Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: IFAC Council 2013

Tåget har lämnat stationen

Dr Jeanne Ng, CLP Holdings, berättar gärna om integrerad rapportering.

Dr. Jeanne Ng, CLP Holdings, berättar gärna om integrerad rapportering.

Under IFAC-mötet i Seoul var viktiga framtidsfrågor i fokus. En sådan handlade om rapporteringen från företagen. Dagens rapportering utmanas ju av förväntningar på en utvidgad redovisning av hur ett företag utvecklas och skapar värde.

Därför pågår sedan några år ett internationellt arbete som syftar till integrerad rapportering (Integrated reporting), och i december 2013 förväntas IIRC publicera det första ramverket. Som ett led i utvecklingsarbetet fungerar ett antal företag som piloter. I Sverige är AB Volvo pilot, och i Seoul fick vi lyssna till erfarenheter gjorda av piloten CLP Holdings.

Men integrerad rapportering är inte bara för stora företag. För att se hur det kan se ut för ett mindre företag ska vi på FAR ta fram ett sådant exempel. Det blir mycket intressant, tycker jag.

I diskussionen i Seoul framkom att vi som bransch inte har varit riktigt i frontlinjen. Så nu gäller det att springa ikapp, för ”the train has left the station” som någon uttryckte det i rummet. En hållplats där man kan kliva på tåget är frukostseminariet 4 december om hållbarhetsredovisning och integrerad rapportering då vi också delar ut priset för Bästa hållbarhetsredovisning.

Välkommen ombord!

Vi vill träffa alla i teamet

Anton Colella, ICAS, och Kenny Chatelain, PwC.

Anton Colella, ICAS, och Kenny Chatelain, PwC.

Under IFAC Council i Seoul, Sydkorea, diskuteras många av branschens utmaningar. En av dem handlar om branschens attraktionskraft som arbetsgivare.

I diskussionen, som bland annat baseras på en studie i tre asiatiska länder, konstateras att många medarbetare vill sluta redan efter några år i yrket. Brister i ”life balance” och orimliga deadlines anges som vanliga orsaker. I studien framkommer även att det endast är ca 20% av medarbetarna som önskar bli delägare.

Att branschen bygger på ”people” är alla överens om. Den insikten förstärks när Anton Colella, som basar för ”the Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)”, berättar om ett företag där revisionsutskottet sa: Vi vill träffa alla i teamet innan byrån eventuellt får uppdraget.

Varje medlem i teamet är en viktig kugge, och alla måste visa engagemang och ha integritet. Eller som Anton Colella uttrycker det: ”Quality comes from the people, not the software.”

Delägare och andra kundansvariga behöver därför ägna mer tid tillsammans med teamet. Formerna för ägandet av byrån utmanas också, kanske även själva affärsmodellen.

Ja, det är de slutsatserna som dras på vägen till nästa spännande workshop.

Mjuka faktorer avgör kvaliteten

IFAC Council hålls i Seoul, Sydkorea och debatten är stundtals livlig.

Ett av seminarierna under IFAC Council  i Seoul, Sydkorea, handlar om revisionskvalitet.

Investorer och andra intressenter har stora förväntningar på att revisionen ska bidra till relevant och tillförlitlig finansiell information. Informativa och tydliga revisionsberättelser står därför högt på önskelistan liksom att revisorn har god kännedom om kundföretagets verksamhet.

De mjuka faktorerna hos revisorn framhålls också särskilt. Dit hör engagemang, tillgänglighet och kommunikationen med olika intressenter. Revisionsbyråns värderingar och kultur är också av stor betydelse för den upplevda kvaliteten.

Jag hör faktiskt inte särskilt mycket om revisionsstandarder …

Det är väl med högkvalitativ revision som så mycket annat: den är svår att beskriva men man känner igen den när man träffar på den.

Några reflektioner?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén