Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: IFAC Sida 2 av 10

Revision har aldrig varit roligare

Glada nordiska kollegor på möte i Oslo. (foto: Alf Asklund, DnR)

Glada nordiska kollegor på möte i Oslo. (foto: Alf Asklund, DnR)

Den är rakt på, bara cirka 20 sidor. Den ger revisorn ett tydligt uppdrag, men den talar inte om hur själva granskningen ska utföras. Det får revisorn avgöra själv. Och det är också en av poängerna – det professionella omdömet får mycket stort utrymme!

Jag talar alltså om den nya nordiska standarden för revision i mindre företag där verksamheten inte är alldeles för komplex.

Mina kollegor i Nordiska Revisorsförbundet och jag träffade igår delar av den projektgrupp som har utvecklat standarden. Vi fick en bra introduktion till tänket bakom utformningen och sedan diskuterade vi olika avsnitt för att bedöma hur revisionen kommer att påverkas. Det var mycket inspirerande, och jag hörde mig själv säga spontant: Revision har aldrig varit roligare! Och under hela resan hem från Oslo hade jag ett saligt leende på läpparna.

Revisionen blir inte bara roligare. Det är också bra för kvaliteten och effektiviteten när varje revision verkligen måste designas utifrån riskerna i den verksamhet som är föremål för revision.

Vi är naturligtvis ivriga att få synpunkter på standarden. Ett viktigt inslag i lanseringen är att jobba med fokusgrupper bestående av 10-20 medlemmar i varje land. Det momentet är tänkt att ske i april-maj, och sedan görs ett större utskick i juni. Självklart kommer FARs alla medlemmar få möjlighet att lämna synpunkter på standarden. I processen ligger också avstämningar med tillsynsmyndigheter och internationella samarbetsorgan som FEE och IFAC. Till bilden hör att vårt projekt har rönt stor uppmärksamhet runt vår jord. Målsättningen är att alla remissrundor och avstämningar ska vara slutförda senast 15 september.

Så det kommer att bli några intensiva månader men också fantastiskt kul! Och vill du vara med tidigt och medverka i fokusgruppen får du gärna höra av dig!

Lita på att jag återkommer i ämnet!

Min dag med påven

Så nära kom jag påven.

Så nära kom jag påven.

Det känns direkt när jag vaknar. Fredagen 14 november 2014 blir en annorlunda dag.

Och det finns verkligen en anledning till att det ska bli en minnesvärd dag. Påven Franciskus har beviljat audiens för branschen, och intresset är stort. Utöver de 4.000 deltagarna på världskongressen ansluter italienska kollegor med familjer. Vi är 6.499 personer som är anmälda till audiensen. Vilken final på en världskongress!!

Jag oroar mig på morgonen inför ett utdraget köande på Petersplatsen och alla säkerhetskontroller vid Vatikanstaten. Så när jag anar att en ”VIP-buss” ska transportera IFAC-potentater tar jag mod till mig och frågar om det finns plats för mig. Häng med Dan, blir svaret och innan jag vet ordet av har jag en biljett i min hand som ger mig plats långt fram i Paul VI Audience Hall.

Klockan är nio när vi lämnar hotellet. Det går nästan att ta på den förväntan som finns i bussen. Jag tittar ut och njuter av vyerna. Solen värmer upp ”Den eviga staden” till 20 grader i mitten av november. Vi kör på en bro över Tiberns bruna vatten. Nu är vi nära.

Väl framme vid Peterplatsen uppstår lätt förvirring. Vilket företräde ger egentligen den lilla biljetten? Vi hänvisas mellan flera säkerhetsvakter som alla ger olika besked. Det låter som att en till och med hotar med att tillkalla polis. Det är bara att hålla sig lugn, och plötsligt öppnas alla portar. Trots att det piper frenetiskt när vi går genom säkerhetskontrollen vinkas vi glatt vidare.

Klockan är 10.30 när vi träder in i den stora audienshallen. Jag står inför ett val. Ska jag sätta mig tillsammans med IFAC-folket till vänster eller bland italienarna till höger? Jag väljer italienarna och bänkar mig på första raden. Om jag får chansen vill jag naturligtvis hälsa på påven.

Det är en och en halv timme kvar. Klockan 12.00 ska påven göra entré. Tiden går fort. IFACs nyutnämnda ordförande Olivia Kirtley sitter i ett hörn med två italienska kollegor och tränar på sitt anförande. Talet till påven ska ju inte vara på ”american english” utan på italienska. Hela tiden fylls hallen med människor och en allt större förväntan. Det pratas och fotograferas, och Vatikanstatens säkerhetspersonal rör sig fram och tillbaka vid det stora podiet.

Nu är klockan 12.00. Spänningen förtätas. Då och då utbryter applåder och alla reser sig upp för att välkomna påven, men nej – det är falskt alarm. Gång efter gång.

Jag tittar på klockan som är 12.23. Då sker en plötslig scenförändring. Schweizergardet ställer upp och livvakter rusar mot bakre ingången. Påven gör entré och möts av applåder och ett stort jubel. Tankarna går till responsen när en superartist går ut på scenen. På skärmar följer jag hur en påtagligt glad påve tar många i hand, klappar barn och kysser de minsta på huvudet.

Nu är påven framme vid första raden och han väljer att gå till höger, åt mitt håll. När han är 10 meter bort mumlar jag på hälsningsfrasen ”Your Holiness” som ingått bland alla förhållningsregler inför audiensen. Jag hinner också tänka tanken på hur jag smidigt ska böja höger knä mot golvet … Då viker påven plötsligt av och går upp mot sin stol.

Påven talar under ca 10 minuter och ber en bön, allt på italienska. Det görs många korstecken i hallen när alla upprepar påvens Amen.

Påven går nu ned från podiet och hälsar på IFAC-folket till vänster. Valde jag fel sida? Påvens vandring ut ur hallen påminner om hans inträde – stort jubel och utsträckta händer, alla vill hälsa på den populäre påven. Plötsligt är han borta, och det blir faktiskt lite tomt i den fulla lokalen.

Jag frågar en italiensk kollega om påvens budskap. Svaret ryms i en enda kort mening: Människan är viktigare än pengar. Det låter enkelt och självklart, men kräver mycket eftertanke. Kollegan tipsar också om att påvens alla tal läggs ut på nätet. Så här är länken till påvens uppmaning till branschen att ta socialt ansvar.

Jag lämnar Rom med en go’ känsla. Påven har absolut utmanat branschen men också välsignat den. Det behövs, för ibland är det tufft där ute.

Jag ska träffa påven

Något alldeles speciellt väntar. För i mitten av november träffas nämligen kollegor från hela världen i Rom för IFACs World Congress of Accountants 2014 (WCOA2014). Det har alltså hunnit gå fyra år sedan världskongressen i Kuala Lumpur.

Programmet för IFAC-dagarna i Rom ser spännande ut för en global bransch som måste lära av det som varit och samtidigt bygga för framtiden. Seminarierna kommer att kretsa kring finansiell och integrerad rapportering, utveckling av revisionstjänsten för att möta nya förväntningar, etik, branschens kompetensförsörjning och rådgivningstjänsterna. Men jag måste erkänna att den utlovade audiensen hos påven 14 november är en extra krydda. Det är ju inte varje dag jag träffar påven …

Anmälningstiden för WCOA2014 går ut 31 oktober, så än finns det tid att anmäla sig!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén