Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: going concern

Det viktigaste först

Aldrig mer ”rena” revisionsberättelser – så lyder rubriken när kollegan Lennart Iredahl och jag i Balans nr 5/2012 visar hur revisionsberättelsen bör se ut om tre år.

Eftersom det måste bli lättare att hitta det viktigaste – slutsatserna från revisionen – placerar vi revisorns uttalanden allra först. En nyhet är att revisorn uttalar sig om ”going concern”. Jag har förstått att EU-kommissionen aldrig någonsin kommer att släppa den tanken.

Sedan följer ett avsnitt där revisorn får skriva fritt om bl.a. riskbedömningar. Därför kan vi inte längre tala om en ”ren” revisionsberättelse.

Sist kommer ett nedbantat avsnitt om ansvar. Det borde egentligen inte behövas, men okunskapen om ansvars- och rollfördelningen styrelse/VD – revisor är tyvärr alltför stor.

Lennart och jag ska skicka vårt förslag till IAASB, som just nu arbetar på en ny revisionsberättelse. Igen.

Är revisionsberättelsen tillräckligt överskådlig? Fortfarande för lång? Något som saknas? Vilka anpassningar behöver göras till det mindre företaget?

Kort sagt: Vad tycker du om vårt förslag?

Revisionsberättelsen utmanas

Livslängden för revisionsberättelsen blir kortare och kortare. IAASB hinner knappt publicera en ny version förrän nästa är i pipeline. Bakgrunden är kritiken mot att revisorns rapportering är alltför digital – tillstyrker eller avstyrker. Samtidigt driver ett ökat fokus på annat än traditionell finansiell rapportering fram en utvidgad rapportering från revisorns sida. Ett aktuellt exempel är SKF där KPMG på sidorna 142-143 avger en ”integrerad revisionsberättelse” med rapport om översiktlig granskning av det miljömässiga och sociala resultatet. Mycket spännande!

Men det stannar inte där. Min prognos är att nästa revisionsberättelse även innehåller revision av framtiden. Det finns nämligen stora förväntningar på att revisorn ska uttala sig om ”going concern”, dvs förutsättningarna för att företaget ska överleva. Sensationellt tycker kanske många, men inte heller detta är något nytt under solen. I Sven-Erik Johanssons bok ”Revisorns roll” från 1976 läser jag: ”Det vore fel av revisorn att enbart granska det förgångna, bara titta genom bakrutan så att säga.”

Ja, då stämmer det. Revision är både ”re” och ”vision”.

Sida 3 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén