Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: in the public interest

Nu är det Cypern som kör

Idag tar Cypern över ordförandeskapet i EU, och det är ingen lätt uppgift med tanke på skuld- och eurokrisen. Trots att det alltså måste finnas betydligt viktigare frågor än EU-kommissionens revisionspaket har Cypern uttalat ambitionen att intensifiera förhandlingarna inom Ministerrådet om spelreglerna för revisions- och rådgivningsbranschen. För att klara detta kommer Cypern att få support från bl.a det avgående ordförandelandet Danmark och Storbritannien. Parallellt pågår förhandlingarna inom EU-parlamentet. Det sker främst inom utskottet för rättsliga frågor respektive utskottet för ekonomi- och valutafrågor. Under hösten kommer de båda utskotten att arbeta fram var sin första rapport om möjliga lagförslag. Och efter årsskiftet tar Irland över ordförandeklubban i EU. Även Irland har uttryckt att revisionspaketet är en prioriterad fråga.

Det är med andra ord en mycket komplex beslutsprocess i Bryssel. Men vi på FAR är med och påverkar på olika sätt, bl.a. genom direktkontakt med såväl EU-kommissionen som svenska EU-parlamentariker. Samtidigt för vi naturligtvis en nära dialog med den svenska regeringen.

Det är fortfarande för tidigt att ge en prognos om det slutliga utfallet. Klart är att de allra flesta avfärdar förslaget om att revisionsbyråer i vissa fall enbart ska få ägna sig åt revision – ”pure audit firms”. Samtidigt görs försök att få tillbaka regler om gemensam revision i paketet i utbyte mot längre mandatperioder vid byrårotation. En annan stridsfråga handlar om sättet att reglera framtidens revision. Kommissionen vill att revisionen i företag av allmänt intresse ska regleras genom en förordning och inte via EU-direktiv. Många stora länder (och Sverige) protesterar mot detta, eftersom en tvingande förordning är svår – för att inte säga omöjlig – att synka med nationella regelsystem på t.ex. bolagsstyrningens område.

EU-paketet har för övrigt redan visat sig ha en lång räckvidd. Ett exempel är att IAASB i dagarna har presenterat ett förslag till en ny revisionsberättelse som en direkt respons på EU-förslaget. Som bekant är FAR mycket aktiv också i denna fråga.

Men, min slutkommentar handlar om det tragiska i att det är Cypern och det politiska systemet som sitter i förarsätet. Det borde naturligtvis vara branschens sak att ta ansvar för att utveckla revisorsrollen och revisionen. Det är därför som jag ifrågasätter om revisionen överhuvudtaget ska vara lagstadgad. Politikerna riskerar nu att förstöra revisionen, det är bättre att släppa den fri. Då kan branschen utveckla en revision som verkligen matchar marknadens krav och förväntningar i små respektive stora företag. På sikt är en sådan lösning det allra bästa också för det allmänna (”the public interest”).

Så tror jag. Vad tror du?

Hur många kan man tjäna?

Vissa förändringar sker smygande, utan tydliga beslutspunkter. Att revision ska ske ”in the public interest” är en sådan.

Det började efter Enron, och sedan har mantrat att revision sker för ”det allmännas bästa” (finns det en bättre översättning?) vuxit sig allt starkare hos bl.a. IFAC, men det finns liknande uttryck också i EU-kommissionens revisionspaket, där det bl.a. heter om revisorsrollen: ”This entrustment responds to the fulfilment of a societal role in offering an opinion on the truth and fairness of the financial statements …”

Det finns en koppling också till finanskriserna, men alla har inte sett eller tagit till sig förändringen. När man läser vad Kollegiet för svensk bolagsstyrning skriver till regeringen blir det särskilt tydligt. Visst har staten alltid varit en intressent till revisionen, men en uttalad ”samhällsroll” är något annat och större. Eftersom revision är en del av bolagsstyrningen väcks därför följande frågor hos mig:

Är det hållbart att revisorn verkar ”in the public interest” medan övrig bolagsstyrning utgår från ägarnas krav och förväntningar?

Hur länge dröjer det innan även styrelsen verkar ”in the public interest”? Kanske märker vi inte heller när den förändringen sker …

Sida 2 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén