Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Helene Agélii Sida 1 av 2

Vinnande rådgivning

För att öka kundnyttan behöver redovisningskonsulter och revisorer bli mer proaktiva och innovativa i sitt kundarbete. Det förutsätter i sin tur god kännedom om kundens verksamhet och en palett av paketerade rådgivningstjänster. Automatiseringen av branschens traditionella tjänster triggar också en satsning på rådgivning.

Allt detta låter självklart, men hur skapar man en vinnande rådgivning? Och hur påverkas byråns affärsmodell och lönsamhet? Detta vet Hanna Montoya på Keeper (listat som ett Superföretag 2019) och Erik Emilsson på Revideco (Årets framtidsbyrå 2019).

Hanna och Erik har lovat att dela med sig av sina erfarenheter och insikter på Revisionsvärldens seminarium Avspark 2020. Vi får då även höra FAR:s Karin Apelman, Srf konsulternas Mikael Carlson och Aspias nya vd Ola Gunnarsson diskutera branschens rådgivning.

Att Bolagsverkets Nina Brede ger oss senaste nytt om Nordic Smart Government – det kanske mest omvälvande branschen varit med om – är ett givet inslag på Avspark 2020. Som grädde på moset kommer NRF:s Helene Agélii att berätta om arbetet för en anpassad SME-revision och hur revisionen i stort ska förändras.

Gissa om jag ser fram emot 9 januari och Avspark 2020.

FARFAR vill ha Nordiska standarden

FARFAR på besök.

FARFAR på besök.

Igår var det högtidsstund på FAR. För då samlades tidigare medlemmar och FAR-hjältar i ”veteranklubben” FARFAR som dessutom firade 10-årsjubileum.

På temat ”Ett nytt kapitel” förde FARs chefsjurist Helene Agélii och jag en dialog med FARFAR om många av förändringarna i branschen. Det är naturligtvis oerhört givande att ta del av den klokskap och insikt som tidigare kollegor besitter.

Vi diskuterade utformningen av EUs revisionspaket och nya revisionsberättelsen. Vi var även inne på några av områdena i framtidsstudien, till exempel digitaliseringen som i grunden kommer att förändra hur finansiell information rapporteras och används. Detta får i sin tur stor påverkan på hur branschen kan arbeta och prissätta sina tjänster.

En annan punkt i studien handlar om differentiering av tjänster som EUs revisionspaket är ett uttryck för. Revisionspaketet får ju stor påverkan på revision och rådgivning i noterade och finansiella företag. Ett annat exempel på marknadsanpassning är förslaget till Nordisk standard för revision i mindre företag (Nordiska standarden). Och nu höjdes temperaturen i rummet. FARFAR visade ett stort intresse och engagemang för att professionen själv ska utveckla revisionen och menade att det behövs en särskild standard för revision i mindre verksamheter.

Ja, intresset för Nordiska standarden är stort. Och det har redan kommit in ca. 60 svar till oss på FAR, trots att deadline för respons på den nordiska remissen är först nu på måndag 19 oktober.

Dags att öppna och läsa EUs revisionspaket

För en stund sedan överlämnade justitierådet Kristina Ståhl ett 837 sidor långt betänkande (Nya regler för revisorer och revision, SOU 2015:49) till justitieminister Morgan Johansson. I betänkandet lämnas förslag på hur Sverige ska implementera EUs revisionspaket för noterade och finansiella företag.

FAR har lämnat kommentarer i ett pressmeddelande. Vi trycker på att det är positivt att utredningen inte har gått längre i regelkrånglet än vad EU-reglerna kräver. Det är också bra att utredningen har värnat den svenska modellen för bolagsstyrning. På så sätt har onödiga kostnader för revisorer och deras kundföretag i huvudsak kunnat undvikas.

Våra representanter i utredningen, FARs tidigare ordförande Anna-Clara af Ekenstam och FARs chefsjurist Heléne Agélii, har i ett särskilt yttrande (sid 605-610 i betänkandet) framfört synpunkter i tre angelägna frågor. Det gäller förslaget att ha olika regler för byrårotation i noterade respektive finansiella företag. För noterade företag föreslås att en revisionsbyrå efter tio år kan väljas för ytterligare tio år, förutsatt ett anbudsförfarande. För finansiella företag föreslås däremot ingen möjlighet till förlängning efter de tio första åren. En annan fråga handlar om ikraftträdandetidpunkten för det nya regelverket, där FAR menar att första tillämpningen måste knytas till ett räkenskapsår istället för 17 juni 2016. Den tredje frågan handlar om personliga sanktionsavgifter. Om det alternativa förslaget i betänkandet med personliga sanktionsavgifter för revisorer på upp till 10 miljoner kronor genomförs blir det extremt riskfyllt att vara revisor. Vi får inte glömma att vi redan har tuffa regler för skadeståndsansvar och dessutom Revisorsnämndens tillsyn över revisorer.

Nu kan vi alla öppna EUs revisionspaket och läsa om, som jag tror i alla fall, den största förändringen i branschens historia. Och vi måste samla på oss alla synpunkter och tankar kring konsekvenser, för nu ska betänkandet ut på remiss.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén