Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: frivillig revision Sida 4 av 7

Nästa steg för revisionsplikten

I samband med höstbudgeten aviserar regeringen nu förändringar som tar sikte på att förenkla för mindre företag. Idag presenterar näringsminister Annie Lööf (C) en rad förslag i Dagens Industri under rubriken ”Vi förenklar reglerna för småföretagen” och härom dagen aviserades nästa steg i förändrad revisionsplikt.

Under våren 2015, dvs. efter nästa års riksdagsval, ska en utredning överväga möjligheterna att höja gränsvärdena för revisionsplikt. Sannolikt får samma utredning i uppdrag att göra en utvärdering av det första steget i övergången till frivillig revision.

Hittills är det främst Bolagsverket som har kommenterat effekterna av den slopade revisionsplikten. Kvaliteten på årsredovisningarna har gått ner, och det tycks till och med förekomma rent falska årsredovisningar. Däremot är det fortfarande 97-98 % av årsredovisningarna som kommer in i tid – även om sju månader, enligt min uppfattning, i sig är alldeles för sent för en färskvara som redovisning.

Senaste uppgifterna från Bolagsverket säger för övrigt att ca 65 % av bolagen, som hade revisor vid regelförändringen hösten 2010, fortfarande har revision. Av alla de 113 000 nytillkomna bolagen är det ca 32 % som har revisor. Utvecklingen är i linje med vad som kunde förväntas.

Frågan om förändringar för den frivilliga revisionen är naturligtvis av stort intresse, och FAR kommer på alla sätt att försöka medverka till ett ansvarsfullt beslut.

Branschdagarna 26-27 september får du ett utmärkt tillfälle att höra hur regeringen tänker i den här frågan. Då ska nämligen Magnus Graner, statssekreterare vid justitiedepartementet, sitta i heta stolen. Det vill du inte missa!!

 

Revision av gränsvärden

För varje dag som går kommer vi närmare höjda gränsvärden för revisionsplikt. När frivillig revision infördes hösten 2010 utlovade regeringen att reformen skulle utvärderas inför ett nästa steg. Så kommer säkert att ske, men nu närmar vi oss ett riksdagsval och jag kan inte bortse från de politiska aspekterna. För regeringen vill alldeles säkert kunna visa på förnyad glöd i sitt reform- och förenklingsarbete. Och höjda gränsvärden för revisionsplikt ger politiska poäng.

Regeringen har – av samma skäl, tror jag – startat upp en utredning om hur EUs nya redovisningsdirektiv ska införas i den svenska miljön, trots att EU ännu inte har fastställt direktivet! Här tänker jag att regeringen på motsvarande sätt kan initiera en utredning kring EUs revisionspaket och där lägga in frågan om revisionsplikt. Redan i år? Ja, varför inte!

Nästa tanke är att fortsatt reformering av revisionsplikten ökar trycket på ett införande av XBRL. I vart fall lär Bolagsverket trycka på för att säkerställa kvaliteten i årsredovisningarna men också en effektiv hantering.

I det här sammanhanget vill jag nämna att vi under april kommer att skicka ut ”K2-revisionen” (inte det slutliga namnet) på remiss. Det handlar om en metodik för ISA-revision i mindre företag med exempel på effektiv dokumentation.

Utlandet visar stort intresse för FARs initiativ, och jag hoppas att du tar chansen att tycka till!

140 000 bolag utan revisor

Det är nu drygt två år sedan revisionsplikten slopades. Och idag är det 140 000 bolag som inte har någon revisor.

Bolagsverket säger att kvaliteten på årsredovisningarna har gått ner. Man får dessutom lägga mycket tid på att besvara frågor om huruvuda en årsredovisning ska upprättas och hur den i så fall ska utformas. På verkets hemsida kan man läsa om vanliga brister som Bolagsverkets uppmärksammar i årsredovisningarna. Däremot har andelen sena årsredovisningar inte ökat nämnvärt.

När jag hör detta låter det som att det finns en marknad där ute.

Andra observationer med anledning av övergången till frivillig revision?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén