Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: HQ Bank Sida 3 av 4

Två beslut från RN

Sent i fredags publicerade Revisorsnämnden (RN) beslut i två uppmärksammade fall: HQ respektive Kraft&Kultur.

Beslutet rörande HQ avser räkenskapsåret 2007 (det förra beslutet om HQ avsåg räkenskapsåren 2008-09). RN riktar ingen kritik mot revisorn utan avskriver ärendet. RN skriver bl.a. om tradingportföljen i HQ Bank att revisorn ”har haft rimligt stöd för sin bedömning att den metod som HQ Bank tillämpade var godtagbar enligt principen i redovisningsstandarden IAS 39 om redovisning till verkligt värde”.

Med tanke på att problematiken kring tradingportföljen var mindre 2007 är beslutet inte särskilt förvånande. Men samtidigt kan jag förstå om många undrar vad som egentligen hände i HQ. Jag har sagt det förr men upprepar det gärna: Regeringen borde tillsätta en HQ-kommission eftersom det har förekommit så många motstridiga uppgifter och bedömningar. Det är inte bra att den bild som först förmedlades inte överensstämmer med vad som sedan framkommer. Ytterst handlar det om förtroende och rättssäkerhet. Och om vi aldrig får en samlad bild av förloppet i HQ försvåras det angelägna lärandet i näringsliv och samhälle.

När det gäller beslutet i Kraft&Kultur får revisorn en varning. Revisorn har alltid ansvar för sin revision, men styrelsens ansvar för organisation, den interna kontrollen och redovisningen måste också belysas. Även om det inte är RNs uppgift att kommentera styrelseansvaret är den frågan central i det pågående skadeståndsmålet rörande Kraft&Kultur. I sitt beslut kommenterar RN ganska utförligt hur en revisor ska förhålla sig till information från företagsledningen. Det är intressant, för det är här som revisorers skeptiska inställning ofta sätts på prov. RN visar i något fall även på alternativa revisionsåtgärder. På det sättet kan beslutet bidra till lärandet i branschen.

Tio år av skandaler – detta måste vi göra

”En bransch i kris. Revisorer som sitter på dubbla stolar och som inte har dragit i larmklockan i ”företagsskandaler” som Carnegie, HQ Bank, Kraft&Kultur, Panaxia, Prosolvia, Skandia och TeliaSonera. Det är den bild som medierna har förmedlat av revisionsbranschen.”

Så inleds den debattartikel som FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag skriver på DI Debatt idag.

Som framgår av artikeln går FAR nu vidare i det angelägna förtroendearbetet kring revisionen och inbjuder bl.a. till seminarier. Samtidigt startar vi upp en rad projekt och aktiviteter. Allt för att stärka förtroendet.

Viktiga utgångspunkter i förtroendearbetet är de tio lärdomar som framkommer i skriften ”Revisionsberättelsen – startskottet för ett angeläget lärande”. Jag kommer därför att här på bloggen belysa var och en av lärdomarna.

FI har för stora befogenheter

Nu är det bara timmar kvar till stämman i HQ AB. Det rättsliga efterspelet efter HQ Bank-affären kan därmed börja.

Det var fredagen 27 augusti 2010 som Finansinspektionen (FI) drog in tillståndet för HQ Bank. Men var det rätt av FI att stänga banken?

Jag citerar Daniel Stattin i Juridisk Tidskrift 2010-11 nr 3: ”I det aktuella fallet hade banken bl. a. bytt styrelse, bytt verkställande direktör, bemannat upp riskfunktionen och bytt ut dess chef, avvecklat tradingverksamheten och kapitaliserat upp banken. De vidtagna åtgärderna räckte tydligen inte – frågan är om det går att göra så mycket mer …”.

Jag menar att FI sitter på för många stolar. FI är lagstiftare, åklagare och domare – allt på samma gång. Det leder till för stora befogenheter och hotar rättssäkerheten. Jag har därför lätt att sluta upp bakom Gent Janssons förslag i DI att kompetensen att besluta om sanktioner bör överföras till en oberoende nämnd. Daniel Stattin kommer för övrigt fram till en liknande slutsats.

Och själva HQ-dramat, ja det har bara börjat.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén