Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: hållbar utveckling Sida 1 av 2

Vad säger nästa generation?

Jag har med intresse tagit del av artiklarna i Dagens Industri om Vattenfalls satsning på brunkolseldade kraftverk i Tyskland. Att Vattenfalls utsläpp av koldioxid i Tyskland kommer att överstiga de samlade koldioxidutsläppen i Sverige har etsat sig fast.

Vattenfalls stora satsning på tyskt kol oroar den svenska regeringen, men det finns inga planer på att stoppa investeringarna. Erik Thedéen, statssekreterare vid finansdepartementet, sa i lördagens tidning: ”Att stoppa dem nu skulle vara gigantisk kapitalförstöring”.

Det låter ”rimligt”, men låt oss stanna upp ett ögonblick – och precis som Tage Danielsson i Karl-Bertil Jonssons julafton – ställa oss några frågor:

  • Vad är värst – kapitalförstöring eller klimatförstöring?
  • Vad säger nästa och nästnästa generation om vårt sätt att kalkylera?
  • När ska vi på allvar börja tänka, göra och redovisa på nytt sätt?

Tala om scenförändring

Den som ser ”Searching for Sugar man” blir påmind om hur snabbt allt förändras. För 14 år sedan var det fortfarande möjligt att vara en stor stjärna i en annan del av världen, utan att veta om det. Det är först 1998 som fansen i Sydafrika och Rodriguez i Detroit upptäcker varandra, och jublet känner inga gränser när Rodriguez samma år kliver ut på scenen. Och detta är ingen påhittad historia!

Ja, världen förändras snabbt. Igår träffade jag BDO i Göteborg, och vi förde ett spännande samtal om branschens utveckling. Hur ser vi ut om 14 år?

Vi vet hur scenen ska riggas den närmaste tiden. Det handlar bl.a. om införandet av Reko, version 2, och det viktiga valet mellan K2 och K3. En annan komponent är FARs arbete med K2-revisionen, som medarbetarna på BDO för övrigt uttrycker stark support för. Vidare utvecklas FARs koncept för auktorisation av redovisningskonsulter och rådgivare. På Branschdagarna är allt detta självfallet i fokus.

Men scenen om 14 år – hur ser den ut? Jag tecknade en bild där Big 4 har blivit Big 6. Kina har nämligen fullföljt planen att etablera en global aktör och branschens Ryanair – en firma som arbetar och tar betalt på ett annorlunda sätt – är på plats. All rapportering av finansiell information sker sedan länge elektroniskt (”rymdskeppet” XBRL landade till slut även i Sverige) och de noterade bolagens redovisning publiceras i realtid. Sedan är själva rapporteringen starkt förändrad, eftersom integrerad rapportering och arbetet för hållbar utveckling har fått ett stort genomslag. Den svenska branschen exporterar nu Reko, version 10, och andra upplägg för redovisningstjänster samtidigt som revisionen äntligen har diversifierats även på global nivå – den svenska K2-revisionen drog igång något riktigt stort! Och den svenska modellen med auktorisation av branschens alla professioner har förstås blivit en förebild runt vår jord.

Vi tar sats på Branschdagarna! Om vi vill, om vi vågar …

Den rätta tiden för en skattereform är nu

I förrgår efterlyste jag glöd i regeringens förenklingsarbete. Och visst glimmar det till idag i alliansens artikel ”Vi vill se över flera skatter” på Brännpunkt (SvD). Regeringen vill förenkla reglerna om expertskatten, öka avdragsrätten för forskning och utveckling samt förbättra det minst sagt snåriga 3:12-regelverket om uttag av lön respektive utdelning.

De här inititiativen är var för sig mycket lovvärda, men om de blir verklighet finns risken att våra skatteregler än mer kommer att kunna liknas vid ett lapptäcke – en mängd särregler utan sammanhållande logik.

Det är snart ett år sedan vi på Brännpunkt efterlyste en skattereform. Behovet av en sådan ökar för varje dag för att vi dels ska få tillbaka logik och enkelhet i skattesystemet, dels för att stimulera till en hållbar utveckling. Jag menar att en skattereform är ett av många nödvändiga steg mot ett hållbart samhälle.

Den rätta tiden för viktiga insatser är alltid nu. Att socialdemokraterna har en ny partiledning, som ännu inte har låst sig i skattefrågorna, öppnar också för en välkommen samling kring skattepolitiken.

Jag väntar fortfarande på ett riktigt modigt politiskt initiativ på skatteområdet.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén