Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Högskoleverket

Vem bryr sig om ekonomen?

Visserligen kom Högskoleverkets utvärdering av utbildningen i företagsekonomi strax före långhelgen förra veckan. Nära 40 % av utbildningarna underkändes och fick omdömet ”bristande kvalitet”. Många medier rapporterade pliktskyldigt det dåliga resultatet, men jag hann bli lite orolig – finns det ingen som tar diskussionen vidare, som verkligen bryr sig?

Därför gladdes jag imorse över professor Sven-Olof Collins artikel ”Dåliga utbildningar måste kunna skrotas”. Collin skriver att: ”… excellenta miljöer för akademisk utbildning skapas av forskningsintensiva lärare med starkt intresse för studenten och dess akademiska framgång, med mod att driva studenten till utveckling, men också mod att underkänna dåliga prestationer.” Collin avslutar med att utmana politikerna: ”Lägg ner” Omfördela! Bygg ut!”

FAR har varit inne på ett liknande spår, nämligen att koncentrera ekonomutbildningent till 6-8 lärosäten med hög lärartäthet och betydligt fler lärarledda timmar.

Nu ser alla svart på vitt att utbildningen i företagsekonomi måste förändras. Men jag är orolig för att det inte händer något den här gången heller. Om utbildningsminister Jan Björklund insåg den potential som ruvar i en bra ekonomutbildning skulle han redan ha proklamerat kraftfulla åtgärder.

Situationen är frustrerande, och jag tycker synd om alla studenter som får bekräftelse på att utbildningen har ”bristande kvalitet”.

Bra ekonomer lyfter Sverige

Högskoleverket har i dagarna publicerat sin utvärdering av 189 högskoleutbildningar. Jag blir bekymrad när jag tar del av utfallet. Att utbildningen av journalister och nationalekonomer framstår som undermålig känns lite kusligt ur ett samhällsperspektiv.

Inom kort ska vi också få veta hur Högskoleverket bedömer utbildningen inom företagsekonomi. Det blir mycket intressant, särskilt som vi vet att ekonomutbildningen bedrivs med alldeles för små resurser. Ändå är ekonomen den akademiker som skapar flest jobb. En märklig ekvation, men ekonomens stora betydelse för tillväxt och välfärd borde inspirera till ökad satsning på ekonomutbildningen. Vilken politiker blir först att upptäcka och driva detta?

Sedan funderar jag på hur Högskoleverket beaktar avnämarnas synpunkter. Vet Högskoleverket vad revisions- och rådgivningsbranschen, som rimligen är den största avnämaren, tycker om ekonomutbildningen? Förmodligen inte.

Men vi får inte bara sitta på läktaren och klaga. Vi deltar gärna vid utvärdering av utbildningar, men vi kan göra mycket mer. Revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare ska självfallet finnas i utbildningen och berätta om praktiska exempel och knepiga situationer. Sådana föreläsningar är alltid uppskattade. Det är för övrigt de enda jag själv kommer ihåg.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén