Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: god revisionssed Sida 1 av 3

Utmärkt att revisionens ställning stärks

Idag skriver Revisorsnämndens chef, Per Johansson, på DI Debatt under rubriken ”Så ska revisionen stärkas”.

Jag är mycket positiv till Revisorsnämndens initiativ och förslag. Många av förslagen har också funnits på FAR:s önskelista under en tid. Jag tänker bland annat på behoven av att se över utbildningskraven och att skydda titeln ”revisor” respektive begreppet ”revision”. Vem som helst ska inte få kalla sig revisor. Det är också hög tid att modernisera revisionen i kommunerna. För det måste finnas en tydlig gemensam nämnare i god revisors- och revisionssed. Därför är det också angeläget att få till ett enhetligt system för tillsyn över allt vad revision heter. Att Per Johansson och Revisorsnämnden dessutom vill medverka till att ta bort onödiga särsvenska regler för revision är välkommet.

Jag ser mycket fram emot ett fortsatt samtal om att stärka revisionens ställning i Sverige.

”K2-revisionen” har landat

Det blev några extra turer men så landade ”K2-revisionen” till slut. För inom kort finns skriften ”Revisionshandboken – vägledning vid revision av mindre företag” som kombineras med utbildningsdagar i FARs lokala verksamhet.

Bakom projektet ”K2-revisionen” låg behovet av särskild vägledning vid tillämpning av International Standard on Auditing (ISA) i mindre företag. Förutom en teoridel innehåller skriften därför även ett praktikfall som diskuteras under utbildningsdagarna. Fokus ligger på revision av intäkter och områden där en auktoriserad redovisningskonsult varit involverad. Skriftens praktikdel innehåller många tips på revisionsåtgärder och för vissa poster även förslag till dokumentation.

Det blir spännande att följa hur vårens utbildningar tas emot. Alldeles säkert kommer det fram fler idéer om hur vi kan förbättra och effektivisera revisionen i mindre företag. På så sätt kan vi fortsätta att gemensamt utveckla den goda revisionsseden så att revisionen gör största möjliga nytta i den svenska miljön. FAR kommer också att delta i ett nordiskt projekt som syftar till att anpassa revisionen till de mindre företagens behov.

Jag hoppas få många anledningar att återkomma till dessa frågor.

K2 eller K3, det är frågan

Väntan har varit lång, men nu närmar sig tidpunkten när mindre företag måste välja mellan regelverken K2 och K3 för sin redovisning. Eftersom Bokföringsnämnden förväntas fastställa K3 i juni talar allt för att företagen måste göra sitt val senast inför det räkenskapsår som inleds 1 januari 2014.

Redovisningskonsulter och revisorer har en viktig uppgift att ge goda råd inför varje företags beslut om det regelverk som passar bäst. Valet försvåras av att det rör sig om två mycket bra regelverk. Men de är olika – K3 är principbaserat och ger därför större frihet än det regelstyrda K2-paketet. Jag ser framför mig att K2 blir alldeles utmärkt för många mindre företag, och jag vill här tipsa om Caisa Drefeldts och Eva Törnings klargörande artikel ”K2 – ett förtalat och underskattat regelverk” i Balans nummer 5/2012.

Valet mellan K2 och K3 blir extra intressant eftersom FAR nu prövar förutsättningarna för att ta fram en revision anpassad till de företag som väljer K2 för sin redovisning. På samma sätt som den goda redovisningsseden indelas i kategorier (K1–K3 och IFRS) måste även den goda revisionsseden anpassas till företagens olika behov.

En viktig förutsättning är också att det på marknaden finns ett genuint intresse för en K2-revision. Finns det intresset?

Sida 1 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén