FARFAR besöker FAR

FARFAR besöker FAR

”Inget är nytt under solen” – en gammal sanning som bekräftades idag. För jag träffade FARFAR som utgörs av tidigare medlemmar i FAR.

När jag berättade om sådant som händer i och runt branschen här hemma i Sverige och internationellt tänkte jag att något skulle överraska, kanske till och med skaka om. Nej, inte ens när jag sa att Kina har planer på att etablera en global revisionsjätte. Då var kommentaren: ”Det är konstigt att det inte har skett tidigare”. Men diskussionerna var livfulla, och min kritik av IFRS möttes av mothugg: ”Du begriper ingenting”.

För att komma rätt i vägvalen behöver vi tänka nytt men också ta vara på vunna erfarenheter. Därför är diskussionerna med FARFAR så spännande.