Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: FARs pris för bästa hållbarhetsredovisning Sida 1 av 2

Mänskliga rättigheter och hållbarhet i fokus

Nu är det dags igen – 3 juni delar FAR ut priset ”Bästa hållbarhetsredovisning” för trettonde året i följd. Alla företag som har granskade hållbarhetsredovisningar har utvärderats, och precis som tidigare är syftet att uppmärksamma företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete. Vi på FAR vill på olika sätt bidra till att hållbarhet verkligen kommer i fokus.

I anslutning till själva prisutdelningen blir det en uppdatering om hur hållbarhetsredovisningen i Sverige utvecklas men också en debatt på temat ”Mänskliga rättigheter ur ett hållbarhetsperspektiv” med flera spännande paneldeltagare.

Det brukar bli fullt hus, så var snabb med din anmälan till frukostseminariet 3 juni. Läs mer om programmet och anmälan här.

Väl mött kring hållbarhet 3 juni!

Bästa hållbarhetsredovisning 2013

Sedan 2006 har FAR årligen delat ut priset för Bästa hållbarhetsredovisning och på så sätt bidragit till utvecklingen av den frivilliga hållbarhetsredovisningen. Genom åren har priset utvecklats och priskategorierna ändrats samtidigt som kriterierna för juryns bedömning har vässats. Syftet med priset har alltid varit detsamma – att belöna och premiera de företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete.

Nu har det blivit dags att kora Bästa hållbarhetsredovisning 2013, och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till det kostnadsfria seminariet 3 juni på morgonen!

Nytt för i år är att vi inte bara utser Bästa hållbarhetsredovisning. Vi utser också en andra- och en tredjepristagare. Vi har i tillägg valt att hedersomnämna två hållbarhetsredovisningar. Den ena för att den bidrar till utvecklad redovisnings­praxis, den andra för att den driver oss i branschen framåt och tvingar oss att utveckla granskningen av hållbarhetsinformation.

Utgångspunkten för hållbarhetsredovisningen är fortfarande densamma. Dagens sätt att leva och konsumera får allt större ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Hur ser det ut på sikt, kommer företag fortsätta att vara lönsamma och kommer affärsmodellerna att fungera? Globala trender visar att förutsättningarna för att fortsätta ”business as usual” är omöjliga på 15-20 års sikt. Det är därför hög tid att styrelser och ledningsgrupper engagerar sig och tar ansvar för att ta fram, införa och tydligt kommunicera hållbara affärsmodeller, mål och strategier.

I årets hållbarhetsredovisningar ser vi några intressanta trender. Viktigast av allt är att företagen nu använder hållbarhetsredovisningen för att visa hur man skapar värde, även bortom resultaträkningens mått. Det är därför hållbarhetsredovisningen är så viktig!

Målet för resan är i sikte

Göran Tidström, f.d. ordförande i bl.a. FAR och IFAC, sätter integrerad rapportering på kartan.

Göran Tidström, f.d. ordförande i bl.a. FAR och IFAC, sätter integrerad rapportering på kartan.

Den här gången är det många fler intressenter som vill påverka framtidens rapportering från företagen. Fokus på hållbarhet och socialt ansvarstagande ökar i betydelse. T.ex. blir det allt viktigare vid rekrytering att visa på hur företaget skapar värde och resultat utöver det som framkommer i dagens resultaträkning. Däremot är några av de nuvarande huvudintressenterna, som t.ex. ägare och finansanalytiker, inte riktigt med på banan. Detta framkom vid morgonens paneldebatt i samband med utdelningen av FARs pris för bästa hållbarhetsredovisning.

Jag drog också slutsatsen att utvecklingen mot integrerad rapportering rullar på, tåget går inte att stoppa. Redan nästa vecka förväntas IIRC dessutom publicera det första ramverket för integrerad rapportering. Så nu börjar vi skönja målet för resan – en helt integrerad rapportering. Och det är inte samma sak som en utvecklad hållbarhetsredovisning. Det är så mycket mer. Marita Sander, SCA (förra årets pristagare), satte ord på det när hon i debatten sa att integrerad rapportering förutsätter att själva affärsverksamheten är integrerad. Frågor som hållbarhet och socialt ansvarstagande får inte vara något vid sidan om, utan styrelse och ledning måste ha med dessa frågor i affärsutvecklingen.

På samma sätt tror jag att vår bransch måste arbeta integrerat. Idag hanteras frågor kring hållbarhetsredovisning ofta av specialistfunktioner på byråerna. När de kundansvariga sätter frågan högt på agendan påskyndas utvecklingen och branschen kan då lättare ta en ledarroll. Och – jag säger det igen: integrerad rapportering är inte bara för stora företag. FAR kommer därför att ta fram ett förslag på hur det mindre företaget kan utveckla sin rapportering.

Visionen måste vara att den integrerade rapporten (eller vad den nu ska heta) ersätter årsredovisningen som beslutsunderlag för företagets intressenter. Den detaljinformation som lagar och regler kan kräva måste naturligtvis finnas tillgänglig som komplement. Men det är den integrerade rapporten som verkligen beskriver företagets utveckling och som därigenom blir det mest relevanta beslutsunderlaget.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén