Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: frivillig revision Sida 5 av 7

Den frivilliga revisorn

Jag har tagit del av färska uppgifter från Bolagsverket. Av de bolag som fanns när revisionsplikten slopades hösten 2010 har 73 % fortfarande revisor. För ett år sedan var motsvarande siffra 85 %. Om man ser till samtliga aktiebolag finns det revisor i drygt 60 % av bolagen. I nystartade verksamheter finns revisorn med från början i ca 30 % av bolagen. Utvecklingen är förväntad och i linje med de enkäter som gjordes före reformen.

Detta har kanske visst intresse, men det är kvaliteten på företagens redovisning som räknas. I somras lämnade Bolagsverket en nedslående rapport från erfarenheterna av den slopade revisionsplikten. Den utvecklingen måste brytas. Jag vill därför att vi från branschens sida alltid vässar våra tjänster så att företagen i än större utsträckning anlitar proffs i form av redovisningskonsulter och revisorer. I många företag behövs dessutom båda. När det gäller redovisningstjänsterna gäller en ny Reko från årsskiftet, och på revisionssidan ska vi nu ytterligare anpassa revisionen till de små företagens behov.

Men det finns många fler tjänster i verktygslådan som måste tas fram. Jag ska återkomma till det.

Som en jakt på spöken

Egentligen blir jag inte överraskad av hur EU-parlamentets färska utvärdering sågar EU-kommissionens revisionspaket. Men det känns ändå gott att äntligen få läsa i ett dokument från Bryssel att det kanske inte var revisorn som utlöste finanskrisen 2008. Jag uppskattar också de rättframma skrivningarna om att kommissionen inte har lyssnat på intressenterna. Att kommissionen inte ens tog notis av EU-parlamentets synpunkter innan man beslutade om sitt förslagspaket kan komma att kosta (för fler än bara kommissionen, är jag rädd). Redan kung Salomo sa på sin tid: ”… klok den som lyssnar på råd” (jag vågar inte ta med början på det ordspråket).

Ja, men vem eller vilka ska man lyssna på? Den som följer mig på bloggen vet att jag vill släppa revisionen fri, så fri den någonsin kan bli från politisk inblandning. Jag menar att revisionen utvecklas bäst i fri konkurrens på marknaden. Då blir det också lättare att sluta gapet mellan intressenternas förväntningar och vad revisionen faktiskt levererar, därför att det blir mycket tydligare vilka intressenterna är. I den lagstadgade revisionen är detta inte lika klart. På alla internationella möten talar man sedan ca 10 år tillbaka med största respekt om en viktig men svårfångad intressent – ”the public interest”. Men ingen är riktigt säker på vem det är. Inte ens den globala branschorganisationen IFAC, som flitigast av alla hänvisar till ”the public interest”, tycks veta det. För nu går IFAC ut och vill få synpunkter i frågan.

Är detta värt att grubbla över? Tja, om det s.k. förväntningsgapet (som många gånger är ett kunskapsgap) ska kunna slutas måste vi givetvis vara överens om vilka intressenterna till revisionen är. Annars blir arbetet med att sluta gapet som en jakt på spöken – det blir aldrig träff.

Håll med om att vi har en spännande situation: en EU-kommission som inte lyssnar och en jätteviktig intressent som varken talar eller syns.

Revisionen måste släppas fri!

Sänkt kreditbetyg utan revisor

Revisionen är nu frivillig för 353 000 bolag. Utav dessa har 108 000, eller 31 %, valt bort revisionen enligt aktuella uppgifter från Bolagsverket. Det innebär samtidigt att nästan 70 % av bolagen har valt frivillig revision. Bland de nystartade bolagen har 35 % valt att ha med revisorn från början. Tittar man på bolagen som fanns före lagändringen hösten 2010 är det 79 % som har behållit revisionen.

DN skriver idag att Soliditet sänker kreditbetyget för företag som väljer bort revisionen. Egentligen är det ingen ”nyhet”, för revision syftar ju till att skapa förtroende som sin tur sänker den s.k. transaktionskostnaden (kostnaden för att göra affärer eller låna pengar).

Sedan tycker jag det är fel att, som i artikeln, ställa redovisningstjänster mot revision – lika fel som att jämföra jordgubbar med smultron. Redovisningskonsulter och revisorer levererar olika tjänster med olika syften. Och trots att en auktoriserad redovisningskonsult lyfter redovisningen i ett företag kan det vara en trygghet för både ägare och externa intressenter att revisorn med sitt långtgående skadeståndsansvar rapporterar sina slutsatser i revisionsberättelsen.

Hur som helst, när revisionen är frivillig syns också tydligare att den gör skillnad. Någon som är överraskad?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén