Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Förtroendeligan

Högt förtroende för branschen

Det är med stor glädje jag konstaterar att förtroendet för branschen är fortsatt högt. Det framgår av den förtroendeundersökning vi publicerar idag. Och jämfört med förra mätningen från 2012 håller vi ställningarna.

Jag noterar särskilt att revisorn behåller sin starka position i förtroendeligan, i tuff konkurrens med läkare, domare och poliser.

Undersökningen visar också på utmaningar som att tydligare kommunicera hur de olika professionerna – revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare – bidrar till nytta i näringsliv och samhälle. Allmänhetens förtroende för branschen behöver nämligen stärkas, långsiktigt handlar det om branschens relevans och attraktionskraft. Detta är inget FAR kan göra på egen hand, utan det måste ske i samverkan med alla medlemmar.

Sedan behöver vi även göra FAR mer känd som organisation, särskilt som vi vill vara en stark röst i samhällsdebatten. Vill därför hoppas och tro att vi redan i Almedalen ska få ett bra genomslag tack vare våra seminarier.

Som vanligt är jag tacksam för din respons!

När förtroende räknas

SKOP-undersökningen om hur stort förtroende företagare/företagsledare, politiker och allmänhet hyser för olika yrkesgrupper är minst sagt intressant.

När företagare och företagsledare får bestämma ser förtroendeligan ut så här:

 1. Läkare
 2. Revisorer och poliser
 3. Redovisningskonsulter
 4. Universitetslärare
 5. Domare
 6. Advokater
 7. Skattekonsulter
 8. Journalister
 9. Finansanalytiker

Och detta är politikernas förtroendeliga:

 1. Revisorer
 2. Poliser
 3. Läkare
 4. Domare
 5. Universitetslärare
 6. Redovisningskonsulter
 7. Advokater
 8. Skattekonsulter
 9. Finansanalytiker
 10. Journalister

Till sist allmänhetens förtroendeliga: 

 1. Läkare
 2. Universitetslärare
 3. Poliser
 4. Domare
 5. Revisorer
 6. Advokater
 7. Redovisningskonsulter
 8. Skattekonsulter
 9. Journalister
 10. Finanansanalytiker

Utfallen är i linje med Förtroendebarometern 2012 som också utvisar ett stort förtroende för exempelvis läkare och ett lågt för journalister. Tyvärr uppmärksammar inte den undersökningen de olika professionerna inom revisions- och rådgivningsbranschen. Men det gör SKOP-undersökningen.

Att allmänheten placerar branschens professioner lägre bottnar, tror jag, i begränsad erfarenhet av och kunskap om branschen. Dessutom får branschen då och då utstå kritik i media, men det gäller också för många andra.

När köpare av branschens tjänster bedömer förtroendet är nyttan och den upplevda kvaliteten säkert avgörande faktorer. Och när marknaden får bättre kännedom om hur mycket branschen faktiskt satsar på kompetensutveckling och kvalitetskontroll kan det ge en skjuts uppåt i förtroendeligan.

På tal om kvalitet. I dagarna träffar jag alla redovisningskonsulter och revisorer som FAR har utsett att utföra den viktiga kvalitetskontrollen. Det är en grannlaga uppgift att granska det kundarbete som kollegor på andra byråer utför. Men kvalitetskontrollen är och förblir en grundbult för att säkerställa en hög och jämn kvalitet. Och ett starkt förtroende.

Bara läkaren slår revisorn

Jag är väl medveten om att förtroende är en flyktig tillgång. Men jag gläds ändå över resultatet i SKOP-undersökningen om förtroendet för revisions- och rådgivningsbranschen.

Redovisningskonsulter och revisorer kommer väl ut när företagare, politiker och allmänhet rankar förtroendet för olika professioner. T.ex. är det bara läkaren som slår revisorn i företagarnas förtroendeliga. Skatterådgivarna hamnar lite lägre, men jag tror att den nya auktorisationen av skatterådgivare ger förutsättningar för en bättre placering. Och många känner kanske inte till skatterådgivarens viktiga uppgift att hjälpa företagen att betala rätt skatt. Den okunskapen måste vi råda bot på.

Diskussionen här på SVEREVs konferens i Karlshamn gör mig trygg inför framtida mätningar. Viljan att utveckla tjänsterna för att än bättre kunna serva kunderna och bidra till deras förtroende på marknaden är nämligen mycket stark.

Och det stora förtroendet för branschen stärker oss nu i uppgiften att göra nytta för näringsliv och samhälle.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén