Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: fåmansföretag

Ny sajt om 3:12

Idag lanserar vi sajten nyaentreprenorsskatten.se. Det handlar naturligtvis om regeringens förslag till nya 3:12-regler, dvs. regler för beskattning av 365 000 arbetande ägare i Sveriges 240 000 fåmansföretag.

sajten kommer vi att låta flera av de företag som berörs att komma till tals. Du kan redan ta del av några röster. Du kan självfallet också ta del av regeringens förslag och partiernas åsikter om 3:12. Dessutom kan du följa vad som skrivs och sägs om förslaget i media.

Förhoppningsvis vill du själv vara aktiv i den viktiga debatten som ju pågår i många olika medier. På Twitter använder du med fördel hashtaggen #nyaentreprenorsskatten om du vill följa eller delta i debatten.

Lite senare i augusti kommer vi på FAR att lansera ett alternativ till regeringens förslag. Ambitionen är att presentera en lösning som stärker legitimiteten för 3:12-reglerna utan negativa effekter som hämmad tillväxt och snedvriden konkurrens.

På återhörande med andra ord.

 

 

Entreprenörsskatt eller tillväxt?

Alla är överens om att ”3:12”, dvs. reglerna för beskattning av ägarna till landets 240 000 fåmansföretag, är både komplexa och generösa och att de därför behöver ses över.

Regeringens förslag till nya regler har dock kritiserats hårt för att snedvrida konkurrensen och hämma tillväxten. T.ex. rimmar kravet på en ägarandel om minst 4 % illa med hur många växande tjänsteföretag ägs, och därmed uppkommer en svårpasserad tröskel. Och någon förenkling är det definitivt inte tal om.knapp_dans_blogg_bild

Skaran av kritiker växer nu efter hand som allt fler uppmärksammar hur de drabbas idag eller imorgon. Kritiken mot vad som uppfattas som en ny entreprenörsskatt flödar naturligvis också på sociala medier. Ett av initiativen här är Svenskt Näringslivs ”Backa bandet, Borg”.

Den kritik som ekar starkast är Lagrådets sågning av förslaget. Det är särskilt en mening som sticker ut i lagrådsyttrandet: ”Den bild som ges i remissen av hur företag organiseras och de aktuella skattereglerna utnyttjas ger inte intryck av att vara väl grundad …”

Det är ord och inga visor. Det är också oroande, särskilt som finansminister Anders Borg förtiger den delen av kritiken i sin kommentar till Lagrådets yttrande. Med tanke på 3:12-reglernas stora påverkan på tillväxt och sysselsättning måste riksdagens beslutsunderlag processas fram på ett bra sätt och självklart vara välgrundat. Advokatsamfundet och FAR hade t.ex. anledning att i sina remissvar korrigera regeringens uppgift om att andelen anställda som erbjuds delägarskap i större fåmansföretag ökar. I själva verket minskar den.

Processen och debatten om regeringens entreprenörsskatt fortsätter, nu närmast i Almedalen med bl.a. seminariet Den nya entreprenörsskatten – så slår den mot näringslivet. I seminariet kommer företrädare för de drabbade företagen att få sätta betyg på politikerna i panelen som för övrigt kommer från olika utskott – det är bra, för 3:12-frågan är mycket större än ”bara” en skattefråga.

Du kan följa seminariet via www.far.se men också delta aktivt i 3:12-debatten på Twitter via hashtaggen #nyaentreprenorsskatten.

Slag mot viljan att driva företag

Jennifer Råsten, Netlight, kritiserar 3:12-förslaget


Jennifer Råsten, Netlight, kritiserar 3:12-förslaget

Kritiken mot regeringens 3:12-förslag växer hela tiden.

Idag skriver förre moderatledaren och skatteministern Bo Lundgren i Dagens Industri under rubriken ”Gör om skatteförslaget”. Bo Lundgren pekar på att förslaget slår mot konkurrensen, tillväxten och försörjningen av kompetens. Han menar också att det är ett allvarligt slag mot viljan att driva företag.

Liknande argumentation framfördes av företrädare för företagen i lördagens DN under rubriken ”Regeringens skatteförslag kan utlösa företagaruppror”.

Mats Pertoft (MP) sammanfattar frukosthearingen

Mats Pertoft (MP) sammanfattar frukosthearingen

Även om rubrikerna talar om skatteförslag är 3:12-reglerna för fåmansföretag långt ifrån ”bara” en skattefråga. Utformningen av reglerna har mycket stor påverkan på företagandet i vårt land och därmed också på sysselsättning och tillväxt. I Sverige
finns det ca 240 000 fåmansföretag med sammanlagt 365 000 arbetande ägare. I fåmansföretagen arbetar 1 150 000 personer eller en tredjedel av alla som arbetar inom den privata sektorn. Omsättningen i fåmansföretagen motsvarar ca 40 % av Sveriges BNP eller 1 400 miljarder kronor.

Mot den bakgrunden är det angeläget att den politiska processen ger utrymme för en ordentlig konsekvensanalys. Det är också viktigt att förslaget inte bakas in i regeringens höstbudget utan att 3:12 kan behandlas i en särskild proposition, allt för att möjliggöra nödvändiga förändringar. Detta var ett av mina huvudbudskap vid den frukosthearing i riksdagshuset som Miljöpartiet och FAR arrangerade i onsdags. Med tanke på 3:12-reglernas betydelse för näringslivet och den svenska ekonomin gladdes jag åt att det i publiken även fanns ledamöter från riksdagens näringsutskott. Debatten måste ju fortsätta i flera utskott. För nu upptäcker fler och fler hur regeringens förslag slår, inte bara mot det egna företaget utan mot allt vad sysselsättning och tillväxt heter.

Professor Sven-Olof Lodin, ”en av de vise männen” bakom 3:12,  deltog också vid frukosthearingen och framförde där sin kritik av regeringens förslag. Direkt efteråt lät han sig intervjuas i FARs poddradio Rakt med Rakel – mycket intressant!

Du kan följa FARs fortsatta arbete med 3:12 via webben eller twitter, men det är även viktigt att du själv säger vad du tycker!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén