsredovisningarna är så omfattande att ingen läser dem. Här finns alltså ett stort frågetecken för redovisningens relevans som även drabbar revisionen.

Ganska dyster bild – särskilt som företagen, revisorer och rådgivare sliter för att tillämpa IFRS på bästa sätt. Vi kom därför in på vad som kan göras framåt. För det första är det viktigt att tillämpa IFRS som ett principbaserat system, där logik och professionellt omdöme ges stort utrymme. Sedan måste alla som lämnar remissvar till regelmakaren IASB trycka på att IFRS verkligen förblir en principbaserad redovisningsstandard. Med andra ord ska man inte fråga IASB efter all tänkbar vägledning, för det leder till att systemet blir mer detaljerat och regelbaserat.

Jag nämnde också att jag för framtiden sätter mitt hopp till integrerad rapportering som förhoppningsvis kan kommunicera ett företags utveckling på ett både enklare och bättre sätt. Här vill jag slå ett slag för artikeln ”The future of financial reporting”.

Min slutkommentar är att företagens rapportering måste kunna konsumeras och användas som beslutsunderlag. Vad ska vi annars ha den till?

Med båda fötterna på bordet

Lena Sjöblom och Eva Törning på Redovisningskonsultveckan

”Gör inte mini mini”, säger Eva Törning på Redovisningskonsultveckan. Det är en sak att lagen inte alltid kräver koncernredovisning eller kassaflödesanalys, en annan att användarna av årsredovisningen behöver informationen. Därför är det viktigt att inte bli slav under bokslutsprogrammen.

Lena Sjöblom föreslår att man tillbakalutad och med fötterna på bordet ska utvärdera sitt förslag till årsredovisning. Går det att utläsa hur företaget utvecklas? Är förvaltningsberättelsen en berättelse värd namnet? Och är den samlade bilden verkligen rättvisande?

Eva varnar också för att okritiskt använda bokslutsprogrammens klassificering av poster. Har företaget ingen tillverkning så har man inga maskiner, och då ska det heller inte heta ”Maskiner och inventarier”.

Engagemanget hos de auktoriserade redovisningskonsulterna säger mig att årsredovisningarna aldrig blir desamma.

Jag njuter från bakersta bänken.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén