Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: FARs lokala verksamhet Sida 1 av 2

En annorlunda slottsmeny

FARs ordförande Jonas Svensson diskuterar aktuella branschfrågor.

FARs ordförande Jonas Svensson diskuterar aktuella branschfrågor.

Bjertorp Slott dukas ett generöst julbord fram. I konferensrummet nära matsalen erbjuds en annorlunda meny, för där träffar FARs ordförande Jonas Svensson och jag redovisningskonsulter och revisorer för traditionsenlig dialog inom ramen för FARs lokala verksamhet.

Vi diskuterar senaste nytt kring EUs revisionspaket. Tidsplanen innebär att lagrådsremissen kommer runt månadsskiftet januari-februari 2016. Sedan måste regeringen lägga en proposition på riksdagens bord senast 22 mars för att beslut ska kunna fattas inför implementeringen 17 juni.

Ett område som röner stort intresse gäller Nordisk standard för revision i mindre företag (Nordiska standarden). Utfallet av remissvaren i de nordiska länderna ger en splittrad bild. Flertalet externa intressenter ställer sig, liksom mindre och medelstora revisionsbyråer samt byrånätverk, positiva till Nordiska standarden. De större byråerna är däremot negativa, även om det finns lokala avvikelser. Vidare avstyrker Revisorsnämnden i sitt remissvar att Nordiska standarden tillämpas för lagstadgad revision (inklusive frivillig revision i exempelvis aktiebolag). För närvarande pågår ett arbete med att ta tillvara många av de förbättringsförslag som framkommit i remissvaren samtidigt som vi från nordiskt håll söker samverkan med den globala standardsättaren IAASB. FAR-medlemmarna som är samlade på Bjertorp Slott uttrycker hursomhelst intresse av att processen kring Nordiska standarden fortsätter.

En annan diskussion gäller hur FAR tillgodoser olika medlemskategoriers behov av medlemsnytta. Här har styrgrupperna inom respektive sektion – Redovisning, Revision och Skatt – nyckelroller. Inom sektion Revision finns numera två referensgrupper med FAR-medlemmar (en för ”Mindre företag” och en för ”Företag av allmänt intresse”) för att optimera nyttan.

Jonas Svensson och jag berättar vidare om utbildningen av auktoriserade redovisningskonsulter till Personliga tränare (PT) och andra initiativ för yrkesrollen som redovisningskonsult. Vi informerar även om att FAR från och med 1 maj 2016 välkomnar lönekonsulter som medlemmar.

Branschens möjligheter att bidra i olika samhällsutmaningar är också uppe för diskussion. Det handlar om kampen mot korruption, integrationen av nyanlända, socialt ansvarstagande och hållbarhetsfrågor. Det råder ingen tvekan om att branschen kan göra stor skillnad inom dessa områden.

Jonas Svensson visar på FARs arbete med att utveckla redovisningen i bostadsrättsföreningar och hans egna medverkan i utredningen Skärpt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. Från FARs sida är siktet inställt på att årsredovisningen i en bostadsrättsförening ska bli ett bra beslutsunderlag för exempelvis köpare av bostadsrätter.

Jag tar vid och beskriver ett annat utvecklingsprojekt. FAR har nämligen startat upp en förstudie kring hur branschen kan medverka till kvalitetssäkring i välfärdsföretagen och därigenom lösa några av de knutar som uppkommit i den politiska debatten kring vinster m.m. i sådana företag.

Jag nämner också om hur vi tar arbetet med framtidsfrågorna vidare, bland annat att vi har beställt en studie från Kairos Future om hur det digitala landskapet kommer att utvecklas för mindre och medelstora företag. Den nya studien ska utformas så att den blir ett konkret stöd i en byrås förändringsarbete.

Avslutningsvis efterfrågar vi önskemål och synpunkter på FARs arbete. Jonas Svensson kommenterar även de fokusområden som FAR arbetar med strategiskt, allt för att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle.

Ibland är intensiteten så hög att tankarna går till Fame

Beatrice Brorsson hälsar välkommen till FAR.

Beatrice Brorsson hälsar välkommen till FAR.

Varmt välkommen till FAR på Kungsbron 2, alldeles nära Stockholms Centralstation. Faktum är att huset bokstavligt talat delvis hänger över järnvägsspåren.

Jag vill berätta om vilka vi är och vad vi gör. Men du får inte ha för bråttom, för då kan det gå så här:

En arbetssökande kommer till oss lätt försenad och kastar sig in i hissen. Där upptäcker han att det inte finns några knappar att trycka på, förutom larmet och för att öppna eller stänga dörren. Imponerad av denna high-tech säger han högt och tydligt: ”Våningsplan nio”! FAR håller ju till på nionde våningen, men hissen låter sig inte rubbas. Det hjälper inte hur mycket han än ökar röststyrkan. Den stackars hissen förstår inte att den ska lyfta. Han ger upp, går ut ur hissen och upptäcker där de rätta knapparna.

Väl uppe på våningsplan nio möts du av en ganska oansenlig dörr. Men när du ringer på välkomnas du av Beatrice in i ljusa och moderna lokaler. Det är härifrån som 60 medarbetare – alla anställda i FAR:s enda dotterföretag FAR Akademi – hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle.

Tack vare den transparenta glasväggen ser du rakt framför dig redaktionen för tidningarna Balans och Resultat. På en vägg kan du faktiskt följa hur nästa nummer växer fram, och bortom journalisterna skymtar marknadsmänniskorna på FAR. Det är ju många böcker, utbildningar och digitala tjänster som hela tiden ska presenteras för både medlemmar och kunder.

Men nu vill jag visa dig mer. Vi går först en sväng åt höger i kontoret, åt Norra Bantorget till. Här arbetar redovisningskonsulter, revisorer och jurister med att ge råd till FAR:s medlemmar inom områden som redovisning, revision och bolagsrätt. Det kostar inget extra utan ingår i medlemskapet, och målsättningen är att alltid återkoppla inom 24 timmar. Att besvara remisser och att medverka i det internationella arbetet är andra uppgifter.

Vi passar på att säga hej till Camilla och Bengt som har fullt upp med den lokala verksamheten. Här finns också FAR:s sekretariat för kvalitetskontroll som servar kvalitetsnämnderna för redovisnings- respektive revisionsverksamhet. Vi träffar även juristerna som är redaktörer i förlagsverksamheten. Böcker av högsta kvalitet produceras i strid ström – hela 30 titlar per år – samtidigt som de digitala tjänsterna växer i betydelse. Flaggskeppet FAR Online har närmast blivit ett måste för den som vill vara uppdaterad.

Vi går tillbaka, förbi receptionen till konferensrummen som alla har namn kopplade till järnvägsspåren. Stambanan är förstås störst. FAR vill vara en mötesplats där viktiga frågor för näringsliv och samhälle förs framåt. Och självklart vimlar det här av FAR-medlemmar som är engagerade i olika nämnder, styr-, policy- eller arbetsgrupper. Ibland är intensiteten så hög att tankarna osökt går till filmen eller tv-serien Fame om dans- och teaterskolan i New York. Glädje, energi och utveckling!

Vi hälsar på Annelie, vd för FAR Akademi, och går sedan parallellt med Kungsbron i riktning mot Kungsholmen. Här arbetas det med HR och kommunikation. Vi stannar även upp hos Bettan och Bittus som hjälper till med administrationen kring medlemskapet. Därefter möter vi teamen som arbetar med kundservice, ekonomi och IT.

Till slut öppnar sig kontoret till ett landskap med utbildning i fokus – hela 400 kurstillfällen för 10 000 deltagare på årsbasis. Ofta är det ganska folktomt eftersom många av medarbetarna är ute och stöttar lärarna på kurserna. En spännande utveckling är också framväxten av digitala utbildningar. Webbinarierna om moms- och skattenyheter är bra exempel.

Men så har ju FAR också en ­framåtlutad vision: Steget före – när förtroende räknas.

Visionen förpliktar och påminner oss om att vi proaktivt ska söka bästa vägen framåt. Inte minst för att skapa medlemsnytta för de uppemot 6 000 medlemmarna som ju representerar branschens alla professioner – redovisningskonsulter, revisorer, skatterådgivare och andra rådgivare. Andra givna inslag i FAR:s arbete är branschens förtroende- och framtidsfrågor.

Det finns mer att berätta, så hör av dig om du vill göra rundvandringen ”IRL”!

Ledare i Balans #2/2015

Fina klappar i tomteFARs säck

Redovisningskonsulter och revisorer kikar i säcken.

Redovisningskonsulter och revisorer kikar i säcken.

FARs ordförande Jonas Svensson och jag hade i fredags förmånen att träffa redovisningskonsulter och revisorer från Skaraborg och Älvsborg. Som så ofta förr blev det traditionsenliga mötet på Bjertorp Slott finalen på höstens ”turné”. Det känns alltid lite grand som att knyta ihop säcken lagom till jul.

Vi tryckte på betydelsen av att varje byrå proaktivt går in i den annorlunda framtid som framtidsstudien pekar på. Den väntade automatiseringen kommer ju att påverka arbetssättet men också grunden för prissättning av branschens tjänster. Istället för att baseras på timmar måste arvodet bestämmas utifrån faktisk leverans av värde, nytta och kvalitet.

Vi talade också om kampanjen Bättre bokföring och nya utgåvan av Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Och alla auktoriserade redovisningskonsulter uppmanades att verkligen avge bokslutsrapporter, annars får bokslutsrapporten inte det genomslag den förtjänar.

Självklart kom vi också in på det nordiska projektet kring att ta fram en helt ny standard för revision med glöd och inspiration i mindre företag. På andra sidan årsskiftet ska det första utkastet presenteras. Därefter följer förankring och såväl teoretisk som praktisk utvärdering av standarden. Hela världen följer detta med stort intresse!

Arbetet med att implementera EUs revisionspaket berördes liksom projektet för att lyfta redovisningen i bostadsrättsföreningar på kort respektive lång sikt.

Det positiva utfallet för samverkan med Skatteverket kunde vi heller inte låta bli att uppmärksamma. Det är, för att citera Skatteverket, ”en signifikant skillnad” i kvalitet mellan de deklarationer som branschen upprättar jämfört med normaldeklarationen. Vilken julklapp! Därför uppmuntrade Jonas och jag FAR-medlemmarna att verkligen utnyttja den möjlighet till ökad kundnytta som vår samverkan med Skatteverket innebär.

Det är inspirerande att diskutera branschens vägval. Så även denna gång, för möjligheterna är alltid fler än utmaningarna!

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén