Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: IFRS Sida 2 av 5

Kloka ord på Finforum

För drygt två veckor sedan upptäckte jag varför Sydafrika är bäst i världen på redovisning och revision. Efter dagens Finforum förstår jag att Sverige förtjänar sin andraplats i World Economic Forums rating (sid. 407). Stort engagemang och hög kompetens rakt igenom! Och vilja till förändring, det är viktigt.

Det finns många uppslag till intressanta reflektioner, men jag fastnade särskilt för några kommentarer. I debatten om kapitalförsörjningen och regleringen av finansmarknaden sa Magdalena Andersson att politiker ska inte reglera ”när de är arga”. Hon ogillar också populistisk debatt med ”moraliska övertoner”. När diskussionen kom in på risken för överreglering menade Magdalena Andersson att målet måste vara att regleringen är optimal, inte maximal.

Visst är det kloka ord!

I debatten om utvecklingen för IFRS fick IASB-ledamoten Jan Engström med sig många förenklingstips. Det behövs! Ett återkommande tema var att robusta regler kräver mindre av tilläggsupplysningar. För de elva största noterade bolagen i Sverige omfattade årsredovisningen för 2011 i genomsnitt 152 sidor varav 45,5 utgjordes av noter. Användbart? Därför är det bra att IASB nu utvecklar ett ramverk med robusta redovisningsprinciper och lyfter kvaliteten i det som redan finns.

Integrerad rapportering

Sedan vill jag uppmärksamma utdelningen av FARs pris för bästa hållbarhetsredovisning 2011. Genom priset vill FAR pusha för det ytterst angelägna hållbarhetsarbetet. Samtidigt hoppas jag att vi inom några år får se att hållbarhetsfrågorna helt integreras i företagens affärsverksamhet. Då behövs inget pris för hållbarhetsredovisning, för då är den integrerade rapporteringen säkert på plats i både små och stora företag. Morgondagens marknad vill ju på ett lättillgängligt sätt kunna se hur företaget presterar i finansiella termer men också hur företaget utvecklar sitt sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete. Därför tror jag på integrerad rapportering.

Att välja spår ack så viktigt

Ett enda felskär, och vips var tåget mot Göteborg istället på väg mot Södertälje hamn. Vi fick visserligen se nya miljöer, men det kostade 40 minuter.

Tankarna går osökt till ett annat slags tåg. Jag har liknat utvecklingen för integrerad rapportering (IR), som ju är framtidens redovisning, vid både ett maratonlopp och ett tåg. Det är ett långsamt tåg, men det är på väg.

När jag igår träffade Arne Karlsson, ordförande i Ratos, på ett seminarium kom vi in på IR. När jag nämnde att IR på sikt kan komma att ersätta IFRS svarade Arne, som inte är känd som någon stor IFRS-supporter, med en spontan high five …

En av FARs större systerorganisationer – ACCA – har nyligen publicerat sin första integrerade rapport. Bläddra gärna i den. Den är kanske lite lång, men det är intressant att få se en glimt av framtidens rapportering. Mer text, mindre av siffror.

Vad tycker du, är IR på rätt spår?

I enlighet med budgetlagen

Redovisning och revision inom näringslivet hamnar ofta i fokus vid finanskriser. Den kris som följde efter kraschen för Lehman Brothers hösten 2008 är ett tydligt exempel då till och med den franske presidenten intresserade sig för IFRS. Att EU-kommissionen tog upp revisionsspåret är ingen nyhet för läsare av den här bloggen.

Den nuvarande finanskrisen handlar dock främst om obalanser i länders ekonomier. För Grekland har krisen varit akut i tre år, och varje vecka kommer orosmoln även från andra håll. Visst har det politiska systemet tagit fram enorma stödpaket för att rädda situationen, men jag ser inte att man på allvar försöker ta bort roten till det onda. Jag tror i min enfald att en förbättrad, harmoniserad och kvalitetssäkrad redovisning av staternas räkenskaper skulle göra världen till en bättre plats. Och jag är inte ensam om den uppfattningen – artikeln ”Making Enron look good” är läsvärd.

Jag blir än mer övertygad när jag tar del av Riksrevisionens revisionsberättelse för staten avseende 2011. Själva uttalandet lyder: ”Enligt Riksrevisionens uppfattning är Årsredovisningen för staten i allt väsentligt upprättad i enlighet med 5 – 10 §§ budgetlagen.”

Inte i enlighet med någon internationell redovisningsstandard eller ens en svensk standard, utan i enlighet med budgetlagen. Det låter fattigt, mycket fattigt.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag att jämföra statens redovisning med internationella redovisningsstandarder, IPSAS och IFRS. Det är ett viktigt första steg mot en bättre redovisning. Målsättningen måste ju vara att både regeringen och Riksrevisionen ska kunna referera till en redovisningsstandard som ger en rättvisande bild, och inte till budgetlagen. Allra bäst vore om G20, eller vem som nu kan få en sådan här boll i rullning, ser till att alla länder på sikt tillämpar samma standard. Det är kul att se att branschens globala organisation – IFAC – trycker på hos G20, men egentligen är det märkligt att den internationella samordningen inte redan är verklighet.

På hemmaplan står hoppet till att ESV lyssnar på Riksrevisionens råd och därför föreslår att statens redovisning utvecklas och anpassas till internationell standard. I enlighet med budgetlagen duger faktiskt inte.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén