Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: FRC

Breaking up is never easy

Återigen höjs det röster för att Big 4 ska delas upp genom att rådgivningsverksamheten inte får finnas kvar. Den här gången är det främst brittiska tillsynsmyndigheten FRC som driver frågan. Bakgrunden är att intäkterna från rådgivningen överstiger arvodena från revisionen (relationen är 68/32).

Är detta ett problem? Om ja, för vem? Till bilden hör att rådgivningen i allt högre utsträckning riktar sig till icke-revisionskunder. Och var finns exemplet som visar att rådgivning leder till sämre revision? Jag känner inte till något. Debatten är hursomhelst igång och några av argumenten återfinns i denna FT-artikel. Att marknaden för revision i större företag domineras av Big 4 kommer också upp.

De brittiska revisorerna tar förstås frågan på allvar. Läs gärna kollegan Michael Izzas tänkvärda inlägg Breaking Up the Big Four där han bland annat lyfter koncentrationen till Big 4. Izzy kommenterar insiktsfullt att det finns inga enkla lösningar, och gör man något måste det ske globalt och på ett sätt som gagnar revisionens syfte – att medverka till förtroende.

För egen del förstår jag inte hur konkurrensen på revisionsområdet skulle öka om separation från rådgivningen vore enda förändringen. Fokus borde istället vara på att underlätta för fler revisionsfirmor att verka på marknaden för större företag. Eller ska vi hoppas på Kina? För åtta år sedan indikerade Kina att man skulle sätta upp 10 globala revisionsfirmor, då hade vi haft Big 14. Bara att Kina startade upp en sådan firma vore minst sagt spännande för marknaden, även för FAR.

Kommentera

Alla dessa tjuvstarter

Tjuvstarter fungerar inte.

Nederländerna försöker tjuvstarta med byrårotation och rådgivningsförbud. Det skapar bara förvirring, särskilt som det slutliga beslutet om EUs revisionspaket ju också ska gälla i Nederländerna.

Och nu vill Storbritannien och Irland tjuvstarta med en utvidgad revisionsberättelse. Det är Financial Reporting Council, FRC, som i dagarna har remitterat ett förslag till ny revisionsberättelse i större företag. Förslaget hämtar visserligen inspiration från både EU-paketet och IAASBs arbete med att mejsla fram en ny revisorsrapportering, men plötsligt får vi nu ytterligare en variant på revisionsberättelse för företag som uppträder på den globala marknaden. Effektivt?

Låt oss kika lite närmare på vad FRC förslår (se exemplet på sidorna 27-28). Avsnittet om risker är ok eftersom det utgår från revisorns perspektiv och inget annat. Men sedan kommer ett avsnitt om väsentlighet (”materiality”). Oj vad tekniskt – vem har nytta av det? Hur många icke-revisorer förstår vad ”planning materiality” respektive ”performance materiality” är och hur de används? Visst ska revisorn uppmärksamma läsaren på att revisionen styrs av principerna om väsentlighet och risk, men det måste göras på ett begripligt sätt. Annars minskar läsekretsen drastiskt i storlek. Allra sist kommer stycket om revisionens omfattning och inriktning (”audit scope”). Här borde man kunna se kopplingen mellan revisorns strategi utifrån vad som framgått om risker och väsentlighet i de föregående styckena. Det gör man inte.

Förlåt, men det är tröttsamt med alla dessa tjuvstarter. När det gäller revisionsberättelsen måste vi faktiskt avvakta vad IAASB kommer fram till, och det påpekar vi så ofta vi kan i processen om EU-paketet. Nu har jag gjort det igen.

Kommentera

Powered by lovecraft Anders Norén