Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: HQ Bank Sida 2 av 4

Friande dom i HQ

Som förväntat meddelade Stockholms tingsrätt idag friande dom mot företrädarna för HQ AB och/eller HQ Bank samt mot de båda bolagens revisor.

Vad gäller revisionen har jag hela tiden fäst stor tilltro till Revisorsnämndens HQ-beslut, dels rörande räkenskapsåren 2008 och 2009, dels avseende räkenskapsåret 2007. I det förstnämnda beslutet blev det en erinran för bristande dokumentation, i det andra fanns ingen kritik alls utan ärendet avskrevs.

Så långt är allt väl, men då en domstol inte tar ett helhetsgrepp vill jag upprepa kravet på en oberoende HQ-kommission. En sådan måste även bedöma involverade myndigheters arbete med HQ. Den viktigaste frågan är: Hade Finansinspektionen verkligen grund för att stänga HQ Bank?

Om den och liknande frågor aldrig besvaras får vi inte det lärande i näringsliv och samhälle som HQ-fallet borde leda till.

Det blir ingen fällande dom

Det har gått fem och ett halvt år sedan Finansinspektionen i augusti 2010 drog in tillståndet för HQ Bank. Och idag börjar brottmålsrättegången.

Jag tycker det är angeläget att vi får klarlagt vad som hände i HQ. Men varför denna utdragna process innan rättegången ens börjar? Får vi vänta lika länge innan vi får det slutliga avgörandet? Det är inte värdigt en rättsstat.

Jag följde HQ-dramat ganska nära under en tid men har naturligtvis glömt några av inslagen. Jag har därför fräschat upp minnet med hjälp av mina blogginlägg om HQ. Här följer ett axplock:

Jag hörde till dem (vi var ganska få) som reste ett frågetecken kring om det var rätt av Finansinspektionen att stänga banken. Jag talade också om det omöjliga HQ-pusslet där till och med den första pusselbiten var svår att lägga; http://danbrannstrom.se/hq-pusslet-blir-aldrig-klart

När Revisorsnämnden (RN) sedan kom med sitt första beslut bloggade jag om det ”modiga beslutet”; http://danbrannstrom.se/modigt-hq-beslut-idag

Och dagen efter RN-beslutet kommenterade jag i ett inlägg http://danbrannstrom.se/dagen-efter-hq-beslutet hur den forcerade avvecklingen av tradingportföljen hade påverkat det ekonomiska utfallet. Här finns många intressanta aspekter att beakta.

I inlägget ”Vi lever i två världar” http://danbrannstrom.se/vi-lever-i-tva-varldar pekade jag på att många i HQ-fallet redan var dömda i media men att det rättsliga efterspelet kunde ge ett annat resultat.

Alltsedan 2010 har jag också funderat på vad alla inblandade aktörer i näringsliv och samhälle faktiskt lärde sig av HQ. Därför har jag flera gånger efterlyst en HQ-kommission, dels för att den rättsliga processen tar för lång tid, dels för att den inte tar det nödvändiga helhetsgreppet; http://danbrannstrom.se/hq-aterigen-i-stralkastarljuset

Det blir hursomhelst intressant att följa det rättsliga efterspelet. KPMG, som är tilltalad i brottmålsutredningen respektive svarande i tvistemålen som inleds senare i år, kommer att på webben ge sin syn på processerna.

Hur kommer HQ-dramat att sluta? Jag ser i ett inlägg att jag redan har lämnat en prognos – det blir ingen fällande dom; http://danbrannstrom.se/ingen-bryr-sig-om-skandaler

HQ återigen i strålkastarljuset

Svenska Dagbladet uppmärksammar ånyo HQ-affären i en rad artiklar: Möjligt åtal i HQ-härvan i höst – men Qviberg sågar utredningen, Revisorerna såg mellan fingrarna före HQ:s krasch och HQ-revisor fick bara en erinran.

I några av artiklarna refererar tidningen till ”hittills okända interna dokument” och ”hemliga interna mejl”. Jag har full förståelse för att dessa mejl, som utgör en del av kommunikationen inom KPMGs revisionsteam, kan väcka frågetecken. Men revision är alltid en process där olika antaganden och bedömningar måste diskuteras innan kompletterande granskning sker och den ansvariga revisorn kan sätta ned foten. Och därför kan enskilda mejl ge en bild som inte återspeglar den samlade bedömningen.

Det kan också vara intressant att ta del av hur KPMG kommenterar artiklarna på webben.

Jag fäster för övrigt stor tilltro till att Revisorsnämndens HQ-beslut rörande räkenskapsåren 2008 och 2009 respektive räkenskapsåret 2007 är välgrundade. I det förstnämnda beslutet blev det en erinran för bristande dokumentation, i det andra fanns ingen kritik alls utan ärendet avskrevs. Och Revisorsnämnden har naturligtvis haft tillgång till KPMGs samlade dokumentation från revisionen inklusive mejl-korrespondensen inom KPMGs HQ-team.

Det har nu gått drygt fyra år sedan HQ Bank stängdes för gott, och jag tycker fortfarande att det är angeläget att vi – alla inblandade aktörer – verkligen lär av HQ-affären. Det är också därför som jag har efterlyst en HQ-kommission.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén