Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: grönbok

Grönboken utmanar den svenska bolagsstyrningen

Idag kom den fruktade grönboken om bolagsstyrning. Eftersom den svenska bolagsstyrningen är väl fungerande, bäst i världen enligt World Economic Forum, är det viktigt att svenska aktörer engagerar sig i de frågor som EU-kommissionen väcker. Det handlar om främst tre områden:

  • styrelsens arbete
  • aktieägarnas delaktighet
  • efterlevnaden av nationella bolagsstyrningskoder

I grönboken ställs bl.a. frågan om det i företag måste finnas en policy för mångfald i styrelsen. Det handlar om kvotering kvinnor-män, bredd i kompetens och etnicitet. Jag är för egen del övertygad om att det går att utveckla sättet att rekrytera styrelseledamöter. Det är till och med nödvändigt med tanke på stigande krav och förväntningar på marknaden, men jag ställer mig minst sagt tveksam till att EU genom fler regler kan tvinga fram bättre styrelser. Jag blir extra orolig när det i grönboken antyds att även små företag ska beröras av ytterligare reglering. Generellt behöver vi inte fler regler, snarare bättre men helst också färre.

Nu måste alla goda krafter i Sverige stå upp för den svenska bolagsstyrningen! Nya EU-regler får inte peta oss från förstaplatsen.

Reagera innan du går på semester! Deadline för svar till EU-kommissionen är 22 juli.

Dan före grönbok om bolagsstyrning

EU-kommissionen lanserar imorgon tisdag en grönbok om bolagsstyrning. Grönboken bygger bl.a. på erfarenheter från den senaste finanskrisen.

Grönboken kommer att uppmärksamma områden som aktieägarnas roll och ansvarstagande, styrelsearbete och efterlevnaden av nationella bolagsstyrningskoder.

Om de rykten jag har hört stämmer fruktar jag att vi i grönboken kommer att få möta en överdriven regleringsiver. En sådan motverkar många av de syften man vill uppnå. Hur aktiv och ansvarstagande blir man som aktieägare om EU-regler föreskriver vilka som ska sitta i styrelsen och hur länge?

Vi står inför ett viktigt vägval. Ska näringslivet få ta ansvar för sin egen utveckling? Eller ska EU detaljreglera till den milda grad att företagen flyr till andra marknader?

Helsnurrigt om alla ska rotera

World Economic Forum konstaterade nyligen att Sverige är bäst på bolagsstyrning. Enligt min uppfattning bidrar den fördelning av roller och ansvar som aktiebolagslagen ger de olika bolagsorganen (ägare, styrelse, VD och revisor) till detta. Införandet av valberedningar i de större svenska bolagen är också ett exempel på inslag som rönt stort intresse utomlands. Men nu hotas den svenska modellen av överdriven regleringsiver i Bryssel.

I spåren av finanskrisen ser EU nu över regelsystemen. I höstas kom Michel Barnier, EU-kommissionären för den inre marknaden, med en grönbok om revision med långtgående förslag till förändringar. Dit hör kravet på delad revision i börsbolag, dvs. att två revisionsbyråer ska dela på revisionen. Jag menar att delad revision i praktiken blir dubbel revision. Det kostar. Ett annat förslag är återkommande rotation av revisionsbyråer (inte bara rotation av ansvarig revisor). Senaste uppgiften från Bryssel säger att kravet på rotation även kan komma att omfatta de allra minsta bolagen. Hur tänker man då?

EU-kommissionen säger att man vill se aktiva och ansvarstagande aktieägare. Det rimmar illa med förslagen på revisionsområdet. Aktieägarna måste kunna välja den revisionsbyrå som har bäst förutsättningar att utföra revisionen. Införande av rotation och delad revision gör det svårare att vara just en ansvarstagande aktieägare. För att inte tala om vad allt kommer att kosta.

Men det kan bli ännu värre. Senaste nytt från Bryssel säger att den kommande grönboken om bolagsstyrning innehåller förslag om rotation av styrelseledamöter. Visst finns det anledning att diskutera hur man säkerställer att en styrelse har rätt sammansättning och kompetens. Men det är aktieägarna som ska ta ansvar för detta, inte en klåfingrig lagstiftare.

Vad kommer EU att föreslå efter nästa finanskris? Ska aktieägarna då också tvingas rotera? Helsnurrigt! Ja, jag håller med om det, men om regleringsivern består är inget omöjligt.

Nu måste alla goda krafter uppvakta EU för att stoppa hysterin, annars kommer Europa att halka efter i konkurrenskraft. Och det drabbar oss alla.

Hur länge till är vi bäst på bolagsstyrning? Bästa sättet att säkra förstaplatsen är att påverka allt vad beslutsfattare heter.

Kommer du också att uppvakta de svenska parlamentsledamöterna?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén