Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: förenkling (Sida 2 av 9)

Sätt ner foten, Mikael Damberg

Näringsminister Mikael Damberg diskuterar förenkling.

Näringsminister Mikael Damberg diskuterar förenkling.

Förenkling av företagandets villkor har under lång tid lyst med sin frånvaro. Men nu börjar det äntligen hända ett och annat.

Igår var Näringsdepartementet och Tillväxtverket värdar för ett förenklingsforum i  Stockholm. Temat var ”Digitalisering – en möjlighet att förenkla för företagen”.

I diskussionerna kom det upp hur många förslag som helst på hur regeringen och myndigheter kan förenkla för företagen. Om ambitionen ”digitalt först” kan omsättas i handling är mycket vunnet i form av kortare handläggningstider och minskat uppgiftslämnande. Högt på önskelistan finns användarvänliga e-tjänster där företagaren (eller ombudet) snabbt får en bekräftelse på att lämnade uppgifter har kommit fram. Det måste också gå att via nätet följa hur ärendet handläggs.

Jag kan inte låta bli att återigen peka på möjligheten att Sverige fullföljer planerna på ”En uppgift en gång” (One Stop Shop). När det gäller inslaget av finansiell rapportering menar jag att XBRL, som blivit standard inom både Sverige och EU, ska vara bärare av informationen. Om det dessutom införs krav på elektronisk ingivning av årsredovisningar blir alla vinnare. Ett företag kan till exempel snabbare och enklare jämföra sig med konkurrenter samtidigt som alla aktörer i bokslutsprocessen sparar tid och pengar. För att inte tala om miljövinsten när vi äntligen kommer bort från papper och den analoga idiotloopen.

Jag har i dagarna diskuterat med ledningarna för Svenskt Näringsliv och Bolagsverket om olika sätt att förverkliga One Stop Shop. Alla är överens om slutmålet, och många utredningar har redan pekat på potentialen. Det saknas alltså inte vilja eller information, det är beslutet som saknas. Därför måste näringsminister Mikael Damberg sätta ner foten.

3 kommentarer

Nu är XBRL svensk standard

Idag tillkännager SIS, Swedish Standards Institute att XBRL har blivit svensk standard. I pressmeddelandet uttrycks förhoppningen att XBRL ska stödja utveckling av nya effektiva processer genom att det blir enklare och går snabbare att rapportera, hantera och säkerställa kvalitet i finansiell information.

För mig är detta ljuv musik, och FAR har bidragit aktivt genom sitt engagemang i föreningen XBRL Sweden. Det är naturligtvis en styrka att även Bolagsverket, Finansinspektionen, Skatteverket och SCB står bakom detta.

Att XBRL nu är svensk standard är ett viktigt steg mot att elektronisk ingivning av årsredovisningar ska bli verklighet även i Sverige. Men det förutsätter lagkrav, tror jag. Tidigare förhoppningar om frivillig ingivning grusades ju, milt sagt. Dagens besked gör att det också tänds nytt hopp om ”One Stop Shop” eller ”En uppgift en gång” med sin stora potential att förenkla företagens omfattande rapportering till myndigheter.

Från FARs sida kommer vi fortsatt att medverka till att XBRL kan effektivisera, förenkla och höja kvaliteten i företagens rapportering.

4 kommentarer

Mikroföretag redan 2017

Vi får en ny företagskategori – mikroföretag – i redovisningslagstiftningen. Det föreslår redovisningsutredningen som nu har överlämnat sitt 734 sidor tjocka slutbetänkande ”En översyn av årsredovisningslagarna” till regeringen. Och det råder ingen tvekan om att det är mikroföretaget som är den stora nyheten!

Jag måste erkänna att jag är lite överraskad av tempot i genomförandet. För utredningen föreslår att alla de nya bestämmelserna ska träda i kraft redan 1 januari 2017 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

De föreslagna gränsvärdenivåerna för mikroföretag är följande; medelantal anställda 3, balansomslutning 1,5 miljoner kronor och nettoomsättning 3 miljoner kronor. De gränsvärdena känner vi igen från vad som gäller för frivillig revision. Ett företag som utgör ett företag av allmänt intresse, t.ex. ett finansiellt företag, ska inte kunna utgöra mikroföretag. Detsamma ska gälla investmentföretag och stiftelser.

EUs redovisningsdirektiv gör det möjligt att låta mikroföretags balans- och resultaträkningar upprättas enligt mycket summariska uppställningsscheman. Utredningen lyfter istället fram den möjlighet som mindre företag har redan i dag, men sällan utnyttjar, nämligen att upprätta balans- och resultaträkningarna i förkortad form. Mikroföretagen kommer vidare att undantas från vissa upplysningskrav.

Betänkandet omfattar även intressanta punkter som exempelvis:
undertecknande och offentliggörande av årsredovisningshandlingar
elektronisk ingivning av årsredovisningen
ytterligare förenklingsfrågor

Så nu finns det verkligen mycket att läsa och reflektera över. Och alldeles säkert återkommer jag med ett och annat inlägg!

3 kommentarer

Powered by lovecraft Anders Norén