Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: HQ-pusslet

Det blir ingen fällande dom

Det har gått fem och ett halvt år sedan Finansinspektionen i augusti 2010 drog in tillståndet för HQ Bank. Och idag börjar brottmålsrättegången.

Jag tycker det är angeläget att vi får klarlagt vad som hände i HQ. Men varför denna utdragna process innan rättegången ens börjar? Får vi vänta lika länge innan vi får det slutliga avgörandet? Det är inte värdigt en rättsstat.

Jag följde HQ-dramat ganska nära under en tid men har naturligtvis glömt några av inslagen. Jag har därför fräschat upp minnet med hjälp av mina blogginlägg om HQ. Här följer ett axplock:

Jag hörde till dem (vi var ganska få) som reste ett frågetecken kring om det var rätt av Finansinspektionen att stänga banken. Jag talade också om det omöjliga HQ-pusslet där till och med den första pusselbiten var svår att lägga; http://danbrannstrom.se/hq-pusslet-blir-aldrig-klart

När Revisorsnämnden (RN) sedan kom med sitt första beslut bloggade jag om det ”modiga beslutet”; http://danbrannstrom.se/modigt-hq-beslut-idag

Och dagen efter RN-beslutet kommenterade jag i ett inlägg http://danbrannstrom.se/dagen-efter-hq-beslutet hur den forcerade avvecklingen av tradingportföljen hade påverkat det ekonomiska utfallet. Här finns många intressanta aspekter att beakta.

I inlägget ”Vi lever i två världar” http://danbrannstrom.se/vi-lever-i-tva-varldar pekade jag på att många i HQ-fallet redan var dömda i media men att det rättsliga efterspelet kunde ge ett annat resultat.

Alltsedan 2010 har jag också funderat på vad alla inblandade aktörer i näringsliv och samhälle faktiskt lärde sig av HQ. Därför har jag flera gånger efterlyst en HQ-kommission, dels för att den rättsliga processen tar för lång tid, dels för att den inte tar det nödvändiga helhetsgreppet; http://danbrannstrom.se/hq-aterigen-i-stralkastarljuset

Det blir hursomhelst intressant att följa det rättsliga efterspelet. KPMG, som är tilltalad i brottmålsutredningen respektive svarande i tvistemålen som inleds senare i år, kommer att på webben ge sin syn på processerna.

Hur kommer HQ-dramat att sluta? Jag ser i ett inlägg att jag redan har lämnat en prognos – det blir ingen fällande dom; http://danbrannstrom.se/ingen-bryr-sig-om-skandaler

Kommentera

Tungviktare ger HQ rätt

Det har gått ett år sedan Finansinspektionen (FI) drog in tillståndet för HQ Bank. Visst har FI fått kritik för sitt tuffa beslut, men de flesta tycks ändå ha varit övertygade om att redovisningen i HQ för 2009 var felaktig. Förlusten vid avvecklingen av tradingportföljen på senvåren 2010 blev ju hela 1,2 miljarder kronor.

Idag måste många därför klia sig i huvudet. I nya numret av Balans argumenterar professor Rolf Rundfelt lugnt och sakligt under rubriken ”FI:s kritik mot HQ:s revisor övertygar inte” för att FI hade fel i sin kritik av HQ:s redovisning. Eftersom det inte fanns en aktiv marknad för merparten av HQ:s finansiella instrument var det förenligt med IFRS att tillämpa en värderingsmodell istället för att använda marknadsnoteringar. När det sedan gäller den formella avvikelsen mot IFRS avseende s.k. dag 1-resultat menar Rundfelt att detta inte hade någon praktisk betydelse. Sedan får man inte glömma att tradingportföljen avvecklades under extrema förhållanden på marknaden samtidigt som innehållet i portföljen var ett annat än det som fanns vid årsskiftet 2009/10.

Rolf Rundfelt är en riktig tungviktare. Inte nog med att Rundfelt är professor i redovisning och en ledande debattör på området, han har också en bakgrund som ledamot av Redovisningsrådet och IASBs föregångare IASC. Rundfelt är dessutom den i särklass mest erfarna bevakaren av de svenska börsbolagens årsredovisningar, och jag har aldrig träffat någon som ifrågasätter hans integritet.

Ja, alla som trodde sig ha lagt HQ-pusslet måste börja om. För Rundfelts artikel är en avgörande pusselbit som måste tryckas på plats.

Nästa bit i det röriga HQ-pusslet handlar om Revisorsnämndens (RN) beslut om revisionen. Att RN hela tiden skjuter på beslutet visar att ärendet är extremt komplext. Vilket beslut RN än överväger att fatta tror jag att det finns en gnagande osäkerhet. Och då måste RN fria snarare än fälla.

3 kommentarer

HQ-pusslet blir aldrig klart

Stämma efter stämma, styrelse- och Vd-cirkus, misstankar om advokatjäv, ”blame game” och allehanda utspel. Turerna är hur många som helst och pusselbitarna är i en enda röra.

Normalt är det enklast att lägga den första och den sista pusselbiten. Men i fallet HQ är också den första pusselbiten svårplacerad.

I fredags fattade Revisorsnämnden ett beslut om revisionen i HQ och imorgon skulle beslutet offentliggöras. Då hade den första pusselbiten kommit på plats. Men beslutet finns inte längre, utan nu ska ytterligare frågor ställas till revisorn.

På något sätt passar detta in i bilden där ingenting stämmer. Var det ens rätt av Finansinspektionen att stänga banken? Om svaret är nej är hela HQ-dramat onödigt och dyrt. Vi är dessutom bara i början av det.

Och hur var det egentligen med tradingportföljen – uppkom förlusten först när portföljen avvecklades på försommaren 2010? Tja, det var ju en annan portfölj än den som fanns i bokslutet för 2009.

Dessvärre tror jag inte att vi får alla svar, och därför kommer HQ-pusslet heller aldrig att bli klart. Bitarna passar helt enkelt inte ihop.

Det är ingen som har sagt att det ska vara enkelt.

Kommentera

Powered by lovecraft Anders Norén