Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: hållbart samhälle Sida 1 av 4

Hållbart FAR i Almedalen

Nu pågår finslipningen för fullt inför det unika utbyte av kunskap och idéer som Almedalsveckan innebär.

Den röda tråden i FARs engagemang är hållbarhet. Ett av FARs seminarier handlar om skatteplanering och etik som ju har blivit extra aktuellt genom Panamaläckan. Vi har dessutom granskat de åtta riksdagspartiernas hållbarhetsarbete i praktiken. Varje dag kommer vi därför att kunna lämna ett betyg på hållbarhetsarbetet i kommuner där respektive parti har dominerande ställning. För andra året i rad är vi också med i kampanjen ”Tillsammans mot korruption”.

Det handlar alltså genomgående om viktiga samhällsfrågor där branschen kan och måste bidra. Att vi dessutom bryter ny mark för hållbarhetsrapportering i kommuner känns både angeläget och kul. Här kan du läsa mer om FARs aktiviteter i Almedalen.

Allt detta förpliktar förstås, det gäller ju att försöka leva som man lär. I FARs årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2015 – 30 april 2016 belyser vi på bl.a. sidorna 14-15 hur vi har höjt ambitionsnivån på hållbarhetsområdet. Det känns bra.

Nu ser vi på FAR fram emot att kroka arm med andra aktörer som också vill ta ansvar för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle.

Väl mött i Visby!

PS: Du kan också följa oss på sociala medier via #farialmedalen

Bakom varje siffra döljer sig ett människoöde

Vi är mitt i en flyktingkatastrof. På kort tid har krigen och oroligheterna i främst Irak och Syrien lett till de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget.

Jag är stolt över att Sverige hör till de generösa länderna. Jag är också imponerad av det sätt på vilket svenska myndigheter försöker att hjälpa människor, barn och vuxna, som tvingats att lämna sina hemländer. Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson är värd en särskild eloge för sitt ledarskap i en situation som snabbt har blivit en stor utmaning för samhället.

Som aldrig förr har också civilsamhället med alla dess ideella organisationer aktiverats. Det mesta får inga rubriker, men här gör många anonyma hjältar extraordinära och osjälviska insatser. Dag efter dag. Det är faktiskt en förmån att få leva i ett land som präglas av så mycket solidaritet och omsorg om medmänniskan.

Sedan gläds jag åt att ett stort antal företag tar ansvar. Näringslivets insatser och resurser är, tror jag, avgörande för en lyckosam integration. Jag blir naturligtvis extra glad när jag hör om revisions- och redovisningsbyråers engagemang, för att inte tala om alla enskilda medarbetares. I förra numret av Balans fanns några goda exempel. Jag noterade bland annat att medarbetare inom en byrå får avsätta tid för samhällsengagemang genom volontärsinsatser i ideella organisationer.

Uppgifterna varierar, men det tycks som om det kommer ca 2 000 flyktingar till Sverige varje dag. Varje gång jag hör all statistik kring flyktingkatastrofen tänker jag att det inte bara får bli siffror. För bakom varje siffra döljer sig ett människoöde, ofta med inslag av ofattbar dramatik. Egentligen går det inte, men jag försöker tänka att det är du och jag som snabbt måste lämna precis allt – hem, familj, släkt och vänner för att söka trygghet långt borta, i en annan del av världen.

Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Och sätten att hjälpa är många. Du kan bli språkvän eller god man till ensamkommande barn eller något annat som passar dig. Eller stötta en ideell verksamhet med praktiskt arbete eller pengar.

FARs uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Det förpliktar, även i den här situationen. Men finns det något speciellt som FAR och branschen borde göra? Några områden där vi har särskild kompetens?

Jag ser att vi kan göra stor skillnad när det gäller utbildning och aktiv support kring hur man startar och driver företag i Sverige. Från FAR:s sida tar vi därför fram anpassade program som alla i branschen kan erbjuda personer som vill återuppta företagandet men nu i sitt nya land.

FAR kan även erbjuda e-utbildning inom en rad ämnesområden som kan vara av intresse för nyanlända personer, bland annat inom redovisning och ekonomisk styrning. Till e-utbildningarna finns tester som möjliggör validering av kompetensen, något som kan vara till stor hjälp i jobbsökandet.

Vårt koncept Personlig tränare (PT) för företagare kommer också, tror jag, att kunna bli till stor nytta. Behovet av handfast rådgivning och hjälp med att öppna dörrar till det svenska samhället kommer att vara oändligt stort under överskådlig tid.

Det finns säkert mycket annat som vi kan och ska göra, och alldeles säkert kommer oväntade samarbeten och allianser att uppstå som i sin tur genererar nya möjligheter att utveckla näringsliv och samhälle. Det är så jag ser på detta – som en enda stor möjlighet att konkret få bidra till samhällsbygget.

Stora ord. Visst, men nu måste vi faktiskt utmana den egna trygghetszonen, lämna gamla hjulspår och köra in på en ny väg – till det hållbara samhället med mångfald och öppenhet som givna fundament. Jag säger inte att det blir en enkel resa, men det är den enda rätta.

Nu har du fått läsa mina tankar. Vad tänker du om flyktingsituationen – känner du oro eller ser du möjligheter? Vad gör du, vad ska branschen göra? Och FAR? Det är många frågor, men nu behöver vi lyssna på varandra, inspirera och utmana varandra att våga resan. Vilken möjlighet!

Ledare i Balans #9/2015

Hoppet om hållbarhet står till företagen

Mänskliga rättigheter diskuteras ur hållbarhetsperspektiv

Mänskliga rättigheter diskuteras ur hållbarhetsperspektiv

Häromdagen såg jag utställningen på Fotografiska med Nick Brandts bilder från Östafrika. Djuren på bilderna ropar efter hållbarhet och att du och jag, företag och organisationer, ja hela branscher tar ansvar!

För trettonde året i följd delade FAR igår ut priset Bästa hållbarhetsredovisning. Vi gör det för att lyfta hållbarhetsfrågan och premiera de företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete. I år vann Ericsson, och jag tycker det är intressant att läsa juryns motivering. För Ericsson är hållbarhet så mycket mer än miljö, det handlar också om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och rätten till privatliv.

Paneldebatten efter själva prisutdelningen uppmärksammade också mänskliga rättigheter ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är lätt att tänka att den frågan i första hand berör människor långt utanför Sveriges gränser. Därför hajade åtminstone jag till när Frank Hojem, kommunikationsdirektör vid LKAB, i sammanhanget pekade på hur människor berörs av att bolaget faktiskt flyttar på två hela städer.

Mot slutet ställdes den avgörande frågan om hur vägen mot ett hållbart samhälle ser ut. Vem är det som ska fixa det? Min slutsats av debatten är att hoppet om hållbarhet måste ställas till företagen och deras ansvarstagande. Visst har det politiska systemet ett ansvar. Men innovation, kraft och genomförande ligger hos företagen. Detta ligger i linje med vad som framkom även i årets Edelman Global Trust Barometer, där det bland heter: ”The broader objective should be a better world, as seen in the 81 percent of respondents who believe that business can both make a profit and improve society”.

Det är företagen som ska ta sig an och lösa stora samhällsfrågor som mänskliga rättigheter, energiförsörjning, klimat och hälsa.

Sida 1 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén