Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: #FARialmedalen (Sida 1 av 4)

Så ska kommunerna mäta kvalitet i välfärden

Vård, skola och omsorg kostar totalt 550 miljarder årligen. Men ännu har ingen kunnat visa en hållbar modell för att mäta effektiviteten i dessa verksamheter. Varje procents effektivitetsvinst innebär 10 000 äldreomsorgsplatser. Och nu skapas ett vattentätt sätt att mäta vad vi får för pengarna.

Så lyder ingressen till FAR:s seminarium 3 juli i Almedalen. Bakgrunden är ett projekt som startats upp av Rise, Vårdföretagarna och oss på FAR. Syftet är att etablera kvalitetsindex för verksamheter inom välfärdssektorn, och vi börjar med pilotprojekt inom hemtjänsten.

Välkommen till FAR i Almedalen och dialogen med bl.a. Ilmar Reepalu kring denna viktiga samhällsfråga!

1 kommentar

Vem ska granska makten – journalisten eller revisorn?

Journalisten har traditionellt haft rollen som vakthund mot korruption och maktmissbruk i politiken. Men lokalredaktioner läggs ner och hundratals journalistjobb försvinner varje år. Så vem ska granska makten i framtiden?

Får revisorerna det ansvaret? Eller – hemska tanke – kommer vi helt enkelt få lära oss att leva med ”fake news”?

På kvällen 2 juli ska de här frågorna diskuteras i Almedalen, för då bjuder FAR in till seminariet: Vem ska granska makten – journalisten eller revisorn?

Hur tänker du kring dessa frågor?

Kommentera

Hållbart FAR i Almedalen

Nu pågår finslipningen för fullt inför det unika utbyte av kunskap och idéer som Almedalsveckan innebär.

Den röda tråden i FARs engagemang är hållbarhet. Ett av FARs seminarier handlar om skatteplanering och etik som ju har blivit extra aktuellt genom Panamaläckan. Vi har dessutom granskat de åtta riksdagspartiernas hållbarhetsarbete i praktiken. Varje dag kommer vi därför att kunna lämna ett betyg på hållbarhetsarbetet i kommuner där respektive parti har dominerande ställning. För andra året i rad är vi också med i kampanjen ”Tillsammans mot korruption”.

Det handlar alltså genomgående om viktiga samhällsfrågor där branschen kan och måste bidra. Att vi dessutom bryter ny mark för hållbarhetsrapportering i kommuner känns både angeläget och kul. Här kan du läsa mer om FARs aktiviteter i Almedalen.

Allt detta förpliktar förstås, det gäller ju att försöka leva som man lär. I FARs årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2015 – 30 april 2016 belyser vi på bl.a. sidorna 14-15 hur vi har höjt ambitionsnivån på hållbarhetsområdet. Det känns bra.

Nu ser vi på FAR fram emot att kroka arm med andra aktörer som också vill ta ansvar för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle.

Väl mött i Visby!

PS: Du kan också följa oss på sociala medier via #farialmedalen

Kommentera

Sida 1 av 4

Powered by lovecraft Anders Norén