Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Förändrad revision i Europa

Barnier får oväntat stöd

Regeringen ställer sig oväntat bakom EU-kommissionens förslagspaket om revision vad gäller byrårotation och rådgivningsförbud i finansiella företag. Detta framkom vid SNS-seminariet ”Förändrad revision i Europa”.

Jag är förvånad över regeringens tidiga ställningstagande som i och för sig inte omfattar övriga företag av allmänt intresse, främst börsnoterade företag. Dels har regeringen bett Far och många andra organisationer att inkomma med synpunkter på förslagspaketet senast 20 januari, dels finns det många frågetecken kring bl.a. byrårotation.

Mig veterligt är det bara Italien och Brasilien som tillämpar byrårotation. Och den italienska erfarenheten är att byrårotation leder till ökad koncentration till de stora revisionsbyråerna, dvs. tvärtemot vad EU-kommissionären Michel Barnier vill uppnå. Dessutom menar jag att företagens ägare är bäst skickade att avgöra när det är dags att byta ut både styrelseledamöter och revisorer. Om byrårotation blir verklighet kan revisorsbytet komma att ske vid absolut sämsta tänkbara tidpunkt.

Varför måste allt regleras?

Förändrad revision i Europa

Ändringar in i det sista gjorde att EU-kommissionens revisionspaket försenades. SNS-seminariet ”Förändrad revision i Europa” har därför flyttats till 10 januari.

Jag gillar rubriken på seminariet. Visst finns det både dåliga och ologiska förslag i EU-paketet, men en sak är riktigt bra: vi får igång en diskussion om revisionens syfte och innehåll, och det kan leda till en angelägen förändring.

För egen del argumenterar jag ivrigt för en förändrad revisorsroll. Det är särskilt viktigt att utveckla revisorns rapportering så att den motsvarar marknadens förväntningar.

Jag ser verkligen fram emot debatten 10 januari!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén