Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: grönbok om bolagsstyrning Sida 1 av 2

Vi har mycket att exportera

På torsdag i nästa vecka ska EU:s kommissionär för inre marknaden, Michel Barnier, lätta på förlåten. Det behövs, för det går många rykten om vad som händer i spåren av grönböckerna om revision och bolagsstyrning.

Blir det delad revision (två revisorer på samma uppdrag) i alla börsbolag? Remissinstanserna sågade förslaget, men Barnier verkar ha svårt att släppa tanken – det är ju så man har det i hans hemland Frankrike. Eller blir det tvingande rotation av revisionsbyråer à la Italien? Processen i EU-parlamentet har hittills indikerat ett starkt motstånd mot byrårotation. Revisorns rådgivning är ett annat hett område. Ska revisorn inte få ge goda råd? Och hur påverkas de mindre företagen av EU:s ökade regleringsiver? EU-parlamentets första omröstning om dessa frågor skulle ha ägt rum igår, men nu talas det istället om 4 juli.

EU-kommissionen arbetar, som bekant, också med frågor om bolagsstyrning. Jag noterar att här är man inte lika konkret och långtgående. Är det kanske lättare att skapa regler för den redan hårt reglerade och harmoniserade revisorn? Jag saknar under alla omständigheter ett grepp om styrelsens roll och ansvar. EU-kommissionen ser säkert svårigheter att kombinera t.ex. det brittiska upplägget med hur en svensk styrelse ser ut. Och säkert kommer starka krafter i rörelse om man rör för mycket i detta, men styrelserollen är och förblir central i bolagsstyrningen. Nu ser det ut som att revisionsutskottet får en utvidgad och tyngre roll. Är det bra för ett effektivt styrelsearbete? I Sverige blir det i alla fall kortslutning om revisionsutskottet, som det nu diskuteras i Bryssel, ska utse revisorn. Det är ägarnas uppgift, och i Sverige fyller valberedningarna här en viktig funktion. Den svenska regeringen har också ombetts att på självaste Midsommarafton informera Bryssel om hur de svenska valberedningarna fungerar. Med tanke på att Sverige – enligt World Economic Forum – bedöms ha världens bästa bolagsstyrning hoppas jag att vi lyckas exportera konceptet.

Ja, det blir spännande att åka till Bryssel nästa vecka och delta i debatten. Mötet med Barnier blir särskilt intressant, men först ska vi fira Midsommar (det borde vi också exportera).

Trevlig Midsommar!

Har Kollegiet för svensk bolagsstyrning tagit påsklov?

Det är snart två veckor sedan vi fick EU-kommissionens grönbok om bolagsstyrning som belyser tre viktiga områden: styrelsens arbete, aktieägarnas delaktighet och efterlevnaden av nationella bolagsstyrningskoder.

EU vill mot bakgrund av finanskrisen tvinga fram en bättre bolagsstyrning bland medlemsländerna. Det innebär att den svenska modellen, som enligt World Economic Forum är den bästa i världen, nu utmanas. Visst är grönboken inte lika aggressiv som ryktet sa, men kommissionären Michel Barniers regleringsiver skrämmer. Och jag blir extra bekymrad med tanke på avsaknaden av debatt här hemma i Sverige.

Var är Kollegiet för svensk bolagsstyrning? Kollegiet ska ju ”främja god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag”. Då borde man också ta på sig ledartröjan och samordna den svenska offensiven för en effektiv bolagsstyrning som inte drunknar i detaljregler. Bolagsstyrning är absolut inget nollsummespel, utan dåliga regler inom bolagsstyrning försämrar konkurrenskraft och hämmar tillväxt. Det blir inte bättre av att grönboken antyder att ny reglering också kan träffa mindre företag.

Att Kollegiet är ett organ inom den framgångsrika svenska självregleringen ger ytterligare ett skäl att slåss. Jag tror inte att Sverige hade haft förstaplatsen utan den roll som vår självreglering haft och har. Vi måste ihärdigt argumentera för att det är en bra balans mellan lagstiftning och självreglering som vinner i längden.

Kanske kan seminariet ”Svensk bolagsstyrning ifrågasatt” som SNS och Far arrangerar 2 maj väcka liv i den svenska debatten och i det svenska agerandet!? Men det är med sorg jag ändå tvingas ställa frågan:

Finns det någon självreglering i det svenska näringslivet när Michel Barniers mandatperiod är över om knappt fyra år?

Grönboken utmanar den svenska bolagsstyrningen

Idag kom den fruktade grönboken om bolagsstyrning. Eftersom den svenska bolagsstyrningen är väl fungerande, bäst i världen enligt World Economic Forum, är det viktigt att svenska aktörer engagerar sig i de frågor som EU-kommissionen väcker. Det handlar om främst tre områden:

  • styrelsens arbete
  • aktieägarnas delaktighet
  • efterlevnaden av nationella bolagsstyrningskoder

I grönboken ställs bl.a. frågan om det i företag måste finnas en policy för mångfald i styrelsen. Det handlar om kvotering kvinnor-män, bredd i kompetens och etnicitet. Jag är för egen del övertygad om att det går att utveckla sättet att rekrytera styrelseledamöter. Det är till och med nödvändigt med tanke på stigande krav och förväntningar på marknaden, men jag ställer mig minst sagt tveksam till att EU genom fler regler kan tvinga fram bättre styrelser. Jag blir extra orolig när det i grönboken antyds att även små företag ska beröras av ytterligare reglering. Generellt behöver vi inte fler regler, snarare bättre men helst också färre.

Nu måste alla goda krafter i Sverige stå upp för den svenska bolagsstyrningen! Nya EU-regler får inte peta oss från förstaplatsen.

Reagera innan du går på semester! Deadline för svar till EU-kommissionen är 22 juli.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén