Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Företagarna

3:12 och tillväxten

Idag har FAR lämnat sitt remissvar avseende regeringens förslag till nya 3:12-regler. FAR har även skrivit ett öppet brev till näringsminister Annie Lööf.

I likhet med FAR är det flera remissinstanser som kritiserar förslaget för att det hämmar tillväxten, främst inom den för svensk ekonomi så viktiga tjänstesektorn. Här kan du läsa svaren från Sveriges advokatsamfund, Svenskt Näringsliv och Företagarna.

FAR trycker särskilt på att kravet på viss ägarandel – för att kunna använda sig av den s.k. löneunderlagsregeln – riskerar att hämma både konkurrens och tillväxt. Som förslaget är utformat skulle personer som inte uppnår den stipulerade ägarandelen om 5 % dessutom helt sakna incitament att investera i ett företag. Det sätter i praktiken ett tak på 20 delägare. Regeringens förslag får därför mycket långtgående effekter på struktur, utveckling av verksamheter och konkurrensförhållanden inom tjänstesektorn. Och många nya arbetstillfällen skulle utebli om förslaget blev verklighet.

Att så dramatiskt ändra förutsättningarna för i första hand den svenska tjänstesektorn är inte rimligt. Särskilt besvärande är alltså tröskeln om 20 delägare som riskerar att bli utgångspunkt för företagsstrukturer. Större företag skulle i grunden omstruktureras och delas upp utifrån de nya reglerna, och mindre verksamheter riskera att stanna vid nivån 20 delägare eller strax därunder. Därigenom uppkommer risk för att önskvärda samgåenden, som syftar till att tillvarata synergier och skapa resurser för att ta upp konkurrensen med större aktörer, aldrig blir genomförda.

FAR föreslår i sitt svar – istället för krav på viss ägarandel – att det s.k. lönebaserade utrymmet får uppgå till högst en viss multipel av den egna kontanta ersättningen, dvs. en relation mellan uttagen lön och utdelning. På så sätt kan reglerna ändras utan att det uppkommer tillväxthämmande tröskeleffekter.

Jag hoppas att regeringen nu tar till sig alla konstruktiva synpunkter och sedan kommer tillbaka med ett förslag som inte hämmar tillväxten.

Välkommen i gänget Elisabeth Thand Ringqvist!

Företagarna har i Elisabeth Thand Ringqvist fått en ny VD. Stort grattis till både Elisabeth och medlemmarna i Företagarna!!

Jag noterar med glädje Elisabeths uttalande om vikten av att de små företagen vill växa och anställa. Jämfört med andra länder har vi förhållandevis många små företag, som dessvärre ofta stannar i växten. Undersökningar visar att det är främst bristen på kompetent arbetskraft som hämmar den viktiga tillväxten. En annan faktor, tror jag, är att vi ännu inte har utnyttjat den enorma potential som EUs inre marknad innebär också för de små svenska företagen. Sedan ser jag att Elisabeth vill medverka till att minska regeldjungeln. Utmärkt!

På punkt efter punkt kan vi tillsammans göra stor skillnad. Jag ser därför fram emot ett fortsatt gott samarbete med Företagarna!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén