Jag har länge undrat när tidpunkten för det stora momsupproret ska inträffa. För om det är något som är riktigt krångligt och svårt för alla företag så är det moms. Det sägs ibland att ”det blir sämre innan det blir bättre”. Måtte det också gälla moms, och att vi idag passerar vändpunkten. Jag köper betydelsen av harmonisering, att momsreglerna i olika länder i grunden ska vara lika. Men de måste vara lika enkla, inte lika svåra.

Enligt en lagrådsremiss får vi en ny lag om skatteförfarande från 1 januari 2012. Genom den nya lagen försvinner möjligheten för de minsta företagen att redovisa moms i inkomstdeklarationen. Istället ska momsen för hela året redovisas senast 26 februari om räkenskapsåret är kalenderår. Kommer de minsta företagen att klara detta? Kommer revisions- och rådgivningsbranschen hinna hjälpa alla i tid?

Men det allra värsta är nog gårdagens besked från Bryssel om att EU-kommissionen säger nej till Sveriges begäran om en momsgräns för den ideella sektorn, som ju är oerhört viktig för det svenska samhället.

Vad ska vi göra? Vi kan boka ett momståg (detta är inget aprilskämt) som startar i Kiruna så att vi kan kliva på allteftersom tåget rusar genom landet. Sedan styr vi mot Bryssel. För vi ska protestera. Vi måste protestera. Moms måste bli enkelt.

Eller också sitter vi lugnt kvar, för det vill ju gärna bli bra.

4 kommentarer