Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: HQ (Sida 2 av 10)

Två beslut från RN

Sent i fredags publicerade Revisorsnämnden (RN) beslut i två uppmärksammade fall: HQ respektive Kraft&Kultur.

Beslutet rörande HQ avser räkenskapsåret 2007 (det förra beslutet om HQ avsåg räkenskapsåren 2008-09). RN riktar ingen kritik mot revisorn utan avskriver ärendet. RN skriver bl.a. om tradingportföljen i HQ Bank att revisorn ”har haft rimligt stöd för sin bedömning att den metod som HQ Bank tillämpade var godtagbar enligt principen i redovisningsstandarden IAS 39 om redovisning till verkligt värde”.

Med tanke på att problematiken kring tradingportföljen var mindre 2007 är beslutet inte särskilt förvånande. Men samtidigt kan jag förstå om många undrar vad som egentligen hände i HQ. Jag har sagt det förr men upprepar det gärna: Regeringen borde tillsätta en HQ-kommission eftersom det har förekommit så många motstridiga uppgifter och bedömningar. Det är inte bra att den bild som först förmedlades inte överensstämmer med vad som sedan framkommer. Ytterst handlar det om förtroende och rättssäkerhet. Och om vi aldrig får en samlad bild av förloppet i HQ försvåras det angelägna lärandet i näringsliv och samhälle.

När det gäller beslutet i Kraft&Kultur får revisorn en varning. Revisorn har alltid ansvar för sin revision, men styrelsens ansvar för organisation, den interna kontrollen och redovisningen måste också belysas. Även om det inte är RNs uppgift att kommentera styrelseansvaret är den frågan central i det pågående skadeståndsmålet rörande Kraft&Kultur. I sitt beslut kommenterar RN ganska utförligt hur en revisor ska förhålla sig till information från företagsledningen. Det är intressant, för det är här som revisorers skeptiska inställning ofta sätts på prov. RN visar i något fall även på alternativa revisionsåtgärder. På det sättet kan beslutet bidra till lärandet i branschen.

1 kommentar

Tio år av skandaler – detta måste vi göra

”En bransch i kris. Revisorer som sitter på dubbla stolar och som inte har dragit i larmklockan i ”företagsskandaler” som Carnegie, HQ Bank, Kraft&Kultur, Panaxia, Prosolvia, Skandia och TeliaSonera. Det är den bild som medierna har förmedlat av revisionsbranschen.”

Så inleds den debattartikel som FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag skriver på DI Debatt idag.

Som framgår av artikeln går FAR nu vidare i det angelägna förtroendearbetet kring revisionen och inbjuder bl.a. till seminarier. Samtidigt startar vi upp en rad projekt och aktiviteter. Allt för att stärka förtroendet.

Viktiga utgångspunkter i förtroendearbetet är de tio lärdomar som framkommer i skriften ”Revisionsberättelsen – startskottet för ett angeläget lärande”. Jag kommer därför att här på bloggen belysa var och en av lärdomarna.

Kommentera

Angeläget lärande i Almedalen

Almedalsveckan är inte över, men jag vill ändå summera ”det viktigaste” från dagarna i Visby. Först och främst tänker jag på den energi och det enorma lärande som de över 2 000 seminarierna innebär. Fantastiskt att få vara en del av det!

Carola_Lemne_Mats_Pertoft_Mats Odell_300x300

Praktikertjänsts VD Carola Lemne, Mats Pertoft (MP) och Mats Odell (KD) efter 3:12-seminariet

Jag tänker naturligtvis också på våra egna seminarier. I måndags arrangerade vi på FAR en het debatt om nya entreprenörsskatten 3:12. Seminariet ger fortfarande eko, och det knyts nya kontakter i arbetet med att påverka regeringens förslag i rätt riktning. Via den här länken finner du ett referat men också röster från minglet, eftersnack i Sveriges mäktigaste podcast – Rakt med Rakel – liksom seminariet på webb-tv.Du kan också höra vad de olika partierna tycker genom utfrågningarna hos Rakt med Rakel. Dag för dag släpps nya intervjuer.

Hans_Peter_Larsson_Anna_Clara_Ekestam_Fredrik_Schulte300X170PX

Hans Peter Larsson och Anna-Clara af Ekenstam diskuterar 3:12 med Fredrik Schulte (M)

Senare under veckan gick startskottet för ett mycket angeläget lärande. För då genomförde FAR seminariet ”Tio år av företagsskandaler – vad har vi lärt oss?”. Fall som HQ och Panaxia får stor uppmärksamhet och det fälls hårda domar i media. Utfallet av de långa rättsliga efterspelen blir däremot ofta något helt annat och gör inte alls samma avtryck. Dessutom saknas det ett samlat lärande. Det vill vi på FAR ändra på – för förtroendets skull. Vad kan revisorn göra bättre? Här måste vi våga vara självkritiska. Vad kan de andra bolagsorganen göra bättre? Och hur är det med myndigheternas kompetens och ledtider?

Den här länken tar dig till ett referat och eftersnack med Rakt med Rakel. Även detta seminarium finns på webben – lyssna här på röster om tysta revisorer, okritiska journalister och halvdana åklagare.

Men som sagt, det stannar inte med detta. Från FARs sida återkommer vi efter sommaren till det angelägna lärandet och de viktiga förtroendefrågorna.

Kommentera

Powered by lovecraft Anders Norén